• مقدمه

 • کادرسازی برای چه و به چه معنی؟

 • کادرسازی برای چه و به چه معنی؟ / تعریف کادر سازی:

  • روش های عملیاتی کادرسازی؟

  • روش های عملیاتی کادرسازی؟ / هدف را خوب بفهمد

   • ایجاد جمع رفاقتی مطلوب

   • بستر سازی تشکیلاتی برای فهم اهداف

   • هدایت مطالعات

  • روش های عملیاتی کادرسازی؟ / راه را خوب تشخیص دهد

   • آگاهی و اطلاع

  • روش های عملیاتی کادرسازی؟ / خوب تصمیم بگیرد

   • به دور از جو زدگی

   • هدف وسیله را توجیه نمی کند

   • تفویض صحیح کار

   • یک نفر همیشه فقط یک کار را نکند.
   • دقت به ظرفیت آدم ها و وضعیت زندگی شخصی و درسی شان
   • چرخش نیروها در بین مسئولیت های مختلف
   • بعضی عادت نکنند همیشه مسئول باشند و کارهای معمولی نکنند
   • به طرف نقش بدهید
   • هزینه معقول برای احتمال اشتباه و خطا در عوض رشد و تربیت
   • اختیار و مسئولیت پذیری توامان
   • اگر میخواهید عملکرد یک شخص را تغییر دهید نگرشش را به کار عوض کنید.
   • جرات عمل

   • کار مشورتی

   • مشورت شخصی و ترتیب اثر دادن
   • در کادر اجرایی مدیریت شورایی نداریم
   • زمینه اجرا ایجاد کنیم تا زمینه رشد فراهم شود
   • اولویت کاری را بفهمد

  • روش های عملیاتی کادرسازی؟ / خوب اقدام کند

   • پیگیری

   • اصل انجام گرفتن کار:
   • هم جهت و هم راستا بودن کار:
   • محکم کاری و درست کاری :
   • سرعت عمل:
   • خود پیگیری داشته باشید:
   • پرکاری

   • رشد زیر فشار کار:

   • شبکه شدن :

  • روش های عملیاتی کادرسازی؟ / کادرسازی ورودی جدیدها

   • چهار ویژگی کار ورودی جدید

   • کم فشار:
   • کوتاه مدت:
   • خروجی محسوس:
   • دسته جمعی با ورودی های جدید:
  کادرسازی رشد رشدوکادرسازی امتیاز شما به این سند:

  موردی موجود نیست.
   ارسال


   بسته های پشتیبان

   مشاهده همه

   374 بار دانلود
   تشکیلات اسلامی در آیات و روایات و نظرات شهید بهشتی
   دریافت فایل مشاهده بسته
   446 بار دانلود
   دسترسی به این صفحه برای کاربران فعال ممکن است.

   برای ادامه به سایت وارد شوید:

   captcha

   اگر هنوز ثبت نام نکرده اید، ثبت نام کنید:

   captcha
   برای دسترسی فعال پس از ورود یا ثبت نام ، نام را فعال تمایید.