اشتغال و کارآفرینی

 • مقدمه

 • شناسایی ، نیازسنجی و انتخاب پروژه

 • شناسایی ، نیازسنجی و انتخاب پروژه / شناسایی اقتصادی منطقه

  • شناسایی ، نیازسنجی و انتخاب پروژه / نیازسنجی

   • شناسایی ، نیازسنجی و انتخاب پروژه / انتخاب پروژه

    • راهبردهای قابل اتخاذ در جهاد کارآفرینی

    • راهبردهای قابل اتخاذ در جهاد کارآفرینی / ایجاد کسب وکار

     • راهبردهای قابل اتخاذ در جهاد کارآفرینی / ترویج ، آموزش و فرهنگ سازی کارآفرینی

      • راهبردهای قابل اتخاذ در جهاد کارآفرینی / حل مشکلات و تقویت کسب و کارهای موجود

       • عوامل مورد نیاز در انتخاب راهبرد

       • جذب مشارکت اهالی

       • تامین مالی

       • تامین مالی / تامین مالی پروژه

        • تامین مالی / تامین مالی هزینه های جاری

         • پیگیری تداوم ارتباط

         • تامین نیازهای فنی و تخصصی

         • تعامل و هماهنگی با دستگاههای ذی ربط

         بسته های پشتیبان

         مشاهده همه

         گام پنجم - کارآفرینی
         دریافت فایل مشاهده بسته
         482 بار دانلود
         تقویت توسعه - جهادی
         دریافت فایل مشاهده بسته
         493 بار دانلود
         راهنمای کشاورزی - جهادی
         دریافت فایل مشاهده بسته
         513 بار دانلود
         بسته توسعه و تقویت کسب و کار
         دریافت فایل مشاهده بسته
         536 بار دانلود
         مجموعه جزوات اشتغال زایی و کسب و کار
         دریافت فایل مشاهده بسته
         563 بار دانلود
         1187 بار دانلود
         جزوه آموزشی احداث گلخانه - کشت صیفی جات
         دریافت فایل مشاهده بسته
         171 بار دانلود
         461 بار دانلود
         4728 بار دانلود
         بسته احداث گلخانه - کشت صیفی جات
         دریافت فایل مشاهده بسته
         504 بار دانلود
         دسترسی به این صفحه برای کاربران فعال ممکن است.

         برای ادامه به سایت وارد شوید:

         captcha

         اگر هنوز ثبت نام نکرده اید، ثبت نام کنید:

         captcha
         برای دسترسی فعال پس از ورود یا ثبت نام ، آن را فعال نمایید.