بهداشت و درمان

 • مقدمه

 • شناسایی و نیازسنجی منطقه هدف

 • شناسایی و نیازسنجی منطقه هدف / نکات ضروری در شناسایی

  • تامین پزشک واقلام پزشکی

  • تامین پزشک واقلام پزشکی / راه های تأمین

   • فرهنگ سازی و آموزش مسائل بهداشتی

   • فعالیت های درمانی

   • تعامل و هماهنگی با دستگاه های ذیربط


    ارسال


    بسته های پشتیبان

    مشاهده همه

    123 بار دانلود
    ره نامه جهادی در عرصه سلامت و بهداشت
    دریافت فایل مشاهده بسته
    886 بار دانلود
    دسترسی به این صفحه برای کاربران فعال ممکن است.

    برای ادامه به سایت وارد شوید:

    captcha

    اگر هنوز ثبت نام نکرده اید، ثبت نام کنید:

    captcha
    برای دسترسی فعال پس از ورود یا ثبت نام ، نام را فعال تمایید.