• مقدمه

 • چرا فرهنگ‌ سازی؟

 • چرا فرهنگ‌ سازی؟ / بهترین اثرگذاری دانشجو

  • چرا فرهنگ‌ سازی؟ / دانشگاه باید فرهنگ‌ سازی کند

   • چرا فرهنگ‌ سازی؟ / کار علمی فرهنگ می‌خواهند نه پول

    • چرا فرهنگ‌ سازی؟ / با تبیین، باید پیشرفت و عدالت به گفتمان ملی تبدیل شود

     • محورهای فرهنگ‌ سازی جهاد علمی در دانشگاه

     • محورهای فرهنگ‌ سازی جهاد علمی در دانشگاه / گسترش روحیه علمی و علاقه به تحقیق

      • محورهای فرهنگ‌ سازی جهاد علمی در دانشگاه / تبیین وابستگی قدرت به علم

       • محورهای فرهنگ‌ سازی جهاد علمی در دانشگاه / ارتقای جرات علمی

        • محورهای فرهنگ‌ سازی جهاد علمی در دانشگاه / ایجاد روحیه امیدواری نسبت به آینده

         • محورهای فرهنگ‌ سازی جهاد علمی در دانشگاه / روحیه جهادی داشتن در کار علمی

          • محورهای فرهنگ‌ سازی جهاد علمی در دانشگاه / روحیه بدهکاری به کشور و توجه به نیازهای کشور

           • ایده‌های اجرایی فرهنگ‌سازی جهاد علمی در دانشگاه

           • ایده‌های اجرایی فرهنگ‌سازی جهاد علمی در دانشگاه / اطلاع‌رسانی پیشرفت‌ها

            • ایده‌های اجرایی فرهنگ‌سازی جهاد علمی در دانشگاه / تکریم علم و عالم

             • ایده‌های اجرایی فرهنگ‌سازی جهاد علمی در دانشگاه / ایجاد و ارتقاء رقابت میان تولیدکنندگان نظریه

              • ایده‌های اجرایی فرهنگ‌سازی جهاد علمی در دانشگاه / برگزاری کارگاه‌های آموزشی

               • ایده‌های اجرایی فرهنگ‌سازی جهاد علمی در دانشگاه / بازدید علمی هدفمند

                • ایده‌های اجرایی فرهنگ‌سازی جهاد علمی در دانشگاه / معرفی الگوهای موفق

                 • ایده‌های اجرایی فرهنگ‌سازی جهاد علمی در دانشگاه / نمایش فیلم و مستند

                  • ایده‌های اجرایی فرهنگ‌سازی جهاد علمی در دانشگاه / برگزاری کرسی‌های نقد علوم غربی

                   • ایده‌های اجرایی فرهنگ‌سازی جهاد علمی در دانشگاه / برگزاری برنامه در صحن

                    • ایده‌های اجرایی فرهنگ‌سازی جهاد علمی در دانشگاه / ارتقای توجه به نیاز کشور با درگیر کردن بچه ها با مسائل

                     امتیاز شما به این سند:

                     موردی موجود نیست.
                      ارسال


                      بسته های پشتیبان

                      مشاهده همه

                      موردی موجود نیست.
                      دسترسی به این صفحه برای کاربران فعال ممکن است.

                      برای ادامه به سایت وارد شوید:

                      captcha

                      اگر هنوز ثبت نام نکرده اید، ثبت نام کنید:

                      captcha
                      برای دسترسی فعال پس از ورود یا ثبت نام ، نام را فعال تمایید.