مواجهه تخصصی با مسائل کشور؛گام های عملی

 • مقدمه

 • تشکیل تیم حول موضوع یا حوزه تخصصی

 • تشکیل تیم حول موضوع یا حوزه تخصصی / حوزه تخصصی یعنی چه؟

  • تشکیل تیم حول موضوع یا حوزه تخصصی / اولین قدم، وجود فرد محوری است!

   • تشکیل تیم حول موضوع یا حوزه تخصصی / نیروی انسانیِ سیالِ دانشجویی باید مدیریت شود!

    • تشکیل تیم حول موضوع یا حوزه تخصصی / دغدغه مند کردن افراد بسیار مؤثر است

     • تشکیل تیم حول موضوع یا حوزه تخصصی / تیم سازی نیازی به اساسنامه و … ندارد!

      • تشکیل تیم حول موضوع یا حوزه تخصصی / مطالب مرتبط به درس‌ها بچه‌ها را جذب می‌کند

       • تشکیل تیم حول موضوع یا حوزه تخصصی / تیم باید تدریجاً توسعه یابد

        • تشکیل تیم حول موضوع یا حوزه تخصصی / تناوب جلسات مهم است

         • تشکیل تیم حول موضوع یا حوزه تخصصی / نقش هیات علمی‌ها باید مشورتی باشد

          • تشکیل تیم حول موضوع یا حوزه تخصصی / تمرکز کردن روی موضوع، عامل اصلی موفقیت

           • تشکیل تیم حول موضوع یا حوزه تخصصی / فرصت برابر برای همه دانشجوها

            • تشکیل تیم حول موضوع یا حوزه تخصصی / راه‌های تقویت تیم: صمیمیت و تداوم

             • کسب تحلیل کلان از رشته و حوزه تخصصی و شناخت مسائل

             • کسب تحلیل کلان از رشته و حوزه تخصصی و شناخت مسائل / اجمالی از روش‌های اجرایی برای کسب شناخت

              • جلسات منظم فکر و نقد

              • دعوت افراد عمیق و متخصص در موضوع برای ارائه مطلب

              • خوب درس خواندن

              • برگزاری بازدیدهای هدفدار با راهنمای متبحر

              • رصد اتفاقات و تحولات حوزه تخصصی

              • تهیه لیست اولویت‌های حوزه تخصصی