اردوی تشکیلاتی

 • مقدمه

 • هدف گذاری کلان

 • رویکرد کلان

 • رویکرد کلان / رویکرد کلی اردو

  • رویکرد کلان / بومی سازی رویکردها برای تشکل

   • بررسی و شناسایی تشکل

   • بررسی و شناسایی دانشگاه

  • ترسیم نیازسنجی تشکل

  • برنامه ریزی و تصمیم گیری کلان اجرایی

  • برنامه ریزی و تصمیم گیری کلان اجرایی / شیوه برگزاری اردو

   • برنامه ریزی و تصمیم گیری کلان اجرایی / زمان بندی اردو

    • برنامه ریزی و تصمیم گیری کلان اجرایی / ثبت نام چینش اعضا و کادر اردو

     • ثبت‌نام و گزینش شرکت‌کنندگان

     • نحوه چینش شرکت کنندگان

     • تعیین کادراجرایی

    • برنامه ریزی و تصمیم گیری کلان اجرایی / برنامه ریزی های آموزشی اردو

     • برنامه ریزی محتوای آموزشی

     • قالب برگزاری کلاس‌ها

     • نکات مهم در بخش آموزشی اردو

    • برنامه ریزی و تصمیم گیری کلان اجرایی / برنامه های مکمل و فرهنگی اردو

     • برنامه ریزی و تصمیم گیری کلان اجرایی / برنامه های تربیتی اردو

      • برنامه ریزی و تصمیم گیری کلان اجرایی / پشتیبانی و تدارکات

       • اسکان

       • حمل و نقل

       • تغذیه

       • مالی

      • آسیب شناسی، تحلیل و بررسی و ثبت تجربیات

      • تداوم اردو

      • نکات کلی برای مدیریت بهتر اردو

      • نکات کلی برای مدیریت بهتر اردو / بخش آموزشی اردو

       • نکات کلی برای مدیریت بهتر اردو / بخش فرهنگی اردو


        اردویی
        برنامه های تفریحی اردو
        تهران
        1392/08/01
        مسائل تشکیلاتی
        اردوی تشکیلاتی بین دو ترم
        رازی
        ---
        اردویی
        اردوی تفریحی تشکیلاتی
        حوزه امام حسین (ع) - دانشگاه های غیرانتفاعی مشهد مقدس
        ---
        مسائل تشکیلاتی
        اردوی تشکیلاتی دانشگاه رازی کرمانشاه
        رازی
        1397/03/08
        مسائل تشکیلاتی
        اردوی تشکیلاتی دانشگاه تهران
        تهران
        1396/05/10
        مسائل تشکیلاتی
        اردوی تشکیلاتی قم
        ع.پ. سمنان
        1395/11/26
        مسائل تشکیلاتی
        اردوی تشکیلاتی مشهد
        بجنورد
        1395/11/18
        مسائل تشکیلاتی
        اردوی تشکیلاتی دانشگاه شهیدرجایی تهران
        تربیت دبیر شهید رجایی تهران
        1397/03/15
        مسائل تشکیلاتی
        تابستان هم زمان استراحت نیست!
        صنعتی امیرکبیر
        1395/04/01
        مسائل تشکیلاتی
        دوره تشکیلاتی دانشگاه ولی عصر رفسنجان
        ولی عصر(عج)رفسنجان
        1395/11/02
        رشد و کادرسازی
        اردوی زیارتی تشکیلاتی قم دانشگاه رازی کرمانشاه
        رازی
        1392/08/07
        مسائل تشکیلاتی
        اردو تشکیلاتی مشهد
        امام صادق (ع)
        1396/06/20
        مسائل تشکیلاتی
        اردوی تشکیلاتی دانشگاه الزهرا تهران
        الزهرا (س) تهران
        ---
        اردویی
        اردو تشکیلاتی اعضای شورای بسیج
        ملایر
        ---
        مسائل تشکیلاتی
        دوره آموزشی دانشگاه شهید چمران اهواز
        شهید چمران اهواز
        ---
        رشد و کادرسازی
        اردوی تشکیلاتی قم دانشگاه شهرکرد
        شهرکرد
        1395/05/04
        مسائل تشکیلاتی
        اردوی تشکیلاتی
        کردستان
        ---
         ارسال


         بسته های پشتیبان

         مشاهده همه

         تقویم تشکیلاتی خردادماه 99
         دریافت فایل مشاهده بسته
         416 بار دانلود
         تقویم تشکیلاتی اردیبهشت 99
         دریافت فایل مشاهده بسته
         274 بار دانلود
         جزوه آشنایی با اصول و فنون مصاحبه؛ برای مصاحبه‌گران دوره‌های آموزشی
         دریافت فایل مشاهده بسته
         380 بار دانلود
         هفته نامه کالک‌پلاس| شماره هفدهم، ویژه‌نامه اردوی تشکیلاتی بین دو ترم
         دریافت فایل مشاهده بسته
         519 بار دانلود
         هفته‌نامه کالک‌پلاس| شماره پانزدهم، هفته اول آذرماه
         دریافت فایل مشاهده بسته
         461 بار دانلود
         جزوه دانشجوی تراز انقلاب اسلامی درکلام مقام معظم رهبری
         دریافت فایل مشاهده بسته
         514 بار دانلود
         مدیر باید تشکیلاتی باشد؛ مجموعه اینفوگرافیک‌های مدیریت و برنامه‌ریزی تشکل
         دریافت فایل مشاهده بسته
         1436 بار دانلود
         دانشگاه را فتح کن؛ مجموعه اینفوگرافیک‌های جذب و ورودی جدید
         دریافت فایل مشاهده بسته
         847 بار دانلود
         تشکیلات دخترانه، دفتر چهارم: سند عملیاتی جذب و ورودی جدید در تشکیلات خواهران
         دریافت فایل مشاهده بسته
         1205 بار دانلود
         جزوه تکیه زدن ممنوع؛ از کار کشکیلاتی تا کار تشکیلاتی استاد عرب اسدی
         دریافت فایل مشاهده بسته
         933 بار دانلود
         بسته جامع اردویی استان تهران
         دریافت فایل مشاهده بسته
         597 بار دانلود
         بسته جامع اردویی استان مرکزی
         دریافت فایل مشاهده بسته
         360 بار دانلود
         بسته جامع اردویی استان کهکیلویه و بویراحمد
         دریافت فایل مشاهده بسته
         334 بار دانلود
         بسته جامع اردویی استان کردستان
         دریافت فایل مشاهده بسته
         322 بار دانلود
         بسته جامع اردویی استان ایلام
         دریافت فایل مشاهده بسته
         332 بار دانلود
         بسته جامع اردویی استان البرز
         دریافت فایل مشاهده بسته
         371 بار دانلود
         بسته جامع اردویی استان لرستان
         دریافت فایل مشاهده بسته
         345 بار دانلود
         بسته جامع اردویی استان آذربایجان شرقی
         دریافت فایل مشاهده بسته
         330 بار دانلود
         بسته جامع اردویی استان کرمانشاه
         دریافت فایل مشاهده بسته
         331 بار دانلود
         بسته جامع اردویی استان اردبیل
         دریافت فایل مشاهده بسته
         326 بار دانلود
         بسته جامع اردویی استان بوشهر
         دریافت فایل مشاهده بسته
         345 بار دانلود
         بسته جامع اردویی استان خراسان شمالی
         دریافت فایل مشاهده بسته
         342 بار دانلود
         بسته جامع اردویی استان قزوین
         دریافت فایل مشاهده بسته
         230 بار دانلود
         بسته جامع اردویی استان سیستان و بلوچستان
         دریافت فایل مشاهده بسته
         221 بار دانلود
         بسته جامع اردویی استان خراسان جنوبی
         دریافت فایل مشاهده بسته
         212 بار دانلود
         بسته جامع اردویی استان یزد
         دریافت فایل مشاهده بسته
         222 بار دانلود
         بسته جامع اردویی استان هرمزگان
         دریافت فایل مشاهده بسته
         220 بار دانلود
         بسته جامع اردویی استان مازندران
         دریافت فایل مشاهده بسته
         227 بار دانلود
         بسته جامع اردویی استان گیلان
         دریافت فایل مشاهده بسته
         331 بار دانلود
         بسته جامع اردویی استان سمنان
         دریافت فایل مشاهده بسته
         333 بار دانلود
         بسته جامع اردویی استان زنجان
         دریافت فایل مشاهده بسته
         155 بار دانلود
         بسته جامع اردویی استان چهارمحال و بختیاری
         دریافت فایل مشاهده بسته
         263 بار دانلود
         بسته جامع اردویی استان خوزستان
         دریافت فایل مشاهده بسته
         261 بار دانلود
         بسته جامع اردویی استان کرمان
         دریافت فایل مشاهده بسته
         255 بار دانلود
         بسته جامع اردویی استان آذربایجان غربی
         دریافت فایل مشاهده بسته
         258 بار دانلود
         بسته جامع اردویی استان اصفهان
         دریافت فایل مشاهده بسته
         365 بار دانلود
         بسته جامع اردویی استان همدان
         دریافت فایل مشاهده بسته
         345 بار دانلود
         بسته جامع اردویی استان فارس
         دریافت فایل مشاهده بسته
         341 بار دانلود
         ایده های فرهنگی برای برگزاری دوره های تشکیلاتی
         دریافت فایل مشاهده بسته
         1314 بار دانلود
         بسته پشتیبان جامع شهرمقدس قم (وِیژه برگزاری اردو)
         دریافت فایل مشاهده بسته
         494 بار دانلود
         بسته پشتیبان جامع مشهد مقدس (ویژه برگزاری اردو)
         دریافت فایل مشاهده بسته
         791 بار دانلود
         لیست اساتید تاریخ
         دریافت فایل مشاهده بسته
         176 بار دانلود
         لیست اساتید نهج البلاغه
         دریافت فایل مشاهده بسته
         87 بار دانلود
         لیست اردوگاه های استان آذربایجان شرقی
         دریافت فایل مشاهده بسته
         350 بار دانلود
         آیین نامه اهداف و سیاست های ناظر بر برگزاری اردوهای دانشجویی و دانش آموزی
         دریافت فایل مشاهده بسته
         384 بار دانلود
         لیست اردوگاه های استان مرکزی
         دریافت فایل مشاهده بسته
         295 بار دانلود
         لیست اردوگاه های استان خوزستان
         دریافت فایل مشاهده بسته
         399 بار دانلود
         لیست اماکن بازدیدی و فضاهای پرورش استان تهران
         دریافت فایل مشاهده بسته
         688 بار دانلود
         آیین نامه قانون تشکیل و توسعه بسیج دانشجویی
         دریافت فایل مشاهده بسته
         688 بار دانلود
         لیست اساتید سینما، مستند و سیما
         دریافت فایل مشاهده بسته
         142 بار دانلود
         134 بار دانلود
         جزوه چراغ مطالعه؛ جامع ترین بسته معرفی منابع مطالعاتی
         دریافت فایل مشاهده بسته
         8165 بار دانلود
         لیست اردوگاه های استان هرمزگان
         دریافت فایل مشاهده بسته
         322 بار دانلود
         آیین‌ نامه اردویی دانشجویی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی
         دریافت فایل مشاهده بسته
         541 بار دانلود
         لیست اردوگاه های مازندران
         دریافت فایل مشاهده بسته
         828 بار دانلود
         لیست اردوگاه های لرستان
         دریافت فایل مشاهده بسته
         330 بار دانلود
         تقویم تشکیلاتی مهرماه 96؛ قابل چاپ
         دریافت فایل مشاهده بسته
         1045 بار دانلود
         نکاتی جهت برگزاری اردو
         دریافت فایل مشاهده بسته
         705 بار دانلود
         لیست اردوگاه های قم
         دریافت فایل مشاهده بسته
         1175 بار دانلود
         شیوه نامه اجرایی انضباطی دانشجویان
         دریافت فایل مشاهده بسته
         374 بار دانلود
         لیست اردوگاه های خراسان رضوی
         دریافت فایل مشاهده بسته
         1665 بار دانلود
         لیست اردوگاه های تهران
         دریافت فایل مشاهده بسته
         1184 بار دانلود
         بسته پشتیبان صوت جلسات تکنیک های تشکیلات دکتر تلوری
         دریافت فایل مشاهده بسته
         561 بار دانلود
         کتاب مراقبات در تشکیلات دکترمرتضی حسن پور
         دریافت فایل مشاهده بسته
         1190 بار دانلود
         لیست اردوگاه های اصفهان
         دریافت فایل مشاهده بسته
         1407 بار دانلود
         لیست اردوگاه های اردبیل
         دریافت فایل مشاهده بسته
         368 بار دانلود
         جزوه چگونه یک بسیجی باشیم؛ نگاهی نو به سبک زندگی دانشجوی بسیجی
         دریافت فایل مشاهده بسته
         1919 بار دانلود
         244 بار دانلود
         لیست کارشناسان مسائل جوانان؛ دختران و پسران
         دریافت فایل مشاهده بسته
         323 بار دانلود
         لیست اساتید سبک زندگی ، خانواده و زن
         دریافت فایل مشاهده بسته
         390 بار دانلود
         جزوه بهشتی و تشکیلات
         دریافت فایل مشاهده بسته
         1800 بار دانلود
         لیست جامع حسینیه های مشهد مقدس
         دریافت فایل مشاهده بسته
         12390 بار دانلود
         لیست هتل های مشهد مقدس
         دریافت فایل مشاهده بسته
         2362 بار دانلود
         لیست نگارخانه های مشهد مقدس
         دریافت فایل مشاهده بسته
         2014 بار دانلود
         لیست موسسات فرهنگی مشهد مقدس
         دریافت فایل مشاهده بسته
         4041 بار دانلود
         لیست موزه های مشهد مقدس
         دریافت فایل مشاهده بسته
         2402 بار دانلود
         لیست مهمان پذیرهای مشهد مقدس
         دریافت فایل مشاهده بسته
         2966 بار دانلود
         لیست اماکن ورزشی بانوان مشهد مقدس
         دریافت فایل مشاهده بسته
         5665 بار دانلود
         لیست اماکن کوه پیمایی تهران
         دریافت فایل مشاهده بسته
         2931 بار دانلود
         لیست اماکن تفریحی و ورزشی تهران
         دریافت فایل مشاهده بسته
         13630 بار دانلود
         لیست مراکز اسکان مشهد مقدس
         دریافت فایل مشاهده بسته
         2823 بار دانلود
         لیست فضاهای روباز ورزشی مشهد مقدس
         دریافت فایل مشاهده بسته
         1939 بار دانلود
         لیست شرکت های قطار مسافربری
         دریافت فایل مشاهده بسته
         1725 بار دانلود
         لیست مزار شهدای شاخص مشهد مقدس
         دریافت فایل مشاهده بسته
         2797 بار دانلود
         لیست شعرهای اردویی
         دریافت فایل مشاهده بسته
         13130 بار دانلود
         لیست سینماهای مشهد مقدس
         دریافت فایل مشاهده بسته
         1138 بار دانلود
         3716 بار دانلود
         لیست پارک های مشهد مقدس
         دریافت فایل مشاهده بسته
         2560 بار دانلود
         آموزش بازی های اردویی
         دریافت فایل مشاهده بسته
         5478 بار دانلود
         لیست مراکز امور چاپی مشهد مقدس
         دریافت فایل مشاهده بسته
         1776 بار دانلود
         لیست اماکن زیارتی مشهد مقدس
         دریافت فایل مشاهده بسته
         1685 بار دانلود
         لیست اماکن زیارتی تهران
         دریافت فایل مشاهده بسته
         923 بار دانلود
         لیست اماکن تفریحی مشهد مقدس
         دریافت فایل مشاهده بسته
         2346 بار دانلود
         لیست اماکن تاریخی جهت اردوی یک روزه تهران
         دریافت فایل مشاهده بسته
         1082 بار دانلود
         لیست استخرها و مجموعه های آبی مشهد مقدس
         دریافت فایل مشاهده بسته
         1880 بار دانلود
         لیست اردوگاه ها جهت اردوی یک روزه تهران
         دریافت فایل مشاهده بسته
         25934 بار دانلود
         لیست اماکن تاریخی مشهد مقدس
         دریافت فایل مشاهده بسته
         1884 بار دانلود
         جزوه به استقبال مسئولیت ...
         دریافت فایل مشاهده بسته
         2279 بار دانلود
         603 بار دانلود
         اکسل فرم اقتصاد سنجی
         دریافت فایل مشاهده بسته
         486 بار دانلود
         پیام امام خمینی (ره) برای تشکیل بسیج دانشجو و طلبه
         دریافت فایل مشاهده بسته
         1266 بار دانلود
         لیست اساتید اقتصاد و مدیریت
         دریافت فایل مشاهده بسته
         637 بار دانلود