به سامانه کالک خوش آمدید!

ورود
ثبت نام در 3 ثانیه

captcha
راهنما
کاربر مهمان
ضرورت کار علمی
شروع هر کاری وابسته به درک ضرورت آن کار می باشد و بلندی اراده و همت مان برای انجام آن کار بستگی به مقدار درکمان از این ضرورت دارد. اگر توانستیم ضرورت، فوریت و اولویت را درک کنیم تازه می توانیم پا در عرصه بگذاریم و از تلاش و اراده خود مایه بگذاریم. برای همین مطلع این کتاب نیز با "ضرورت" شروع شده است و به انجام رسیدن "کار علمی" یا به تعبیر بهتر "جهاد علمی" منوط به درک ضرورت آن است. گرچه واژه "جهاد" در عبارت "جهاد علمی" خود معرف ضرورت این کار است
مواجهه تخصصی با مسائل کشور؛گام های عملی
بررسی ابعاد و چگونگی اجرای مواجهه تخصصی با مسائل کشور به عنوان بال اول جهاد علمی
الزامات کار علمی در کلام رهبر
"ما می توانیم" یکی از شعارهای انقلاب اسلامی است. انقلابی که در دنیایی به وجود آمده که توانستن تنها منحصر به کشورهای استعماری بود و هر پیشرفتی منوط به ارتباط با این کشوها
جنبش نرم افزاری
یکی از مهم ترین کارهایی که بسیج دانشجویی باید انجام دهد فرهنگ سازی در جهت ایجاد فضای جهاد علمی و پیشرفت و عدالت در کشور، خصوصاً در دانشگاه هاست. امام خامنه ای این جهت دهی و فرهنگ سازی را بهترین اثرگذاری دانشجو می نامند.
چیستی کار علمی در بسیج
درک های غلط از کار علمی بسیج دانشجویی ممکن است انرژی و توان ما را به هدر بدهد و پیش خود فکر کنیم که وظیفه و مسئولیت خود را انجام داده ایم درحالی که بار اصلی بر روی زمین مانده باشد، و اگر کار اصلی روی زمین مانده باشد دیگر فرقی نمی کند ما کار غلط را انجام داده باشیم یا کار درستِ بی اولویت را.
برگزیده ها
دسترسی به این صفحه برای کاربران فعال ممکن است.

برای ادامه به سایت وارد شوید:

captcha

اگر هنوز ثبت نام نکرده اید، ثبت نام کنید:

captcha
برای دسترسی فعال پس از ورود یا ثبت نام ، آن را فعال نمایید.
با کالک در میان بگذارید
پشتیبان آنلاین کالک