به سامانه کالک خوش آمدید!

ورود
ثبت نام در 3 ثانیه

captcha
راهنما
کاربر مهمان
بسته آموزشی انتشار نشریه دانشجویی نمایش فایل دریافت فایل
220 بار دانلود
"بسته آموزشی انتشار نشریه دانشجویی"
اشتراک گذاری در:
کپی لینک ارسال ایمیل
گوگل پلاس شبکه افسران
تلگرام
بسته آموزشی خبرنکاری و خبرنویسی نمایش فایل دریافت فایل
178 بار دانلود
"بسته آموزشی خبرنکاری و خبرنویسی"
اشتراک گذاری در:
کپی لینک ارسال ایمیل
گوگل پلاس شبکه افسران
تلگرام
بسته آموزشی سواد رسانه‌ای نمایش فایل دریافت فایل
245 بار دانلود
بسته آموزشی اینستاگرام نمایش فایل دریافت فایل
231 بار دانلود
بسته آموزشی توییتر نمایش فایل دریافت فایل
372 بار دانلود
کتاب غریب خیبر؛ زندگینامه داستانی شهید عمران پستی نمایش فایل دریافت فایل
89 بار دانلود
" کتاب غریب خیبر؛ زندگینامه داستانی شهید عمران پستی"
اشتراک گذاری در:
کپی لینک ارسال ایمیل
گوگل پلاس شبکه افسران
تلگرام
کتاب آخرین چراغ خانه؛ زندگینامه داستانی شهید بهروز مرادی نمایش فایل دریافت فایل
66 بار دانلود
" کتاب آخرین چراغ خانه؛ زندگینامه داستانی شهید بهروز مرادی"
اشتراک گذاری در:
کپی لینک ارسال ایمیل
گوگل پلاس شبکه افسران
تلگرام
کتاب بلندیهای آفتاب؛ زندگینامه داستانی شهید محسن حاجی بابا نمایش فایل دریافت فایل
72 بار دانلود
" کتاب بلندیهای آفتاب؛ زندگینامه داستانی شهید محسن حاجی بابا"
اشتراک گذاری در:
کپی لینک ارسال ایمیل
گوگل پلاس شبکه افسران
تلگرام
کتاب کردستان من؛ زندگینامه داستانی شهیدفریدون تعریف نمایش فایل دریافت فایل
67 بار دانلود
" کتاب کردستان من؛ زندگینامه داستانی شهیدفریدون تعریف"
اشتراک گذاری در:
کپی لینک ارسال ایمیل
گوگل پلاس شبکه افسران
تلگرام
کتاب در انتظار حسین؛ زندگینامه داستانی شهید محمدحسین شیخ حسینی نمایش فایل دریافت فایل
87 بار دانلود
" کتاب در انتظار حسین؛ زندگینامه داستانی شهید محمدحسین شیخ حسینی"
اشتراک گذاری در:
کپی لینک ارسال ایمیل
گوگل پلاس شبکه افسران
تلگرام
کتاب صعود از آتشگاه؛ زندگینامه داستانی شهید محسن فیض نمایش فایل دریافت فایل
64 بار دانلود
" کتاب صعود از آتشگاه؛ زندگینامه داستانی شهید محسن فیض"
اشتراک گذاری در:
کپی لینک ارسال ایمیل
گوگل پلاس شبکه افسران
تلگرام
کتاب شهاب؛ زندگینامه داستانی شهید حسن دانشمند نمایش فایل دریافت فایل
72 بار دانلود
" کتاب شهاب؛ زندگینامه داستانی شهید حسن دانشمند "
اشتراک گذاری در:
کپی لینک ارسال ایمیل
گوگل پلاس شبکه افسران
تلگرام
بارگذاری موارد بیشتر

دسترسی به این صفحه برای کاربران فعال ممکن است.

برای ادامه به سایت وارد شوید:

captcha

اگر هنوز ثبت نام نکرده اید، ثبت نام کنید:

captcha
برای دسترسی فعال پس از ورود یا ثبت نام ، آن را فعال نمایید.
با کالک در میان بگذارید
پشتیبان آنلاین کالک