اردوی راهیان نور دانشگاه امیرکبیر تهران


فایل های ضمیمه

متن (0) ویدیو (0) لینک (0) تصویر (0)

موردی موجود نیست
موردی موجود نیست
موردی موجود نیست
صنعتی امیرکبیر
تشکل: بسیج دانشجویی
نویسنده: آرشیو کالک
تاریخ: 1392

*جزئیات فعالیت:

مقدمه
کار ثبت نام و تبلیغات به 3 بخش تقسیم می شود:
1. فضاسازی
2. تبلیغات
3. ثبت نام
برای ثبت نام و تبلیغات از حدود دو ماه قبل از اردو برنامه ریزی ها شروع شد. در ابتدا باید به این نکته اشاره کنم که هدف از این کارها فقط و فقط ثبت نام اردوی راهیان نور نبوده است بلکه بیشتر بحث ایجاد فضایی شهید و شهادت در دانشگاه بود.
این نکته از آنجا حائز اهمیت است که باید بدانیم تاثیر خود اردوی راهیان تنها بر روی افراد محدودی در حدود چهارصد نفر است اما تاثیر کارهای تبلیغات و فضاسازی قبل از اردو بر روی تمام دانشگاه است که حدود دوازده هزار نفر را شامل می شود.
پس به نوعی مهم ترین کار از لحاظ تاثیرگذاری بر عام دانشگاه بحث تبلیغات و فضاسازی قبل از اردو است.
در روزهای ابتدایی اولویت و روند کارها چیده شد و همچنین در حدود بیست روز اول شدیدا بحث صحبت با بچه ها (مخصوصا ورودی های جدید) برای همکاری را دنبال می کردیم، سپس طی یک جلسه این افراد در گروه هایی دسته بندی شدند که البته این کار در این اردو به خوبی ابتدا انجام نشد -به دلیل ضعف توجیه بچه ها توسط من- و سپس سر و شکل بهتری گرفت.
فضاها و روش هایی که می توان در آنها برای ثبت نام و تبلیغات کار کرد:


غرفه، مسجد، سایت، دانشکده، خوابگاه، پیامک، دفتر مرکزی و دفاتر بسیج دانشکده ای

برای هر بخش بالا باید یک مسئول بگذاریم. اما باید توجه داشت که هر خوابگاه و هر دانشکده به تنهایی یک مسئول می خواهند و همچنین یک نفر به عنوان مسئول کل دانشکده ها برای پیگیری کارهای دانشکده ها لازم است.
1) تبلیغات
در بحث تبلیغات شروع کار با نصب بنر دقیقا یک ماه قبل از اردو شروع شد.
ویژگی های بنر طراحی شده به نظر من: باید دارای رنگ های جذاب از نظر بصری باشد و همچنین اطلاعات اردو (شامل تاریخ اردو، نحوه ثبت نام، نام اردو، مهلت ثبت نام) به صورت کامل در آن ثبت شود.
بعد از یک هفته از نصب بنر شروع به زدن پوسترهای تبلیغاتی اردو کردیم که آنها نیز اگر در رابطه با تبلیغات اردو باشند باید دارای ویژگی هایی مثل بنر اردو باشند.
در رابطه با نصب بنرها باید به مکان نصب هم توجه داشت. در نتیجه باید زودتر مکان مورد نشر برای نصب بنر را رزرو کرد.
افراد حاضر در اداره روابط عمومی به طور کلی هماهنگ هستند ولی باید قبل از آن با اداره فرهنگی همه ی صحبت های موجود برای تعداد بنرها و نشریات و ... را انجام داد.
تبلیغات دانشکده ها را باید به رابطشان داد تا به طور صحیح استفاده کنند.
در خوابگاه ها با توجه به محدودیت های موجود آن چنان فضای تبلیغی با پوستر و بنر نداریم و می شود از تبلیغات اتاق به اتاق توسط رابط هر خوابگاه استفاده کرد.
فضای تبلیغی مسجد شامل تلویزیون ها و هر دو در مسجد می باشد که می توان برای نمایشگرها فایل پوستر اردو را داد که آنها پخش کنند.
سایت بسیج و ایمیل دانشگاه هر دو فضاهای تبلیغی خوبی است.
فقط در بحث ایمیل باید متنی مناسب همراه با اطلاعات کامل اردو را به اداره روابط عمومی از طریق دبیرخانه ی بسیج فرستاد.
2) فضاسازی
در رابطه با فضاسازی قبل از اردو وجود تیم محتوا و همچنین تیم طراحی بسیار مهم است. همچنین این بخش نیازمند همکاری تنگاتنگ با فرهنگی اردو نیز می باشد. زیرا کار فضاسازی در حقیقت یک کار فرهنگی است.
در بحث فضاسازی می توان از پتانسیل غرفه برای پخش کلیپ و صوت استفاده کرد. همچنین می توان در غرفه از عکس های سال های قبل استفاده کرد. البته خود غرفه به طور کلی یکی از اصلی ترین محل های فضاسازی است.
برای تزیین غرفه که محل آن واقع در اسپیس های جلوی خیام بود از توری استتار، پوکه فشنگ و خمپاره، نی، چفیه، کیف جنگی، سربند، پرچم، فانوس، کلاه جنگی، کیسه شن و... استفاده شد که تقریبا تمامی وسایل از ستاد یادمان ایثار به صورت امانی گرفته شد.
یکی دیگر از محل های فضاسازی خیلی مهم دفتر مرکزی و دفاتر بسیج دانشکده ای است که دانشکده ها باید به طور کامل در این مورد توجیه شوند تا خود کارهای مربوط به فضاسازی را انجام دهند. دفتر مرکزی بسیج را هم باید به نحوی به فضای جبهه و راهیان نزدیک کرد.
در راستای فضاسازی صحن دانشگاه می توان از یک سری پوستر بدون اسمی از اردو استفاده کرد.
در این راستا می توان از طرح پوسترهای «ببخشید یک لحظه» که در سایت 881009 دات آی آر است استفاده کرد.
همچنین برای فضاسازی می توان نمایشگاه کتاب برگزار کرد. سازمان راهیان و همچنین بسیاری از انتشارات های موجود کتاب ها را با تخفیف ارائه می کنند. نشریه ی اردو که با نام سربند چاپ می شد هم می تواند کار خوبی برای فضاسازی باشد. کار نشریه قبل اردو فقط جمع آوری مطلب است و آن چنان نیاز به تولید مطلب جدیدی نیست مگر آنکه بخواهیم مطلبی در رابطه با اردوهای سال پیش بزنیم.
در بحث قالب نشریه قبل اردو بهتر است کاری متفاوت باشد و به نوعی هر قدر فانتزی تر بهتر است.
از طرح ختم صلوات و ختم قرآن هم می شود استفاده کرد به این صورت که تعدادی تسبیح خریداری شده و به صورت رایگان به بچه ها برای ختم صلوات برای شهدا داده شود.
همچنین می توان دستگاه بلوتوث سندر را در غرفه به کار گرفت و کلیپ ها و صوت ها را برای بچه ها ارسال نمود.
همچنین می توان از حدود دو هفته مانده به اردو یک سری پیامک از بسیج به صورت روزشمار اردو راهیان گذاشت. از شعرهای سلمان هراتی برای فضاسازی می توان استفاده کرد.
از برنامه های هیئت هم می توان استفاده کرد و راوی و سخنران برای برنامه شان آورد.
3) ثبت نام
یکی از اهداف ما در دو بخش قبل داشتن یک اردوی با تعداد نفرات قابل قبول است. پس در بخش ثبت نام نیز باید از تمام نیروها به خصوص نیروهای انسانی موجود استفاده کرد. بیشترین ثبت نام در غرفه، سپس در دانشکده ها و مسجد و بعد از آن در خوابگاه ها و سایت صورت گرفت.
طراحی یک فرم ثبت نام خوب که اطلاعات کاملی را بگیرد بسیار کارآمد است. از این فرم ها باید در تمام محل های ثبت نام پخش کنیم.
ثبت نام را از حدود بیست و سه روز مانده به اردو شروع کردیم که تقریبا زمان خوبی بود. بهتر است که مهلت پایانی ای برای ثبت نام در نظر گرفت و روی این تاریخ در تبلیغ ها تاکید داشت تا حداقل دو روز آخر برای سازماندهی اردو وقت بماند.
نکاتی در مورد مکان های ثبت نام
- غرفه
مسئول غرفه باید فردی باشد که از روابط عمومی و مدیریت خوبی برخوردار باشد تا هم بتواند بچه بسیجی های لازم برای گرداندن غرفه را فراهم کند و هم این بخش سنگین را مدیریت کند.
تامین نیرو در غرفه از همه چیز مهم تر است.
ساعات کار غرفه از حدود ساعت نه و نیم تا ساعت دو و نیم که دانشگاه شلوغ ترین اوقات روزانه اش است می باشد.
می توان برای ثبت نام در غرفه یک هدیه ی ویژه در نظر گرفت. مثل یک شاخه گل یا حتی یک کتابچه. می توان در غرفه آلبوم عکس های پارسال را قرار داد.
- مسجد
مسئول مسجد باید کسی باشد که در مسجد روابط خوبی با افراد و مسئولین مسجد داشته باشد و بهتر است که از بچه های هیئت باشد. همچنین باید آدمی باشد که در انجام کارها سرعت عمل داشته باشد.
در مسجد می توان از نمایشگرها برای پخش کلیپ بعد از نماز استفاده کرد (این کلیپ ها بهتر است فوق العاده احساسی باشد).
می توان از وقت بین دو نماز برای خاطره خوانی از شهدا توسط بچه ها هم استفاده کرد.
- دفاتر بسیج
باز هم تاکید روی فضاسازی در داخل دفاتر، زیرا بیشترین جمعیت هدف اردوی راهیان بچه بسجی هایی هستند که در دفتر بسیج ها رفت و آمد می کنند.
می توان روی صفحه ی نمایشگرهای کامپیوترهای بسیج از عکس هایی در رابطه با شهدا استفاده کرد.
- صحن
به غیر از غرفه در راستای فضاسازی می توان از ظرفیت های دانشگاه مثل آمفی تئاتر هم برای سخنرانی و پخش فیلم استفاده کرد. همچنین می توان از گروه های تئاتر خیابانی هم خواست تا برنامه اجرا کنند.
از فضای مزار شهدای گمنام هم می توان برای یک سخنرانی در رابطه با شهدا توسط حاج آقا پناهیان، حاج حسین یکتا و ... استفاده کرد.
می توان مراسم شب خاطره با حضور راوی های دفاع مقدس برگزار کرد که البته باید در فضاسازی این برنامه به شدت کوشید.


تصاویر تجربه اردوی راهیان نور دانشگاه امیرکبیر تهران
مشاهده همه
بارگذاری تصویرهای شما از این تجربه

عکسی در گالری بارگذاری نشده
پرسش و پاسخ پیرامون تجربه
  • حامد احمدوند: با سلام. راوی قوی و مسلط هیچ وقت فراموش نشود. روایت و شیوه ی روایت گری صحیح میتواند خود یک شاکله ی خوب باشد... پاسخ
  • مطهره: فوق العاده بود
    خیلی استفاده کردم
    پاسخ
  • ftm313 sh: خدا قوت... عالییییی. فقط ای کاش از فعالیت هاتون عکس هم قرار میدادید. پاسخ
  • mosafer: اطلاعات شما ایده های جدیدی رو به فکرم انداخت تشکر از زحمت هاتون پاسخ
ارسال


"اردوی راهیان نور دانشگاه امیرکبیر تهران"
اشتراک گذاری در:
کپی لینک ارسال ایمیل
گوگل پلاس شبکه افسران
تلگرام
دسترسی به این صفحه برای کاربران فعال ممکن است.

برای ادامه به سایت وارد شوید:

captcha

اگر هنوز ثبت نام نکرده اید، ثبت نام کنید:

captcha
برای دسترسی فعال پس از ورود یا ثبت نام ، آن را فعال نمایید.