جریان شناسی مشروطه


فایل های ضمیمه

متن (0) ویدیو (0) لینک (0) تصویر (0)

موردی موجود نیست
موردی موجود نیست
موردی موجود نیست
فردوسی مشهد
تشکل: بسیج دانشجویی
نویسنده: آرشیو کالک
تاریخ: 1392

*جزئیات فعالیت:

جلسه جریان شناسی سیاسی از مشروطه را تا سال 92 داشتیم که با حضور کارشناس طی 12 جلسه برگزارشد. 5جلسه مربوط به وقایع قبل انقلاب و 7جلسه بعد از انقلاب که جلسات آخر مقایسه ای بین احزاب و افراد و افکار جریان های امروز بود. محور این جلسات کتاب آقای خسروپناه بود که اسم آن تقریبا این بود «جریان شناسی فکری و فراز و فرود مشروطه». در جلسه مثلا استاد می گفت برای هفته آینده دو نفر راجع به فلان موضوع ارائه دهند که مربوط به بحث جلسه بعد می شد و از بین دوستان برای ارائه داوطلب می شدند.


جریان شناسی نقش آفرینی سیاسی مشروطه آیا این محصول را پسندیدید؟
تصاویر تجربه جریان شناسی مشروطه
مشاهده همه
بارگذاری تصویرهای شما از این تجربه

عکسی در گالری بارگذاری نشده
پرسش و پاسخ پیرامون تجربه
  ارسال


  دسترسی به این صفحه برای کاربران فعال ممکن است.

  برای ادامه به سایت وارد شوید:

  captcha

  اگر هنوز ثبت نام نکرده اید، ثبت نام کنید:

  captcha
  برای دسترسی فعال پس از ورود یا ثبت نام ، آن را فعال نمایید.