پیام راشل کوری


فایل های ضمیمه

متن (0) ویدیو (0) لینک (0) تصویر (0)

موردی موجود نیست
موردی موجود نیست
موردی موجود نیست
فردوسی مشهد
تشکل: بسیج دانشجویی
نویسنده: آرشیو کالک
تاریخ: 1392

*جزئیات فعالیت:

برنامه دعوت از سعید زیبا کلام برای صحبت راجع به توافق ژنو بود که قبل سخنرانی برای جذب مخاطب راشل کوری2 را پخش کرده و از سازنده آن دعوت شد که دلیل انتخاب این مستند را بیان کند. نکته قابل توجه دیگر برای جذب مخاطب انتخاب عنوان مناسب برای برنامه است، بدین منظور شورای سه نفره ای برای انتخاب عنوان تشکیل شد که عنوان «مذاکرات وین روی باتلاق ژنو» برای برنامه برگزیده شد. برنامه دیگر مناظره کواکبیان و بذرپاش بود که قرار شد دانشجویان اسم بنویسند بروند بالا صحبت کنند که البته تجربه شد که نماینده تشکلها بالای تریبون بروند نه هرکس اسم نوشت تا هم فضا پرت نشود و هم سوالات پخته تر شود و هم نمایندگی از یک تشکل حفظ وجهه می کند و از گزافه گویی دوری می کند که بدین منظور قبل برنامه به تشکلها نامه می دادیم تا نماینده معرفی کنند. همچنین دانشجویان میتوانند سوال خود را بصورت مکتوب انتقال دهند.


توافق ژنو نقش آفرینی سیاسی مذاکرات آیا این محصول را پسندیدید؟
تصاویر تجربه پیام راشل کوری
مشاهده همه
بارگذاری تصویرهای شما از این تجربه

عکسی در گالری بارگذاری نشده
پرسش و پاسخ پیرامون تجربه
  ارسال


  دسترسی به این صفحه برای کاربران فعال ممکن است.

  برای ادامه به سایت وارد شوید:

  captcha

  اگر هنوز ثبت نام نکرده اید، ثبت نام کنید:

  captcha
  برای دسترسی فعال پس از ورود یا ثبت نام ، آن را فعال نمایید.