کنترل فضای مناظرات


فایل های ضمیمه

متن (0) ویدیو (0) لینک (0) تصویر (0)

موردی موجود نیست
موردی موجود نیست
موردی موجود نیست
فردوسی مشهد
تشکل: بسیج دانشجویی
نویسنده: آرشیو کالک
تاریخ: 1392

*جزئیات فعالیت:

برای کنترل فضای یکی از مناظراتی که توسط تشکل دیگر برگزار می شد برنامه ترتیب دادیم تا اگر فضا شلوغ شد ماهم عرض اندام کنیم که ذکر این نکته لازم است باید اهم فی الاهم شود.بدین منظور جمعی از دوستان را با پیامک دعوت نمودیم و جلسه توجیهی گذاشتیم و هماهنگ کردیم که فضای حاکم در جلسه خوب باشد و مخالفان ایجاد تزاحم نکنند که پیشنهاد خوبی در زمینه تشویق شد که بجای دست زدن که در مناظرات معمول است از صدای رسای الله اکبر استفاده کنیم که هم مثبت تر است و هم بلندتر.


مناظره نقش آفرینی سیاسی آیا این محصول را پسندیدید؟
تصاویر تجربه کنترل فضای مناظرات
مشاهده همه
بارگذاری تصویرهای شما از این تجربه

عکسی در گالری بارگذاری نشده
پرسش و پاسخ پیرامون تجربه
  ارسال


  دسترسی به این صفحه برای کاربران فعال ممکن است.

  برای ادامه به سایت وارد شوید:

  captcha

  اگر هنوز ثبت نام نکرده اید، ثبت نام کنید:

  captcha
  برای دسترسی فعال پس از ورود یا ثبت نام ، آن را فعال نمایید.