جلسات گفتمان انقلاب


فایل های ضمیمه

متن (0) ویدیو (0) لینک (0) تصویر (0)

موردی موجود نیست
موردی موجود نیست
موردی موجود نیست
علم و صنعت ایران
تشکل: بسیج دانشجویی
نویسنده: آرشیو کالک
تاریخ: 1393

*جزئیات فعالیت:

در سال قبل که سال انتخابات بود بنای کار بر افزایش بصیرت سیاسی و ارائه ی تحلیل منطبق بر گفتمان انقلاب گذاشته شده بود.لذا برنامه ای برای طول سال تدوین شد که به طور اختصار اینگونه است: یک سری جلسات جریان شناسی تاریخ معاصر از زمان انقلاب(سال 57) تا فتنه(سال 88) برگزار شد که این جلسات با حضور آقای روزی طلب و ارائه ی مطالب توسط ایشان برگزار میشد.در این جلسات حضور برای بچه های تشکل های مذهبی آزاد بود و در دفتر بسیج به صورت هر هفته یک جلسه یک و نیم ساعته برگزار می شد.


تصاویر تجربه جلسات گفتمان انقلاب
مشاهده همه
بارگذاری تصویرهای شما از این تجربه

عکسی در گالری بارگذاری نشده
پرسش و پاسخ پیرامون تجربه
  ارسال


  دسترسی به این صفحه برای کاربران فعال ممکن است.

  برای ادامه به سایت وارد شوید:

  captcha

  اگر هنوز ثبت نام نکرده اید، ثبت نام کنید:

  captcha
  برای دسترسی فعال پس از ورود یا ثبت نام ، آن را فعال نمایید.