طرح پیشنهادی قرارگاه جهادی


فایل های ضمیمه

متن (0) ویدیو (0) لینک (0) تصویر (0)

موردی موجود نیست
موردی موجود نیست
موردی موجود نیست
ارومیه
تشکل: بسیج دانشجویی
نویسنده: آرشیو کالک
تاریخ: 1392

*جزئیات فعالیت:

تعریف قرارگاه :قرارگاه جهادی قرارگاهی است ، منطقه ای، غیر دولتی، غیر تجاری و غیر انتفاعی، متشکل از چندین گروه جهادی همسو، در راستای حمایت و هدایت گروه های جهادی در مناطق کم برخوردار و تعریف شده در راستای سیاستهای سازمان بسیج سازندگی و مرکز مطالعات راهبردی و هدایت حرکت های جهادی ، در چارچوب نیل به منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و تحقق سند چشم انداز ، نقشه راه و اهداف حرکتهای جهادی با موضوعات مذکور در اساسنامه که با رعایت قوانین ومقررات موضوعه کشور فعالیت می نماید.

اهدف قرارگاه :اهداف قرارگاه با توجه به پتانسیل ستادی و عملیاتی و منطقه محروم به سه گروه کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت و همچنین خرد و کلان تقسیم می شود که این اهداف در سند توسعه منطقه به تفصیل و جز به جز ( اهداف سیاسی ، فرهنگی ، اقتصادی و ... ) می آید ؛ در زیر اهداف کلی قرارگاه که با نوع منطقه محروم بومی سازی می شود آمده است.

1)ترویج، تعمیق و گسترش حرکت های جهادی.

2)اثربخشی هرچه بیشتر فعالیت های جهادی از طریق هم افزایی بین گروه های جهادی.

3)ساماندهی و پشتیبانی مناسب گروههای جهادی.

4)هدایت و حمایت منسجم و هدفمند از گروه های جهادی.

5)انسجام تشکیلاتی و تقویت فعالیت جمعی بین گروه های جهادی.

6)توانمندسازی مناطق کم برخوردار.

7)تحکیم روحیه کار، تلاش، عدالتخواهی و مطالبه گری.

8)گسترش باور، بینش و ارزش های اسلامی و انقلابی

9)فراگیری الگوی زندگی جهادی و تفکر بسیجی

10)کمک به حذف فرهنگهای ناصحیح بیگانه و نا امنسازی حاشیۀ امن فرقههای انحرافی با جهتدهی جغرافیای دینی، مذهبی و فرهنگی در منطقه

11) برنامه ریزی جهت ایجاد توسعه اقتصادی با رویکرد اقتصاد مقاومتی در منطقه

12)گسترش آموزشهای مهارتی و تخصصی مبتنی بر نوآوری و خلاقیت و کمک به شکوفایی استعدادهای نهفته در منطقه با بهرهگیری از فرصت سازمانهای مرتبط جهت تقویت و بالندگی روحیه کارآفرینی

وظایف کلی :

1)تدوین، پیگیری و اجرای برنامه های حمایتی، هدایتی، نظارتی، ساماندهی و پشتیبانی از گروههای جهادی در منطقه هدف.

2)هدایت و ایجاد تعامل بین گروه های جهادی دانشجویی، طلاب، دانش آموزی ، محلات و سایر اقشار درامر برگزاری اردو در منطقه هدف.

3)برقراری فضای تعامل و ارتباط بین گروههای جهادی جهت جلوگیری از فعالیتهای جزیره ای و موازی.

4)رایزنی، تعامل، هماهنگی و دریافت امکانات از دستگاه ها و نهادهای منطقه ای و توزیع مناسب امکانات بین گروه های جهادی.

5)تدوین برنامه ای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برای مناطق هدف.

6)جلب مشارکت گروه های جهادی و خیرین در راستای اثربخشی فعالیتهای جهادی در مناطق هدف.

7)واگذاری تدریجی تمام فعالیت­ها و برنامه­های جهادی به جوانان روستاها ( تاسیس شعبه­ای از گروه جهادی در روستاهای هدف )

8)پیگیری مستمر سند توسعه روستا با رویکرد جهادی و نگاه بلند مدت

چارت قرارگاه :شورای مرکزی: بالاترین رکن سیاست گذاری قرارگاه است و متشکل از جمعی از دست اندرکاران و نخبگان حرکت های جهادی می باشد .

مسئول قرارگاه : مدیر شورای مرکزی و مسئول قرار گاه بوده که به وسیله ی شورای مرکزی و برای 1 تا 3 سال انتخاب می گردد .

دبیرخانه مرکزی : تحت نظر مسئول قرارگاه بوده و کلیه مکاتبات و هماهنگی های قرارگاه از وظایف و اختیارات این واحد می باشد.

نظارت و ارزیابی : تحت نظر مسئول قرارگاه بوده و نظارت بر حسن انجام کار و ارزیابی فعالیت های صورت گرفته در کلیه امورات و فعالیت های قرارگاه از وظایف و اختیارات این واحد می باشد.

دبیر اجرایی : مدیر اجرایی قرارگاه جهادی و مسئول انتخاب مدیریت های ذیربط می باشد و تحت نظر مسئول قرارگاه و اعضای شورای مرکزی فعالیت می کند .

برنامه ریزی و عرصه یابی : این معاونت به منظور عرصه یابی علمی و دقیق و همچنین تدوین برنامه های اجرایی در حوزه های مختلف مانند کار آفرینی ، اشتغال زایی، و فعالیت در حوزه ادیان و فرق و... فعالیت می نماید.

ارتباطات و اطلاع رسانی: هماهنگی و انسجام اطلاع رسانی، جریان سازی و هم افزایی میان بخش ها، تبلیغات و مستند سازی از وظایف و اختیارات این واحد می باشد .

مالی و پشتیبانی: جذب اعتبارات، تسویه حساب ها، هزینه کرد، پیگیری و تهیه ی امکانات و تجهیزات گروهای جهادی از وظایف و اختیارات این واحد می باشد .

گروه های داوطلب مردمی: برنامه ریزی ، آموزش ، حمایت و زمینه سازی حضور گروه های داوطلب دیگری که می خواهند در محدوده ی این قرار گاه فعالیت کنند از وظایف و اختیارات این واحد می باشد .

وظایف و اختیارات مدیرت حوادث غیر مترقبه،مطالعاتی و پژوهشی،علمی و آموزشی، فرهنگی،بهداشت و درمان وعمران و نوسازی به تفصیل در، نقشه راه و سند چشم انداز گروه های جهادی آمده است .

ترکیب شورای مرکزی :

شورای مرکزی قرارگاه متشکل از اعضای اصلی ، مهمان و مدعو می باشد .

اعضای اصلی شورای مرکزی 7 نفر بوده که بر حسب وسعت فعالیت های اجرایی و تایید اعضا شورا ممکن است افزایش یابد.

اعضای مهمان معمولا مسئولین یا نمایندگان گروه های جهادی بوده که بر حسب موضوع جلسات و با دعوت یکی از اعضای اصلی در جلسات شرکت می کنند ولی حق رای ندارند.

اعضای مدعو مخصوص مسئولین و مقامات دولتی و نظامی بوده که با صلاحدید اکثریت اعضای اصلی در جلسات شرکت می کنند و با اجازه اعضای اصلی حق رای دارند .

اعضای اصلی در اولین جلسه خود یک نفر به عنوان مسئول قرارگاه (رییس شورا) ، یک نفر به عنوان بازرس کل (مسئول نظارت و ارزیابی) از بین خود انتخاب می کنند و در دومین مرحله دبیر اجرایی قرارگاه جهادی انتخاب می شود؛ ممکن است دبیر اجرایی قرارگاه جزو اعضای اصلی شورا نباشد .

ترکیب اعضای اصلی 7 نفره : فرمانده سپاه استان+ مسئول بسیج سازندگی استان + مسئول بسیج دانشجویی استان + 4 نفر از پیشکسوتان گروه های جهادی استان

دبیر اجرایی قرارگاه جهادی:

مسئول قرارگاه جهادی به عنوان هادی ، حامی و نماینده گروه های جهادی در منطقه به شمار می روند؛ و با بهره گیری از توان فعالین جهادی، مشکلات و موانع پیش­روی گروه های جهادی را در منطقه برطرف نموده و مسیر را جهت فعالیت گروه های جهادی هموار می سازد و با عدم دخالت در نحوه اعزام، شیوه مدیریت ، نحوه برگزاری اردو ، سعی در هدایت گروه جهادی دارد و از انجام برخورد قهری یا بالا دستی اجتناب می نماید و وظایف آن به شرح ذیل می باشد:

ارتباط با گروه های جهادی و تلاش جهت همسو نمودن آنان با اهداف قرارگاه.

تلاش برای ایجاد شبکه بین گروه های جهادی و ترغیب آنان جهت کار جمعی و انجام اردوهای زنجیره ای در منطقه.

جهت دادن به گروه های جهادی و تبدیل شدن به یک منبع فکری و فرهنگی در منطقه .

ارائه الگوهای موفق به گروه های جهادی .

برگزاری جلسات منظم با معاونتهای های قرارگاه جهت ایجاد انسجام در مجموعه.

مدیریت، نظارت و ارزیابی عملکرد گروه های جهادی.

انجام امورات مربوط به شناسایی و هماهنگی های مقدماتی حداقل 2ماه قبل از بازه برگزاری اردوها

ارتباط‌گیری مداوم با مسئولین دستگاه ها و نهادهای منطقه ای.

ارتباط‌گیری با مجامع روستایی، شوراها، دهیاریها، اداره آموزش و پرورش منطقه، سازمان تبلیغات، بخشداریها، فرمانداری و سپاه ناحیه و ... به عنوان نماینده تمامی گروه های جهادی و چانه زنی جهت جذب امکانات و دستیابی به منابع مالی.

اجرای برنامه‌های مختلف معرفتی و مهارتی در حین برگزاری اردوها.

شناسایی و جذب زبدگان گروه های جهادی جهت بکارگیری توانمندی آنان.

تدوین تقویم اجرایی برنامه‌های قرارگاه جهادی و اطلاع رسانی به گروه های جهادی.

ارسال گزارش عملکرد پس از پایان بازه اردوها به تمامی دستگاه ها و نهادهای منطقه ای ، رده های همکار.

طرح ریزی جهت امورات مالی و جذب سرمایه.

پیگیری پروژه های ناتمام گروه های جهادی در راستای اتمام یا واگذاری آن به دستگاه متولی

حضور در منطقه پس از برگزاری اردوها و برطرف نمودن موارد و مشکلات پدیدآمده احتمالی و گرفتن بازخورد از فعالیت گروه های جهادی

جذب فعالین بومی و بکارگیری از توان آنان در تمام فصول سال.

ویژگی های دبیر اجرایی قرارگاه و قسمتهای اجرایی:

دارای اخلاص، روحیه جهادی، حسن شهرت.

برخوردار از نفوذ اجتماعی و مقبولیت.

فعالیت مداوم در منطقه طی ادوار گذشته و آشنایی کامل با منطقه.

سابقه برگزاری اردوی جهادی در منطقه به مدت 4 سال.

روابط عمومی مناسب در خصوص تعامل با دستگاه­ها و نهادها منطقه ای.

مورد تأیید بسیج سازندگی سپاه استان و مسئولین مرتبط.

منتخب اعضای شورای مرکزی قرارگاه جهادی

قسمت اجرایی قرارگاه :

بعد از انتخاب دبیر اجرایی قرارگاه، مدیریت ها و قسمت های مختلف قرارگاه طبق نظر ایشان انتخاب و فعالیت خود را به مدت مشخص شروع می کنند.

اعضای اصلی شورای مرکزی حق مشورتی در انتخاب مدیریت ها و معاونت های قرارگاه دارد و دخالت مستقیم فقط از طریق مسئول قرارگاه انجام می شود .

قرارگاه جهادی با انتخاب منطقه ای کم برخوردار به عنوان منطقه هدف و تصویب شورای مرکزی فعالیت خود را آغاز می نماید.

وسعت منطقه انتخاب شده در حد توان قرارگاه جهادی می باشد و حداکثر وسعت آن استان است.

به دلیل بار حقوقی فعالیت های قرارگاه مرجع اصلی حرکتهای جهادی در سطح استان؛ بسیج سازندگی سپاه شهدای استان آذربایجان غربی و در سطح مناطق کم برخوردار؛ قرارگاه جهادی می باشد.

فعالیت قرارگاه در منطقه ی کم برخوردار برای یک برنامه ریزی کوتاه مدت 1 تا 2 ساله و بلند مدت 4 ساله پیش بینی می شود. هرگونه ادامه فعالیت در شورای مرکزی قرارگاه جهادی بررسی خواهد شد.

ستاد راهبردی قرارگاه جهادی به صورت ثابت مرکز استان بوده و بنا بر صلاحدید شورای مرکزی ستادهای عملیاتی در مناطق هدف جهت هماهنگی و پشتیبانی به طور موقت ایجاد می شود .

منابع مالی قرارگاه

قرارگاه جهادی وظیفه دارد با انجام اقدامات ذیل در جهت جذب سرمایه تلاش نماید:

جذب و دریافت کمک های خیرین و وجوهات مردمی.

جذب و دریافت کمک های دستگاه ها و نهادهای استانی و شهرستانی.

استفاده از توان گروه های جهادی داوطلب فعال در منطقه .

انحلال

مواردی که منجر به انحلال قرارگاه جهادی می­گردد عبارت است از:

عدول مسئولین قرارگاه از مفاد اساسنامه

تشخیص و تصویب شورای مرکزیموارد پیش بینی نشده:

سایر موارد و موضوعاتی که در این اساسنامه پیش بینی نشده تابع قوانین و حدود اختیارات و وظایف سازمان بسیج سازندگی و بصورت جزئی مورد تصویب و تائید شورای مرکزی قرارگاه قرار خواهد گرفت.

چند نکته کلیدی : تعبیر "قرارگاه" ممکن است به بعضی گوشها سنگین بیاید - قرارگاه یک اصطلاح جنگی است، اصطلاح نظامی است - و بگویند آقا، قرارگاه مال مسائل نظامی است، شما در مسائل فرهنگی هم فکر نظامی را رها نمی کنید! واقع قضیّه این است که کارزار فرهنگی از کارزار نظامی اگر مهم‌تر نباشد و اگر خطرناک‌تر نباشد، کمتر نیست (مقام معظم رهبری (مدظله العالی)در این دنیای سازمانی، اگر ما باز بخواهیم تک‏رَوی کنیم، به نظر من، نهایتِ سادگی است. ما اگر امروز عملِ دسته ‏جمعی نداشته باشیم کلاهمان پس معرکه است. که هست! برای این‏که همه چیز منظم و تشکیلاتی و سازمانی است.امام موسی صدر

اگر فرجام ما در تشکیلات بجز شهادت باشد، عمر ما تباه است و بر باد.شهید بهشتی رحمت الله علیه

تشکیلات باید به درد مردم بخورد نه اینکه باری باشد بر دوش جامعه. شهید بهشتی رحمت الله علیه

از همه‌تان سپاسگزارم و شما را به خدا میسپارم. میل به خدمت به مردم و تحمل سختی های آن، نقطه‌ئی نورانی در باطن انسان است؛ آن را هر چه میتوانید در جان خود گسترش دهید و نگذارید آفتها: سودجوئی، خودنمایی، تنبلی و ... آن را گِل‌اندود کند. نیت خود را خدائی نگهدارید و از او کمک بخواهید و از همه‌ی نیروی خود برای آن مایه بگذارید. موفق باشید.مقام معظم رهبری (مدظله العالی(


جهادی آیا این محصول را پسندیدید؟
تصاویر تجربه طرح پیشنهادی قرارگاه جهادی
مشاهده همه
بارگذاری تصویرهای شما از این تجربه

عکسی در گالری بارگذاری نشده
پرسش و پاسخ پیرامون تجربه
  ارسال


  دسترسی به این صفحه برای کاربران فعال ممکن است.

  برای ادامه به سایت وارد شوید:

  captcha

  اگر هنوز ثبت نام نکرده اید، ثبت نام کنید:

  captcha
  برای دسترسی فعال پس از ورود یا ثبت نام ، آن را فعال نمایید.