شناسایی و جذب


فایل های ضمیمه

متن (0) ویدیو (0) لینک (0) تصویر (0)

موردی موجود نیست
موردی موجود نیست
موردی موجود نیست
فردوسی مشهد
تشکل: بسیج دانشجویی
نویسنده: مدیر کالک
تاریخ: 1392

*جزئیات فعالیت:

یکی از رویکرد های بسیج دانشجویی در جذب می بایست توجه به دو الگوی جذب رفاقتی یا دغدغه محور باشد. واقعیت این است که به تجربه برای اغلب فعالین بسیج دانشجویی ثابت شده است که یگانه مدل جذب نیرو که هم اثربخش است و هم در تداوم حضور نیروها در مجموعه بسیار مؤثر است، جذب رفاقتی است. اما کارآمدی افرادی که به واسطه رفاقت وارد مجموعه می شوند همیشه اثبات شده نیست. به عبارت بهتر افراد جهت ساز و اثرگذار مجموعه، عموما افرادی هستند که حضورشان در مجموعه دغدغه محور است هرچند که ممکن است مدل جذبشان رفاقتی بوده باشد یا نباشد. لذا شناسایی افراد دغدغه مند از اهم وظایف درحوزه نیروی انسانی است. مسائلی از جنس مسائل جهان اسلام، اگرچه همچون سایر مسائل شروع وکلید زدنشان از نیروهای فعال داخل خود مجموعه باید باشد اما تداوم آن ها هیچ باری بر دوش اعضای فعلی مجموعه ندارد چه این که اگر در انجام فعالیت هایی از این دست به جذب، رشد و آگاه سازی مخاطب خاص توجه شود آن مقدار موضوع انگیزاننده و دغدغه آفرین هست که نیرو های مورد نیازش را برای خود بسازد. مواردی هم چون اتفاقات سوریه و فلسطین جبهه نبردی است که از نگاه مخاطب کاملا ناپیدا نیست تنها اندکی سلیقه و هنر لازم است تا دردمندان و دردشناسان این جبهه ها را شناسایی و بی خبران را دردمند کرد و در همان زمینه دغدغه هایشان به کار گرفت. پس از برگزاری یک برنامه و طرح دغدغه برای دوستانی که با آن ها ارتباط چهره به چهره گرفته می شود، می توان با استقبال مشتاقانه این دوستان برای همکاری در برنامه ها روبرو شد.


جذب جهان اسلام و مستضعفین آیا این محصول را پسندیدید؟
تصاویر تجربه شناسایی و جذب
مشاهده همه
بارگذاری تصویرهای شما از این تجربه

عکسی در گالری بارگذاری نشده
پرسش و پاسخ پیرامون تجربه
  ارسال


  دسترسی به این صفحه برای کاربران فعال ممکن است.

  برای ادامه به سایت وارد شوید:

  captcha

  اگر هنوز ثبت نام نکرده اید، ثبت نام کنید:

  captcha
  برای دسترسی فعال پس از ورود یا ثبت نام ، آن را فعال نمایید.