سفر به بولیوی


صنعتی شریف
تشکل: جنبش عدالت‌خواه
نویسنده: مدیر کالک
تاریخ: 1389

در سال 89 جنبش عدالت خواه دانشجویی یک تیم سه نفره را جهت شرکت در همایش جهانی ملت ها و تغییرات آب و هوایی به بولیوی اعزام می کند که تجربیات این سفر بسیار قابل تأمل و استفاده است. تجربه این سفر از زاویه نگاه دو نفر از اعضای این تیم در ادامه آورده شده است.

از نکات جالب و بسیار با اهمیت این سفر استقبال بسیار گرم مردم و مسئولین این کشور از تیم ایرانی است. از طرفی روحیه ضد امپریالیسمی این مردم و جذب شدنشان به آموزه های اسلام ناب بسیار جالب توجه است. مردمی که از ستم و ظلم حکام جبار دنیا به تنگ آمده اند اکنون راه رهایی خویش را در بیان یک مبلغ اسلامی دنبال می کنند. بسیار قابل تأمل است که رهبر یکی از جنبش های قدیمی پرو که مدت ها مبارزه سیاسی و نظامی جهت استقلال پرو داشته پس از آشنایی با اندیشه های اسلام ناب و شنیدن بخش هایی از ماجرای کربلا اسلام می آورد و عنوان می کند که: «من می خواهم با پرچم پیامبر شما مبارزه کنم.»

همچنین در صحبت های این گروه با کارشناس و کاردار سفارتمان نیاز جدی وزارت خارجه به محتوا و راهبرد درست در تعامل با این دست کشور ها آشکار است. مطالعه تجربه این تیم که بسیار قابل استفاده و تأمل است در همین بخش ضمیمه شده است.

تصاویر تجربه سفر به بولیوی
مشاهده همه
بارگذاری تصویرهای شما از این تجربه

پرسش و پاسخ پیرامون تجربه
  ارسال


  دسترسی به این صفحه برای کاربران فعال ممکن است.

  برای ادامه به سایت وارد شوید:

  captcha

  اگر هنوز ثبت نام نکرده اید، ثبت نام کنید:

  captcha
  برای دسترسی فعال پس از ورود یا ثبت نام ، نام را فعال تمایید.