راهیان با طعم عشق


فایل های ضمیمه

متن (0) ویدیو (0) لینک (0) تصویر (0)

موردی موجود نیست
موردی موجود نیست
موردی موجود نیست
آزاد واحد تربت حیدریه
تشکل: بسیج دانشجویی
نویسنده: شکوفه سادات مرجانی
تاریخ: ---

*جزئیات فعالیت:

راهیان نور یکی از بستر های مهم برای یادگیری.و بستر مهمی برای شروع یک حال خوب پر از. معنویت است اما برای اینکه راهیان نور واقعا راهی به سوی نور باشد نکته هایی دارد نکته و تجربه بنده در این بخش این است که نقش سر پرست و مسئول اردو بسیار ضروری و مهم فایده است از همان ابتدای ثبت نام تا لحظه های انتهایی س به یاد مسافر این سفرباقی خواهد ماند سرپرست خوب ویژگی هایی دارد که از جمله آنها توازن برقرار کردن در سرپرستی و دوستی بین گروه و اعضای گروه با خود است سرپرست خوب و تاثیر گذار سرپرستیست که عمدتا بتواند مثل مادر و یا.پدر گروه دلسوز عمل کند حتی اگر در بین مسیر کسی حال ناخوشی داشت جویای حالش باشد سرپرست باید حواسش به تمامی اعضای گروه باشد سعی کند در جمع بچه ها باشد و احاطه و اداره گروه را خود به دست بگیرید مثلا خود سرپرست موضوعی راجهت مباحثه انتخاب کند که تسلط نسبی دارد تا هم از هدر رفت وقت جلوگیری شود و هم سرپرست در بحث و کنار اعضا حاضر است مسافران و اعضای گروه به طور ناخودآگاه از سرپرست الگوبرداری میکنند و این در صورتی ایجادخواهد شد که اعضا حس دلسوزی مسیولیت پذیری و علاقه ی سرپرست را درک کنند و این ها همه و همه هم برای خود فرد موثر است و سفری به سوی نور برداشته و هم برای تشکل های بسیج دانشجویی که کارشان پرورش نیروی هم تراز جامعه است. نقش سرپرست انتخابی برای اردوهایمان را جدی بگیریم.موفق و موید باشید زیر سایه حضرت عشق


راهیان نور مسئولیت پذیری آیا این محصول را پسندیدید؟
تصاویر تجربه راهیان با طعم عشق
مشاهده همه
بارگذاری تصویرهای شما از این تجربه

عکسی در گالری بارگذاری نشده
پرسش و پاسخ پیرامون تجربه
  ارسال


  دسترسی به این صفحه برای کاربران فعال ممکن است.

  برای ادامه به سایت وارد شوید:

  captcha

  اگر هنوز ثبت نام نکرده اید، ثبت نام کنید:

  captcha
  برای دسترسی فعال پس از ورود یا ثبت نام ، آن را فعال نمایید.