نشست های سیاسی


فایل های ضمیمه

متن (0) ویدیو (0) لینک (0) تصویر (0)

موردی موجود نیست
موردی موجود نیست
موردی موجود نیست
زنجان
تشکل: بسیج دانشجویی
نویسنده: آرشیو کالک
تاریخ: 1392

*جزئیات فعالیت:

در مورد جلسات داخلی باید گفت که نشست های مقطعی داشتیم با حضور آقایان قره باغی یا سراج ولی این جلسات منظم نبودند.این جلسات پیرامون مباحث روز برگزار می شدند. هر دو هفته یک بار جلسه ای با سخنرانی فعالین سابق بسیج استان داریم که این افراد همچنان در استان فعالند و این جلسات با موضوع جریان شناسی برگزار می شدند. خودمان هم گاهی اوقات جلسات داخلی در مورد وقایع دانشگاه مثل انجمن اسلامی و فعالیت هایش، وزارت علوم و دانشگاه های استان، وضعیت سیاسی استان یا تحرکات سیاسی استان برگزار می کنیم.


جلسات نقش آفرینی سیاسی آیا این محصول را پسندیدید؟
تصاویر تجربه نشست های سیاسی
مشاهده همه
بارگذاری تصویرهای شما از این تجربه

عکسی در گالری بارگذاری نشده
پرسش و پاسخ پیرامون تجربه
  ارسال


  دسترسی به این صفحه برای کاربران فعال ممکن است.

  برای ادامه به سایت وارد شوید:

  captcha

  اگر هنوز ثبت نام نکرده اید، ثبت نام کنید:

  captcha
  برای دسترسی فعال پس از ورود یا ثبت نام ، آن را فعال نمایید.