تشکلهای دانشگاه زیر یوغ شبکه های هرمی


فایل های ضمیمه

متن (0) ویدیو (0) لینک (0) تصویر (0)

موردی موجود نیست
موردی موجود نیست
موردی موجود نیست
قم
تشکل: بسیج دانشجویی
نویسنده: مدیر کالک
تاریخ: 1395

*جزئیات فعالیت:

در سال 83 و 84 در کشور پدیده‌ی جدیدی در حال رشد بود. شرکتی به نام گلدکوئست در حال عضوگیری ‌گسترده بود، و با جذب افراد در بازاریابی شبکه‌ای هزینه‌های هنگفتی را وصول می‌کرد، آثار سوء بسیاری بر آن مترتب بود، و جمع بسیاری از مردم و اکثریت دانشجویان حتّی نیروهای معتقد، جذب گلدکوئست و شرکت‌های مشابه می‌شدند(حتی بعدها نمونه‌های مشابه وطنی با هدف جذب نیروهای مذهبی تولید شد).

دانشگاه سراسری قم نیز از این موج گسترده کلدکوئست در امان نماند و اقدامات این شبکه را تجربه کرد. استان قم با توجه به بافت مذهبی و سنتی آن با شیوه جدیدی از اقدامات گلد کوئست مواجه شد. در سال 87 این شبکه در دانشگاه سراسری قم اقدام به فعالیت جدی نمود. سرشاخه دانشگاه قم با سرمایه گذاری بر روی نیروهای مذهبی و حزب اللهی تشکل های دانشگاه با وعده پول های هنگفت توانسته بود بخشی نیروهای بدنه را جذب خود کند. با عضویت و حضور در پایگاه ها و حوزه های بسیج، انجمن اسلامی دانشگاه و هئیت دانشگاه اقدام به عضو گیری کرده بودند.

روش کار گلد کوئست در جذب نیرو:

همان طور که در خطوط بالا به آن اشاره شد، قم شهری مذهبی است از این رو این افراد نیز با ظاهری کاملا مذهبی ورود کرده بودند. برای اقدامات خود توجیهاتی را نیز از برخی از طلاب و علما حوزه با خود همراه کرده بودند و حتی بعدها که یکی از نیروها به عنوان عامل نفوذی در بین شبکه دانشگاه حضور پیدا کرده بود از جلسات نماز جماعت ها و درس های اخلاق این شبکه سخن به میان آورد. به هر صورت ظواهر را بسیار رعایت می کردند.

شیوه جذب این شبکه در دانشگاه قم ابتدا بر پایه رفاقت های دو طرفه شکل گرفته بود. افراد جذب شده در این شبکه در ابتدای امر دوستان خود را به صرف شام و یا مجالس از این دست دعوت می کردند و ورود به بحثشان برای جذب نیروها به این صورت بود. بعد از اینکه فرد را کاملا به خود نزدیک می کردند از آنها می خواستند که از دوستان نزدیک تر خود درخواست مبالغی را تحت عنوان قرض کنند. در واقع ابتدا شاخه دانشگاه افراد مورد نظر را به اصطلاح پرزنت می کردند و با وعده پول های هنگفت آنها را تحریک می کردند و بعد از آنها می خواست که برای تامین پول مورد نیاز شبکه با پوشش قرض از دوستان به بهانه های مختلف از قبیل مریضی افراد خانواده، بدهی، بحث ازدواج، شهریه دانشگاه و... مبالغ مورد نیاز را تامین کنند.

حدودا یک ماه از اقدام این شبکه در دانشگاه نگذشته بود که توانستند بخشی از نیروهای خوب و تاثیر گذار تشکل ها را جذب به خود کرده و این افراد نیز شروع به فعالیت بر روی افراد شورای مرکزی بسیج، انجمن اسلامی و هئیت کرده بودند. از این رو احساس خطر شد که بتوانند بر روی اکثر اعضاء تاثیر سوء بگذارند و مجموعه را با مشکل مواجه سازند.

اقدامات ما:

در اولین اقدام و به صورت فرد به فرد اعضای شورای مرکزی بسیج را که با این مسئله هنوز درگیر و مواجه نشده بودند توجیه کردیم. هدف از ارتباط فرد به فرد رعایت اصل امانت داری داستان و ممانعت از انتشار این خبر به بیرون بود. در گام دوم با یک واسطه به افرادی که جذب این تشکیلات شده بودند ارتباط گرفتیم و به صورت دلسوزانه عواقب راهی را که رفته بودند تذکر دادیم. در گام سوم و بدون واسطه با سرشاخه این شبکه در دانشگاه ارتباط گرفتیم و تذکرات جدی خود را مبتی بر عدم ارتباط گیری با مجموعه بسیج و استفاده از نام بسیج را یادآور شدیم هم چنین این نکته را یادآور شدیم که این کار عواقب خوبی برای فرد ندارد و مطمئنا ما مسئله را از طرق قانونی پیگیری جدی خواهیم کرد. هم چنین مراتب را به بازرسی ناحیه بسیج استان اعلام کردیم.

در گام آخر هم دوستانی را که متاسفانه جذب این شبکه شده بودند را از شورای مرکزی کنار گذاشتیم.

متاسفانه وعده پول های هنگفت و توجیهات شرعی برای این کار توانست برخی از نیروهای خوب و فعال بسیج را جذب خود کند.

تمام این مسئله دوماه طول کشید. یک ماه این شبکه نیرو گرفته بود و یک ماه نیز ما با این شبکه درگیر شدیم که در نهایت موفق شدیم با تذکرات جدی و مسائل قضایی جذب این افراد را به بیرون از دانشگاه متمرکز کنیم. البته نفوذ یکی از دوستان به داخل این شبکه برای متوجه شدن ابعاد کار و هم چنین شناسایی افراد جذب شده به ما کمک شایانی نمود.


جذب شبکه هرمی گلدکوئیست آیا این محصول را پسندیدید؟
تصاویر تجربه تشکلهای دانشگاه زیر یوغ شبکه های هرمی
مشاهده همه
بارگذاری تصویرهای شما از این تجربه

عکسی در گالری بارگذاری نشده
پرسش و پاسخ پیرامون تجربه
  ارسال


  "تشکلهای دانشگاه زیر یوغ شبکه های هرمی"
  اشتراک گذاری در:
  کپی لینک ارسال ایمیل
  گوگل پلاس شبکه افسران
  تلگرام
  دسترسی به این صفحه برای کاربران فعال ممکن است.

  برای ادامه به سایت وارد شوید:

  captcha

  اگر هنوز ثبت نام نکرده اید، ثبت نام کنید:

  captcha
  برای دسترسی فعال پس از ورود یا ثبت نام ، آن را فعال نمایید.