اردوی جهادی دانشگاه امیرکبیر تهران


فایل های ضمیمه

متن (0) ویدیو (0) لینک (0) تصویر (0)

موردی موجود نیست
موردی موجود نیست
موردی موجود نیست
صنعتی امیرکبیر
تشکل: بسیج دانشجویی
نویسنده: سیده مرضیه مرعشی
تاریخ: ---

*جزئیات فعالیت:

1-نباید با یک کیسه جایزه مثل بآبآ نوئل برویم وسط بچه های روستایی که انهاهم طبیعتا از روی بچگی طرفمان بیایند .پس باید به بهترین نحو کنترل کنیم و به بچه ها آموزش دهیم که در ازای اموزش جایزه میگیرند.2- باید طوری رفتار کنیم که مردم روستا با ما احساس غریبگی نداشته باشند و هر چقدر روابط صمیمانه تر باشد کار ریشه ای تری خواهیم داشت.که پوشش خواهران تاثیر زیادی در شکل گیری روابط دارد بدین شکل که نباید خیلی رسمی لباس بپوشند که مردم روستا فکر کنند خیلی از آنها پایین ترند.3- هماهنگ بودن برنامه های برادران و خواهران خیلی مهم است.. بدین نحو که باید کارها همه در راستای یک هدف باشد تا تضاد بوجود نیاید یا نخواسته دوباره کاری صورت نگیرد.4- باید در همان روزهای اول پتانسیل های مختلف مذهبی و فرهنگی و عملی و علمی و... را در بچه هایی که قوی ترند شناسایی کنیم ودر روزهای باقی مانده آنها را به صورت نماینده های خودمان تربیت کنیم و بعد از اردو کارها و مسئولیت هایی به آنها بسپاریم و با آن ها در ارتباط باشیم و به آنها خط بدهیم تا اردوی ما فقط بعد از 10روز تمام نشود و ادامه دار باشد.5- مهم ترین و کلیدی ترین کار در اردو عرصه یابی قبل از آن است.به نحوی که باید نقاط قوت و ضعف منطقه مورد نظر به خوبی شناسایی شود.و اطلاعاتی در رابطه با سن ازدواج ،شغل افراد ،رده سنی بچه ها، پتانسیل های طبیعی روستا برای اشتغال زایی و... بدست آوریم6- تبلیغات باید از حداقل یک هفته قبل از رفتن ما در روستا انجام شود در غیر این صورت چند روز اول برای جمع شدن و مطلع شدن مردم از حضور تیم هدر میرود و کار زیادی صورت نمیگیرد.7- باید یک ماه قبل از رفتن مسئولیت و کارگروه های مشخص داشته باشیم تا در این فرصت افراد در زمینه مسئولیت خود مطالعه و کار کنند.برنامه برای هرفرد و هرروز و هرجا باید بسته و تعیین شده باشد البته با احتساب حوادث غیر مترقبه و داشتن مدیریت بحران.8- مردم روستا نباید احساس کنند که ما کار بیشترینسبت به انها میتوانیم انجام دهیم و احساس ناتوانی کنند. پس باید اموزش دادن و گرفتن یک رابطه دوطرفه باشد که در بازدهی کار بسیار موثر است.9- خودسازی برای اعضای گروه فراموش نشود.10- رابطه اعضای گروه با فرمانده و مسئول جهادی نباید سرد و بی مهر باشد بلکه باید به گروه هم خوش بگذرد.11- آفت اردوهای بسیج کوه زباله و ظروف یکبار مصرف است.
کسی که ادعای جهادگری دارد باید فرهنگ حفاظت از محیط زیست را هم داشته باشد.


تصاویر تجربه اردوی جهادی دانشگاه امیرکبیر تهران
مشاهده همه
بارگذاری تصویرهای شما از این تجربه

پرسش و پاسخ پیرامون تجربه
  ارسال


  " اردوی جهادی دانشگاه امیرکبیر تهران"
  اشتراک گذاری در:
  کپی لینک ارسال ایمیل
  گوگل پلاس شبکه افسران
  تلگرام
  دسترسی به این صفحه برای کاربران فعال ممکن است.

  برای ادامه به سایت وارد شوید:

  captcha

  اگر هنوز ثبت نام نکرده اید، ثبت نام کنید:

  captcha
  برای دسترسی فعال پس از ورود یا ثبت نام ، آن را فعال نمایید.