پذیرایی از ورودیها


ع.پ. تبریز
تشکل: بسیج دانشجویی
نویسنده: وحید عبدلی
تاریخ: ---

معمولا ورودی ها همراه خانواده خود برای ثبت نام پا به دانشگاه می گذارند . ورودیهای غیر بومی چون شهر محل تحصیل را خوب نمیشناسند مطمئنا خانواده یشان در سرو غذا دچار مشکل می شوند . برای رفع این مشکل می توانیم با هماهنگی دانشگاه به هر خانواده سه ژتون البته با اخذ هزینه کم و بیش از سه ژتون با قیمت معمولی بدهیم تا هم مشکلشان حل شود و هم کار انسانی صورت داده باشیم.
تعدای ژتون در اختیار بچه های ستاد قرار داده شود و در هنگام ثبت نام از ورودیها تعداد همراهانشان پرسیده شود تا اگر میخواهند غذا را در دانشگاه با هم بخورند ژتون تحویل بگیرند.

دانشگاه های بزرگ معمولا چندین سلف مختلف دارند و دختر و پسر از هم جدا هستند . میتوانید با هماهنگی واحد تغذیه دانشگاه اجازه یکی از سلف های دانشگاه را برای مدتی (تا پایان ثبت نام)برای سرو غذا بصورت خانوادگی بگیرید تا ورودی های جدید از این بابت خیالشان راحت شود.

https://telegram.me/BTBasij

خانواده ناهار ورودی جدید به این تجربه امتیاز دهید:
تصاویر تجربه پذیرایی از ورودیها
مشاهده همه
بارگذاری تصویرهای شما از این تجربه

پرسش و پاسخ پیرامون تجربه
  ارسال


  دسترسی به این صفحه برای کاربران فعال ممکن است.

  برای ادامه به سایت وارد شوید:

  captcha

  اگر هنوز ثبت نام نکرده اید، ثبت نام کنید:

  captcha
  برای دسترسی فعال پس از ورود یا ثبت نام ، نام را فعال تمایید.