کمک به جدیدالورود ها


فایل های ضمیمه

متن (0) ویدیو (0) لینک (0) تصویر (0)

موردی موجود نیست
موردی موجود نیست
موردی موجود نیست
ع.پ. جندی شاپور اهواز
تشکل: بسیج دانشجویی
نویسنده: فهیمه جدیدی
تاریخ: ---

*جزئیات فعالیت:

دررابطه با ستاد استقبال دانشگاهمان؛ ما هرساله سعیمان براین بوده که بتوانیم میزبان خوبی برای بچه های جدیدالورود باشیم.

همانطور که همیشه هم گفته شده هدف ما ایجاد رفاقت و کمک به همه بچه ها است..

سبک ستاد استقبال به این شکل بوده که همه تشکلها و بخشها غرفه هایی در سلف داشتندو در هر غرفه نماینده هایی حضور داشتند برای معرفی و کارهایی که مربوط به بحث ثبت نام است.

ماهم در غرفه مربوط به خودمان بسته ای شامل کارت تبریک بایک جمله درباره علم، نقشه دانشگاه و نشریه داشتیم. واز همانجا با بچه ها ارتباطگرفتیم.

علاوه بر ان بخشی از فرآیند ثبت نام در دانشکده هاست که بچه ها انجا هم تعدادی خواهر وبرادر بودند که در کارها به بچه ها و خانواده هایشان کمک میکردند. یکسری از بچه ها هم در راه از سلف تا دانشکده بودند که انجا به بچه ها کمک میکردند و راهنمایی میدادند.

یک نفر هم به وسیله سیستم اتوماسیون نکاتی در خصوص رزرو غذا بیان میکرد.

بچه ها وخانواده ها معمولا استرس و سوالات زیادی برای ان روز دارند. سعی براین بوده تا بتوانیم با پاسخ به سوالاتشان و راهنمایی دادن به آنها کمکشان کنیم.

بخشی از برنامه هم به خوابگاه برمیگردد که آن جا هم باید حاضر باشیم و بتوانیم به بچه های خوابگاهی کمک کنیم، دررابطه باسوالاتی که از خوابگاه و زندگی خوابگاهی دارند و اینکه دلگرمی ای برای خانواده ها باشیم.

لازم به ذکر است در این روز غرفه امانات و غرفه ای برای پاسخ به سوالات کمک زیادی به بچه ها میکند.

بعد از آن معمولا مسئول های پایگاه که شماره های بچه ها را باهمکاری آموزش گرفته اند به آن ها پیام می دهند برای اینکه اگر کاری داشتند می توانند با این شماره در ارتباط باشند وهم اینکه به پایگاه مراجعه کنند. اینطور بچه ها می دانند که می توانند با یک منبعی برای پاسخ به سوالات متعددی که درباره دانشگاه و رشته یشان دارند درارتباط باشند.

بعداز اینها معمولا جشنی برای جدیدالورودها باهدف افزایش رفاقت، ایجاد فضای شاد و دوستانه و معرفی انها به یکدیگر برگزار میکنیم.

در اردوی جدیدالورودها تعدادی نماینده از طرف بسیج حضور دارند که بتوانند با بچه ها ارتباط برقرار کنند.

سعی براین بوده که همیشه برنامه ای برای دیده شدن در اوایل ترم داشته باشیم. برنامه ما معمولا نمایشگاه بوده که فضای خیلی خوبی برای اشنایی بیشتر بچه ها باهم دیگر است.

این برنامه بستری است برای دیده شدن طیف مذهبی و همچنین قوت قلب گرفتن بچه هایی که بااین تفکرات هستند و معمولا روزهای اول فشار زیادی را متحمل میشوند.


تصاویر تجربه کمک به جدیدالورود ها
مشاهده همه
بارگذاری تصویرهای شما از این تجربه

عکسی در گالری بارگذاری نشده
پرسش و پاسخ پیرامون تجربه
  ارسال


  دسترسی به این صفحه برای کاربران فعال ممکن است.

  برای ادامه به سایت وارد شوید:

  captcha

  اگر هنوز ثبت نام نکرده اید، ثبت نام کنید:

  captcha
  برای دسترسی فعال پس از ورود یا ثبت نام ، آن را فعال نمایید.