همایش هفت مغز


فایل های ضمیمه

متن (0) ویدیو (0) لینک (0) تصویر (0)

موردی موجود نیست
موردی موجود نیست
موردی موجود نیست
اصفهان
تشکل: بسیج دانشجویی
نویسنده: هاجر اسماعیلی
تاریخ: ---

مخاطب این طرح تمامی دانشجویان دانشگاه اصفهان به خصوص ورودی 93-94 بودند.
هدف از اجرای این طرح ایجاد انگیزه و تبیین ضرورت دانش،بینش و نقش آفرینی در هفت زمینه ی موردنظر و نیاز دانشجوی هم تراز انقلاب اسلامی، آماده سازی و جذب وکادر سازی دانشجویان علاقه مند برای ورود به مجموعه بسیج دانشجویی میباشد.
این طرح درقالب هفت بسته ۷[آموزشی>کارگاهی+هم اندیشی]به دانشجویان ارائه میشود که شامل هفت بخش میباشد:
1-
تحلیل مسائل سیاسی واجتماعی روز جامعه.
2-
علم وجهاد علمی
3-
دختران آفتاب
4-
هویت انقلاب اسلامی
5- 
فضای مجازی و رسانه
6-
نوسازی معنوی
7-
مهارت ها وفرهنگی
ضرورت برگزاری حلقه ها آن است که زمانی اطلاعات در ذهن تثبیت میشود که فرد وارد یک گفتگوی جدی شود و مطالب آموزش دیده و داده های قبلی کارایی و یا حتی عدم کارایی خود را نشان دهند.در جلسات هم اندشی باتحلیل مسائل ودرگیر شدن فکر وذهن دانشجو به این مهم انشاالله دست خواهیم یافت.همچنین اجرای این طرح یک نیروسازی و یارگیری نیرو برای کانونها وپایگاه ها نیز هست.
برای اطمینان بخشی به مخاطب باید سعی شود حداقل برای چند مورد از مغزها از استادهای آشنا و مخاطب پسند استفاده شود و این مسئله در اطلاع رسانی قید شود. ثبت نام ، حضور و غیاب و اعطای گواهی نامه ی حضور در دوره به جهت اطمینان و جذابیت نیازاست

به دلیل نبودشرایط وموقعیت عملی شدن طرح ومحدودیت های زمانی پس ازتعطیلات عیدنوروزکه مواجه شدن ان باامتحانات میان ترم از مهمترین انهاست امکان برگزاری طرح در9جلسه وجودنداشته واجرای طرح به صورت فشرده در دوروز برگزارشد.
موضوعات نهایی:
1- 
مغز انقلاب اسلامی
2- 
مغز علمی
3- 
مغز دختران افتاب
4-
مغز مربوط به تحلیل مسائل اجتماعی روز
5- 
مغز فضای مجازی
6- 
مغز نوسازی معنوی ومهدویت
*
باتوجه به هدف طرح،مناسب است از مخاطبین راهیان نور-توسط مسئولین اتوبوس ها-و شرکت کنندگان در مسابقات قرآن به صورت پیامکی نیز دعوت به عمل آید.
*
قبل ازبرگزاری هرکلاس"مغز"کلیپ یامحتوای متناسب باموضوع جهت اماده سازی ذهن شرکت کنندگان ارائه می شود
*
مخاطب این طرح اعضای اصلی بسیج دانشجویی نیستند بنابراین این مسئله باید به اساتید مدعو اطلاع داده شود.
*
ثبت نام برای طرح در پایگاه ها و همچنین مصلی و حوزه انجام شد.

بسیج نقش آفرینی علمی ضرورت دانش به این تجربه امتیاز دهید:
تصاویر تجربه همایش هفت مغز
مشاهده همه
بارگذاری تصویرهای شما از این تجربه

عکسی در گالری بارگذاری نشده
پرسش و پاسخ پیرامون تجربه
  ارسال


  دسترسی به این صفحه برای کاربران فعال ممکن است.

  برای ادامه به سایت وارد شوید:

  captcha

  اگر هنوز ثبت نام نکرده اید، ثبت نام کنید:

  captcha
  برای دسترسی فعال پس از ورود یا ثبت نام ، نام را فعال تمایید.