آزاد سما واحد کرج
تشکل: بسیج دانشجویی
نویسنده: محمد علی حسن نیا
تاریخ: ---
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاداسلامی واحدکرج ازکمبود یک  طرح جامع وجذاب دانشجویی بسیار رنج می برد واکثر برنامه های بسیج دانشجویی ودانشگاه برای دانشحویان جذابیتی نداشت وخیلی هم غنی وکابردی برایشان محسوب نمی شد به همین دلیل بفکر یک طرح جامع وجذاب ومتنوع افتادیم تا دانشجویان طرح روازخودش بدونه ودرآن شرکت کنند
 
طراحان اصلی دو دانشجوی بسیجی بودند.
این طرح با ایده سازی از طرح های نظیر ولا یت،صافات چمران وطرح های سازمان بسیج دانشجویی بود ولی این طرح ها با اصلاحاتی در سطح دانشگاه حالت جذاب وهمه گیری دارد وبه این ایده افتادیم مباحثی مطرح بشه که نیاز وعلاقه دانشجو ورفع مشکلات دوران دانشجویی واینکه بعدازدوره بتونه در بسیج دانشجویی مشغول فعالیت بشه وبه ایده طرح متنوع وجامع رسیدیم.
باید از تبلیغ صرف بنر وکاغذ به فضای مجازی منتفل کنیم وما دراین طرح کانالی درست کردیم وبا تبلیغ در گروه ها وکانال های سطح دانشگاه به جذب نیروهای خاکستری وبی تفاوت وحتی نیروهای ارزشی که شناسایی نشده بود پرداختیم البته برای نشان دادن طرح در سطح دانشگاه بنر وپوستر نیز چاپ کردیم وبرای تمام دانشجویان طرح آزاد بود باهر سلیقه وسبک پوششی شرکت داشتند.
 کانال طرح
@amar_kiau
  
دوره برای تمام دانشجویان آزادبود با هرسلیقه وتفکری بودند.
شیوه چاپ بنرها مون زیبا وبا سلیقه خوب بود.
دانشگاه مخصوصا شخص رییس دانشگاه،روابط عمومی فرهنگی و... رو درگیر کردیم با فضا سازی ورسانه ای کردن در سطح استان البرز.
هماهنگ کردیم به دانشجویان در پنج شنبه ناهار دانشجویی بدن ودرحالی دانشگاه این روز غذا درست نمیکرد.
انجام کار رسانه ای بسیار زیاد که کار پررنگ بشه.
دعوت نامه به تمام مسئولین شهری ودانشگاهی برای خضور درمراسم افتتاحیه واختتامیه.
متنوع برگزار کردن طرح با موضوعات جذاب وکاربردی.
در جریان گذاشتن امام جمعه کرج ونهاد رهبری که حمایت های زیادی کردن دربرگزاری طرح.
ثبت نام ازدانشجویان درسطح دانشگاه به مدت یک هفته بصورت میز گذاشتن.
حضور بسیج دانشجویی استان البرز در طرح وانجام مصاحبه وخبر رسانی خیلی کمک میکنه.
استفاده از اساتید کاربردی ودانشجو پسند وجوان.
فضاسازی برای دانشجویان.
تقدیر در مراسم آخر از خانواده شهدا.
برگزاری تئاتر مقاومت.
آوردن دانشجوی مدافع حرم برای دانشجویان جذاب بود.
کارگاهی وکاربردی بودن طرح.
لوگو برای طرح زدیم.
اردو در آخر طرح هماهنگ کردیم برای کادرسازی کردن.
 
موضوعات طرح در8جلسه ودر4هقته برگزارشد ودر دوساعت10تا12و13تا15.
کارگاه ازدواج،فضای مجازی ورسانه،سبک زندگی دانشجویی،جریان شناسی سیاسی ونفوذ،وهابیت وگروههای انحرافی،رسالت های دانشجویی،مهدویت،مقاومت(برگزاری مراسم تقدیراز خانواده شهدای دانشجویی مدافع حرم وبرنامه متنوع)این طرح700نفرثبت نام کردن وهر هفته 400الی500نفر شرکت میکردمد که سالن مرکزی دانشگاه برگزار شد.

 

دوره تخصصی رشد و کادرسازی طرح عمار به این تجربه امتیاز دهید:

تصاویر تجربه طرح عمار

مشاهده همه
بارگذاری تصویرهای شما از این تجربه

پرسش و پاسخ پیرامون تجربه
  • مهسا سادات حیاتی: عالی پاسخ
ارسال


دسترسی به این صفحه برای کاربران فعال ممکن است.

برای ادامه به سایت وارد شوید:

captcha

اگر هنوز ثبت نام نکرده اید، ثبت نام کنید:

captcha
برای دسترسی فعال پس از ورود یا ثبت نام ، نام را فعال تمایید.