بسته فرهنگی مشهد


فایل های ضمیمه

متن (0) ویدیو (0) لینک (0) تصویر (1)

موردی موجود نیست
موردی موجود نیست
آزاد واحد هشتگرد
تشکل: بسیج دانشجویی
نویسنده: اتنا زحمتکش
تاریخ: 1395

*جزئیات فعالیت:

اردوی زیارتی و سیاحتی مشهد مقدساین اردو برای جذب و معرفی ورودی جدید برگزار شد.
در تاریخ 10 تا 14 آبان ماه این اردو برگزار شدوتعداد 65 نفر از خواهران را با قطار به مشهد بردیمیک طلبه در سفر همراه ما بودند که از اول سفر سعی بر این شد که با بچه اشنا شوند روز اول ساعت 4:30 به مشهد رسیدیم و بچه ها را برای نماز صبح به حرم بردیممحل اسکان حسینیه بود داخل حسینیه با رزق تزیین کردیم تا بچه ها برگردندو بعد از ظهر بازدید از حرمروز دوم بچه ها را به شیخ طوسی بردیم ونشستی برایشان گذاشتیمروز سوم هئیت در حسینیه و خرید از بازار و برگشت با قطار به سمت تهران .


مشهد نشست اردویی زیارتی سیاحتی آیا این محصول را پسندیدید؟
تصاویر تجربه بسته فرهنگی مشهد
مشاهده همه
بارگذاری تصویرهای شما از این تجربه

پرسش و پاسخ پیرامون تجربه
  ارسال


  دسترسی به این صفحه برای کاربران فعال ممکن است.

  برای ادامه به سایت وارد شوید:

  captcha

  اگر هنوز ثبت نام نکرده اید، ثبت نام کنید:

  captcha
  برای دسترسی فعال پس از ورود یا ثبت نام ، آن را فعال نمایید.