امکانات کم، نتیجه عالی


فایل های ضمیمه

متن (0) ویدیو (0) لینک (0) تصویر (0)

موردی موجود نیست
موردی موجود نیست
موردی موجود نیست
صنعتی اصفهان
تشکل: بسیج دانشجویی
نویسنده: آرشیو کالک
تاریخ: 1392

*جزئیات فعالیت:

برای جلسه ژنو در آخرین لحظات سالنی که ما هماهنگ کرده بودیم را کنسل کردند و برنامه علمی در آن برگزار کردند به ما هم برای برنامه یمان یکی از سالن های امتحانات در انتهای دانشگاه را دادند که سالن نه سن داشت و نه سیستم صوتی. یک روزه در آنجا سن برپا کردیم و سیستم صوتی آوردیم و خودمان همه کارهایش را انجام دادیم. مجری را توجیه کردیم که وقایع کنسل شدن سالن و دادن سالن امتحانات و ... را با آب وتاب تعریف کند. برنامه هم بسیار شلوغ شد. همین باعث شد بعد از برنامه یکی از مسئولین دانشگاه زنگ زد و عذرخواهی رسمی کرد. خود مسئول فرهنگی دانشگاه هم که اصلاح طلب است مجبور شد در برنامه ما شرکت کند.


تصاویر تجربه امکانات کم، نتیجه عالی
مشاهده همه
بارگذاری تصویرهای شما از این تجربه

عکسی در گالری بارگذاری نشده
پرسش و پاسخ پیرامون تجربه
  ارسال


  دسترسی به این صفحه برای کاربران فعال ممکن است.

  برای ادامه به سایت وارد شوید:

  captcha

  اگر هنوز ثبت نام نکرده اید، ثبت نام کنید:

  captcha
  برای دسترسی فعال پس از ورود یا ثبت نام ، آن را فعال نمایید.