اردوی جهادی فرهنگی دانشگاه امام خمینی قزوین


فایل های ضمیمه

متن (1) ویدیو (0) لینک (0) تصویر (0)

موردی موجود نیست
موردی موجود نیست
بین المللی امام خمینی (ره)
تشکل: بسیج دانشجویی
نویسنده: alihaji89
تاریخ: 1396

* مقدمه از لزوم انجام فعالیت:

کار فرهنگی در اردوی جهادی:

کار فرهنگی در جهادی سه بعد عمده دارد:

·بعد اثر روی مردم روستا

·بعد اثر روی جوانان دانشجو

·بعد آثار اجتماعی و رسانه ای

اصلی ترین کار فرهنگی حضور قشر فرهیخته دانشگاهی در محل زندگی قشر محروم روستایی ست. این بدین معناست که با همین حرکت جمع کردن یک عده دانشجو و بردن آنها در دل یک روستای محروم اصلی ترین کار فرهنگی در حال انجام است.


بنابراین مسئولیت و فعالیت معاونت فرهنگی از همین جاها شروع میشود. یعنی یک نفر بیشتر بردن هم جزو ماموریت های فرهنگی قبل از سفر او محسوب میشود. با این نگاه که اصل کادر سازی برای ادامه ی حیات اردوی فرهنگی دانشگاه بر پایه ی حضور بیشتر نیروهای داوطلب در اردو هست. گاهی ما شروع میکنیم و برای سال بعد برنامه ریزی میکنیم که فلانی مسئول بشود ولی میبینی یک نفر دیگر که آدم فکرش را هم نمیکرد بخاطر اینکه در اردو شرکت کرده و محرومیت را از نزدیک لمس کرده و مشتعل شده بدون هیچ برنامه ی قبلی می آید و یکی از پایه های حرکت جهادی می شود....

بنابر این اساس و مهمترین پایه ی اردوی جهادی بعد فرهنگی آن است. چرا که اگر حجم کار عمرانی یا آموزشی انجام شده مدنظر قرار گیرد شاید به لحاظ بهره وری و کیفیت و هزینه های اجرابی مناسبت خوبی نداشته باشد و بلکه با پیمانکاری بهتر انجام شود اما چیزی که روح کار را تشکیل میدهد انگیزه و نیت کل حرکت و اردو هست.


*جزئیات فعالیت:

خوب تا اینجای کار جزء قسمتھایی نسبتا سادہ تر کار بود! از این جا به بعد پیچیدہ ترمیشود و نیاز به ریز بینی بیشتر هست.

شما در روستا 7 تا 15 با روز فرصت دارید. کار فرهنگی اسلام از 1400 سال پیشں شروع شدہ و هنوز ادامه دارد. منظور این هست که کار فرهنگی یک کار زمان بر و طولانی مدت هست.

در واقع کاری که در 15 روز بتوان شروع و تمام کرد مشکل هست. سختی و پیچیدگی کار هم همین است.

اولا لازم است ساعاتی را معاون فرهنگی در خلوت به این موضوع فکر کند. ماهیت تربیت فرهنگی و ملزوماتش در ابتدا و آثارش در انتها...

این موضوع چیزیست با فکر کردن و تامل کردن میوه های آن رسیده میشود و تفکر جان مایه اجرای کارهایش خواهد بود.

چند پیشنهاد به صورت عملی

برای اهالی روستا:

·دعوت از اهالی برای یک شام یا ناهار و سخنرانی بعدش

oتوی این سخنرانی کاملا باید بچه های جهادی و اهدافشون و انگیزه های این حرکت ها معرفی بشن

oو سوالات اذهان مردم و تحریفاتی که در مورد بچه ها وجود دارہ پاسخ داده بشود

oو از مردم پیمان همکاری گرفته شود(تعارف کردن کافی نیست باید پیمان گرفته شود)

·یک مینی بوس از بچه های روستا برای اردوی زیارتی سیاحتی

oما و شما چند بار به قم و مشهد رفته ایم؟ خیلی از بچه های روستا های محروم آسفالت شهرها را هم ندیده اند.

oدر اردو فرصت رفیق شدن با بچه ها و یاد گرفتن هزاران نکته عملی از مربی ها وجود دارد که فرصت منحصر بفردی هست

oاردو میتواند لزوما در تاریخ خود جهادی نباشد و شاید یکی دو ماه بعد از خود جهادی باشد.

·یک دوره کلاسهای معارفی مهارتی برای بچه های روستا

oدو روز اول از بچه های روستا ثبت نام میشود و برنامه ریزی مقتضی انجام میشود

oدر یک اردوی ۱۵ روزه میتوان یک دوره ی آموزشی معارفی 11 روزه برقرار کرد

o2 روز اول ثبت نام و ساماندهی

o11 روز کلاسها

oروز 14 هم اختتامیه و جوایز نفرات برتر

oیک یا دو نفر از دانشجویان مسئول کلاسها میشوند

oمسئول ها هر روز در محل اسکان میمانند و با بچه ها دو دسته کلاس کار میکنند

* کلاس های معارفی:

احکام

سبک زندگی

* کلاس های مهارتی:

کامپیوتر

فوتبال

نقاشی

خط خودکاری

...

oدر پایان دوره جوایز اهدا میشود.

oحداقل شرکت کنندگان 3 یا 4 نفر هم میتواند باشد.

·دعوت از اهالی برای شرکت در عملیات عمرانی از کارهای فرهنگی بسیار مهم است مسئول فرهنگی اگر میبیند که مسئولان جهادی در این زمینه توجه کافی ندارند با نگاه فرهنگی در این باره تلاش و برنامه ریزی کند.

·اقامه نماز جماعت مغرب و عشا در طول دوره حضور در روستا بسیار و بسیار حائز اهمیت است.

oبرگزاری نماز جماعت و جد و جهد در این موضوع در نگاه اهالی بسیار تاثیر دارد.

oنماز جماعت مغرب و عشاء به منزله ی جلسات دیدار روزانه و ارتباط مستمر با اهالی ست.

oنماز جماعت دورهمی مناسب برای برقراری ارتباط های بیشتر را فراهم میکند هم برای ارتباط با اهالی و هم برای خود بچه ها. نکته ای که قبل تر هم گفته شد اینجا خودش را نشان میدهد و آن اینکه ما به روستا فقط برای بیل زدن نمیرویم و بهترین کار عمرانی بدون ارتباط با اهالی روستا اهمیت خیلی کمی دارد.( دانشگاه ما هرچند پروژه عمرانی خوب انجام میدهد ولی در ارتباط با اهالی موفق نبوده... تمرکز برای این موضوع نمیگذاشته و متاسفانه به یک روال تبدیل شده است)

فرهنگی دانشجویان

برای دانشجویان مهمترین کار فرهنگی آن ست که حس حضور در یک امر مقدس جهادی مدام برای بچه ها زنده باشد. این نباشد که در محل اسکان در موبایل ها موسیقی باشد و در حیاط سیگار کشیدن باشد و دورهمی های بچه ها لهو لعب و شوخی های سبک باشد.

فردا هم فارغ از معنویت و فرهنگ جهادی همه بیل بزنند. خوب این درجه اول فضاسازی فرهنگی جهادی هست و نیاز به یک شخصیت محکم از طرف معاون فرهنگی و مسئولان جهادی هست. باید دانشجویان هر لحظه معنویت و ادب و معرفت فضای جهادی را لمس کنند. هرچند همیشه حساب اخراجی ها ! جداست ولی یکی دو نفر اخراجی که فضای معنوی ندارند فرق میکنند با این که کل اردو پیاده باشد!

باقی برنامه ها و دورهمی های فرهنگی دانشجویان هم نسبت به ایجاد این فضا در درجه فرعی قرار میگیرند حالاممکن است اصلا برنامه ای برای ایجاد این فضا تدارک دیده شود. اهمیت دادن به نماز ها، اهمیت دادن به حق الناس و رعایت حقوق دیگران، اهمیت دادن به نگاه جهادی در تصمیم گیری ها و.... اینها چیزهایی ست که وقتی مسئولان جهادی رعایت کردند در دیگران هم تبدیل میشود به یک رویه...

مثلا دارد اذان میزند و کار هم مقداری مانده... خوب چه باید کرد؟ تکلیف را امام حسین علیه السلام مشخص کردند... جنگ روز عاشورا تعطیل شود تا نماز اقامه شود حتی به قیمت شهید شدن یکی دو نفر با اینکه در آن روز تعداد نیروها خیلی مهم بود. وقتی ذات کار جهادی فرهنگی هست و ذات آن اهمیت دادن به تکلیف دینی هست واضح هست که زمین ماندن کار در مقابل زمین ماندن نماز اول وقت اهمیت ندارد و در ابن تصمیم گیری بدون هیچ شکی حتی در حساس ترین لحظه (تاکید میکنم حساس ترین لحظه) برگزاری نماز جماعت اول وقت اهمیت دارد. وقتی اینجور شد میبینی که دیگران هم روح این تصمیم را درک کرده اند هرچند ممکن است غر بزنند هرچند ممکن هست اخراجی ها هم شکایت بکنند ولی روح تصمیم به جمع سرایت میکند و اینطوری فضای فرهنگی و معرفتی جان میگیرد. یا مثلا تصمیم گیری برای اجرای کارها باید جهادی باشد یعنی این که حداقل در این چند روزه ی روستا حس عافیت طلبی و راحت طلبی در فضای جهادی باید هضم بشود. امیرالمومنین علیه السلام فرمودند اگر دو کار برایم یکسان باشد آن را انتخاب میکنم که سخت تر است...

خوب وقتی این روح وجود نداشته باشد شما جلسه دعا و قرآن و احکام و پرسش و پاسخ هم که برگزار کنی میبینی در پوسته کار گیر افتاده ای...


تصاویر تجربه اردوی جهادی فرهنگی دانشگاه امام خمینی قزوین
مشاهده همه
بارگذاری تصویرهای شما از این تجربه

عکسی در گالری بارگذاری نشده
پرسش و پاسخ پیرامون تجربه
  ارسال


  "اردوی جهادی فرهنگی دانشگاه امام خمینی قزوین"
  اشتراک گذاری در:
  کپی لینک ارسال ایمیل
  گوگل پلاس شبکه افسران
  تلگرام
  دسترسی به این صفحه برای کاربران فعال ممکن است.

  برای ادامه به سایت وارد شوید:

  captcha

  اگر هنوز ثبت نام نکرده اید، ثبت نام کنید:

  captcha
  برای دسترسی فعال پس از ورود یا ثبت نام ، آن را فعال نمایید.