اردوی جهادی محرومیت زدایی دانشگاه علم و صنعت تهران


فایل های ضمیمه

متن (0) ویدیو (0) لینک (0) تصویر (0)

موردی موجود نیست
موردی موجود نیست
موردی موجود نیست
علم و صنعت ایران
تشکل: بسیج دانشجویی
نویسنده: رسول افتخاری
تاریخ: 1395

* مقدمه از لزوم انجام فعالیت:

مقدمه ایجابی:

یکی از وظایف مسلمان این است که به هم نوع خویش تا حد توان کمک کند. این کمک هاممکن است نقدی، غیر نقدی و... باشد.

طبق حدیثی معروف «بهترین بندگان نزد پروردگار سودمندترین آنها نسبت به بندگان میباشد.»

این حدیث نشان دهنده خیر و برکت زیاد در کمک به نیازمندان و محرومان میباشد. علاوه برثواب و خیر و برکت فراوان در این کار، روحیه افراد نیز بسیار بالا میرود و آنها را به کمک هایبیشتر تشویق میکند.


*ایده های فعالیت:

ایده:

روش ایده آل برای یاری رسانی به محرومین به این صورت است که وابسته به کمک های مانشوند و بتوانند روی پای خود بایستند و عزت نفس و آبروی خود را حفظ کنند یعنی بحثاشتغال زایی و کسب درآمد باید سرلوحه کارهای خیر برای محرومین باشد تا ثمربخش واقعشود.

مهم ترین مسئله در این کار، شناسایی دقیق خانواده های نیازمند است یعنی علاوه بر شناخت افراد ، باید در رابطه با جمعیت آنها، توانایی هایی که دارند و همچنین علت نیازمندی آنها و پیبردن به اینکه آنها توانایی انجام کار و درآمدزایی را دارند یا خیر، اطلاعات کسب شود.


*جزئیات فعالیت:

پس از مرحله شناسایی دقیق خانواده های نیازمند، نوبت به مرحله اعتمادسازی می رسد. به این معنی که اولا خیرین باید کاری کنند که عزت خانواده های نیازمند حفظ شود و ثانیا خانواده های نیازمند به آنها اعتماد نموده و مسائل و مشکلات خود را با آنها در میان بگذارند. اعتمادسازی از طریق توزیع اقلام غذایی، سرزدن به آنها، حل مشکلاتشان و فرزندانشان و... انجام میشود.

پس از بحث اعتماد سازی از طرق مختلف مانند توزیع اقلام غذایی که باعث کمک به وضعمعیشتی خانواده های نیازمند میشود، نوبت به انجام کارهای فرهنگی برای کودکان و فرزندانخانواده های نیازمند میرسد ، که باید از طریق برنامه های شاد و تفریحی و برگزاری کلاس های کمک درسی و تربیتی روی فرزندان آنها کار فرهنگی مناسبی انجام گیرد که این کودکان با تاثیری که از مربیان خود میگیرند، در فضای خانه و بین خانواده ی خود در روحیات و اخلاق و رفتار خود تغییراتی مثبت روی خانواده ی خود خواهند گذاشت که زمینه ساز کار فرهنگی بیشتر روی خانواده های خودشان هستند.

در کنار کار برای فرزندان خانواده های نیازمند باید بحث اشتغال زایی و کارآفرینی را دنبال کرد و آن را با نیرو و قوت ادامه داد. زیرا کارآفرینی اصلی ترین کار فرهنگی و تربیتی میباشد که میتوان برای محرومان انجام داد و برکات بسیار بالایی دارد و همچنین تاثیر زیادی روی خانواده های نیازمند خواهد گذاشت.

اشتغال زایی هم به دو دسته بانوان و آقایان تقسیم میشود که برای بانوان میتوان در داخل خانه شغل های خانگی مناسبی مانند خیاطی، تهیه کردن انواع مربا، ترشیجات و.. انجام داد که تقریبا کار آسان تری است و فقط باید برای تبلیغات و بحث فروش و بازاریابی آن وقت گذاشت و هماهنگی کرد. در مجموع اشتغال زایی برای بانوان بسیار آسان تر از آقایان میباشد زیرا داخل خانه کارهای خرد و کوچک زیادی میتوان راه اندازی کرد.

برای آقایان هم میتوان از سه طریق اشتغال ایجاد کرد:

1. معرفی آنها به صاحبان مشاغل و خیرینی که صاحب شغل هستند.

2. آموزش کارهای فنی-حرفه ای و انجام دادن تبلیغات و ایجاد بازار فروش برای محصولات و شغل آنها.

3. میتوان توانایی هایی که این آقایان در گذشته داشته اند را گسترش داد و برای آنها سرمایه های لازم را تهیه کرد تا دوباره آنها فعالیت های خود را پیگیری کنند و انجام دهند.

پس از ایجاد اشتغال زایی و کارآفرینی برای خانواده های نیازمند نوبت به اساسی ترین و اصلیترین کار میرسد که فرهنگ جهاد و کمک به نیازمندان در جامعه فرهنگ سازی شود و آن کارتربیتی و فرهنگی با خانواده های نیازمند است که میتوان از طریق برپایی هیئت های ماهانهخانگی در خانه ی آنها و استفاده از روحانیون زبده برای کار با این خانواده ها، سر زدن به آنها و جویا شدن حال و احوال آنها و انتقال فرهنگ جهاد بین آنها انجام شود که باعث می شود بعد از گذشت ایام ، خود این خانواده ها هر کدام خانواده ی نیازمند دیگری را تحت پوشش خود قرار دهند.

برنامه ها و اهداف گروه جهادی تهران دانشگاه علم و صنعت:

گروه جهادی تهران بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت ایران در ابتدا کار خود را با پخش لوازم التحریر در اطراف تهران شروع کرد و بعد ازآن برای سه گروه از جامعه ،اهدافی تعیین نمود که ان شاءالله با کمک و لطف پروردگار و یاری دوستان و دانشجویان به این اهداف خواهد رسید.

این سه گروه شامل قشر دانشجو، قشر محروم و مستضعف جامعه و سومین گروه خیرین و مساجد و مردمی هستند که در محله های این خانواده های نیازمند با آن ها زندگی میکنند.

1. گروه جهادی تهران و اعضای تشکیل دهنده ی این گروه اهداف و برنامه های زیر را برای قشر دانشجویان دارند:

ایجاد دغدغه ذهنی و روحی برای کمک به محرومان، که ان شاءالله مخاطبان این گروه که سایر دانشجویان هستند، هر کدام یک عضو فعال و دغدغه مند در جهت کمک به محرومان و رفع مشکلات آن ها شوند، که یا این دانشجویان خوابگاهی هستند و بعد از فارغ التحصیلی به شهر خود بازمیگردند و یا در مناطق مختلف تهران زندگی میکنند که اگر بتوانیم دغدغه کمک به محرومان را به آن ها منتقل کنیم هر کدام یک نیروی قوی در شهر و محل و مسجد خود میشوند که میتوانند به مشکلات شهر یا محله خود با سایر اهالی و هم محلی ها به آن ها بپردازند.

که این هدف با انجام برنامه های توزیع اقلام و دیدار از مناطق محروم، برگزاری کلاس های درسی و برنامه های تفریحی برای کودکان کار و فرزندان فقرا، اشتغال زایی و همچنین تحت پوشش قرار دادن خانواده های نیازمند محقق خواهد شد.2. گروه جهادی تهران برای قشر مستضعف اهداف و برنامه های زیر را پیگیری میکند:

توزیع اقلام غذایی به صورت ماهانه برای خانواده های محروم، برگزاری کلاس های درسی و برنامه های فرهنگی و تربیت برای کودکان کار و فرزندان نیازمندان، مهم ترین کار کارآفرینی برای سرپرستان خانم و آقا و یا فرزندان ارشد آن ها که باعث میشود نیازمندان به خود وابسته شوند و عزت و احترام آن ها حفظ شود. و همچنین برنامه های معنوی مانند برپایی هیئت در خانه های محرومان.3. گروه جهادی تهران قصد دارد از اهالی محل هایی که نیازمندان در آن جا زندگی میکنند، از همسایگان نیازمندان و همچنین اهالی مساجد اطراف آن ها مخصوصا برادران بسیج مساجد برای کمک به محرومان محله خود استفاده کند تا آن ها بتوانند به نیازمندان محله خود رسیدگی کنند و دغدغه ای در آن ها ایجاد شود برای رفع مشکلات هم محلی های نیازمند و مستمند خود. که اینکار باعث میشود پس از یک یا دو سال همکاری با این افراد جهت کمک به محرومان، خود این افراد بتوانند یک گروه منسجم از اهالی محله خود در جهت حل مشکلات محرومین محله خود ایجاد کنند و بتوانند خانواده های نیازمند محله خود را خودشان تحت پوشش بگیرند و گروه جهادی تهران به سایر نقاط شهر برود و خانواده های جدید دیگری را تحت پوشش خود قرار دهند. هدف، تحت پوشش قرار دادن نیازمندان هر محل توسط اهالی همان محله میباشد. این هدف با انجام کارهای فرهنگی مذهبی مشترک بین گروه جهادی تهران و اهالی آن محله و مساجد آن جا صورت میگیرد. برپایی کلاس های درسی با کمک آن ها، اشتغال زایی برای نیازمندان محله خود و...

قسمت پایانی

در انتها لازم است گفته شود که کمک به محرومین خیلی خوب است ولی از آن بهتر انتقال دغدغه روحی و ذهنی به افراد برای رفع مشکلات محرومین می باشد، که به آن میتوان ادبیات جهادی گفت. از شما عزیزان خواستاریم که هر کدام از شما گروهی را در جهت کمک به نیازمندان و محرومان ایجاد کند و کاری مفید واقع میشود که مستمر باشد،پس کار مستمر انجام دهید.

والسلام


تصاویر تجربه اردوی جهادی محرومیت زدایی دانشگاه علم و صنعت تهران
مشاهده همه
بارگذاری تصویرهای شما از این تجربه

پرسش و پاسخ پیرامون تجربه
  • اسماعیلی: تجربه جهادی تهران به اندازه تجربه جهادی تو روستاهای شهرهای کوچک هم مهمه...
    تجربه خیلی خوبی هست
    پاسخ
  • فاطمه خسروی: واقعا کاره عالی هستش با استمرارش تاثیر خوبی خواهد داشت ومیتونه منجر به تشکیل موسسه خیریه بشه در سطح کل پاسخ
  • ناشناس: اردوهای جهادی با استمرار وپیگیری کارهای انجام داده در مناطق مختلف میتونن گام بزرگی رو درجهت آگاهی وپیشرفت جامعه بردارن....خدا قوت پاسخ
ارسال


"اردوی جهادی محرومیت زدایی دانشگاه علم و صنعت تهران"
اشتراک گذاری در:
کپی لینک ارسال ایمیل
گوگل پلاس شبکه افسران
تلگرام
دسترسی به این صفحه برای کاربران فعال ممکن است.

برای ادامه به سایت وارد شوید:

captcha

اگر هنوز ثبت نام نکرده اید، ثبت نام کنید:

captcha
برای دسترسی فعال پس از ورود یا ثبت نام ، آن را فعال نمایید.