اردوی تشکیلاتی دانشگاه شهیدرجایی تهران


فایل های ضمیمه

متن (0) ویدیو (0) لینک (0) تصویر (0)

موردی موجود نیست
موردی موجود نیست
موردی موجود نیست
تربیت دبیر شهید رجایی تهران
تشکل: بسیج دانشجویی
نویسنده: خانم ارسلانی
تاریخ: 1397

* مقدمه از لزوم انجام فعالیت:

ما از برگزاری اردوی تشکیلاتی خود سه هدف را دنبال می کنیم که به شرح زیر است:
• سازماندهی تشکیلات (به جهت نیرویی و چارت، هدف گذاری و توجیهات مسئولیتی)
• ارتقای سطح نیروها در زمینه های مورد نیاز تشکیلات و نیروسازی: این مورد تمامی ابعاد را شامل می شود. مثلا: دغدغه مند سازی، ارتباط و ایجاد صمیمیت بین نیروها، توجیه نسبت به رسالت تشکیلات و...، سرفصل های مختلف فرهنگی، سیاسی، تشکیلاتی و اخلاق تشکیلاتی و... ، بررسی نقدها و آسیب های تشکیلات ما و بررسی راهکارها، و....
• طرح ریزی ترم پیش رو
به دید بنده، اردوهای تشکیلاتی مطلقا زمانی بابت جذب نیرو نیست و افرادی باید به عنوان مخاطب در اردوهای تشکیلاتی حضور داشته باشند که جزء حلقه های اصلی بسیج (یا معاونت های اصلی یا از اعضای زیرمجموعه معاونت ها) باشند. نیروهای جدید بسیج باید در موقعیت اردوهای ورودی ها و اردوهای زیارتی و سیاحتی و... جذب و در مرحله بعد شناسایی و استعدادیابی شوند و بعد تصمیم گیری شود که در کدام قسمت از چارت می توانند اثرگذارتر و کارآمدتر باشند. بعد از آن با صحبت فرد به فرد با این اشخاص و ایجاد یک دغدغه مندی اولیه و انتقال توجیهات اولیه، نهایتا با پذیرفتن و تمایل خود افراد، جایگاه هرکدام در تشکیلات و چارت ما مشخص شود. از این به بعد است که می توانیم آنها را هم به عنوان مخاطبان اردوی تشکیلاتی درنظر بگیریم.


*پیگیری های پیش از فعالیت:

نیازسنجی از تشکیلات (جهت سنجش و برنامه ریزی محتوا و هدف جزئی اردو):
برای نیازسنجی از تشکیلات که اولین گام از برگزاری اردو می باشد، درواقع هم به بررسی مشکلات و نقدهای فعلی تشکیلاتمان نیاز است و هم به فکر کردن نسبت به آینده تشکیلات و فکر کردن نسبت به تک تک معاونت های تشکیلاتمان(چه از جهت نیرویی و چه از جهت روند کلی تشکیلات و سطح تشکیلات و طرح ها و برنامه ها و...) و همچنین برنامه ها و طرح های مدنظر آینده (خصوصا ترم یا سال پیش رو).
منابع این نیازسنجی را شاید باید در سه دسته تقسیم بندی کرد. در درجه اول بررسی و رصد و فکر مسئول تشکل و بعد مشورت گرفتن از اعضای قدیمی و ادوار تشکل و در درجه سوم نظرسنجی از خود اعضای تشکیلات. خروجی این نیازسنجی ما را به محتوای کلی اردو تشکیلاتی (سرفصل های مدنظرمان) می رساند.
سرفصل هایی که به طور مثال ممکن است نیاز تشکیلات ما باشد (البته این سرفصل ها برای هر تشکیلات و هر دانشگاه منحصر به فرد است) به شرح زیر است:
حوزه سیاسی:
• جریان شناسی سیاسی
• تحلیل مسائل روز
• روش تحلیل سیاسی
• تاریخ شناسی
• منظومه فکری مقام معظم رهبری و حضرت امام (ره)
• گفتمان سازی انقلاب اسلامی (چیستی و چرایی وچگونگی، تبیین مولفه ها، آرمان های انقلاب و...)
• جبهه مقاومت و جهان اسلام
• بازتاب جهانی انقلاب اسلامی: آمریکا (یا استکبار) شناسی- بررسی تحقق اهداف جهانی انقلاب (یا تمدن سازی نوین اسلامی)- مقایسه انقلاب ها (مقایسه انقلاب های فرانسه و روسیه و... با انقلاب ما)
حوزه فرهنگی:
• جریان شناسی فرهنگی: جریان شناسی سینما، هنر و...- جریان شناسی فکری فرهنگی ایران- و...
• آسیب شناسی فرهنگی
• شیوه های مهندسی فرهنگی (اصول و بایسته های کار فرهنگی)
• سبک زندگی
• و...
حوزه تشکیلاتی:
• دغدغه مند سازی + بررسی اهمیت و ضرورت کار تشکیلاتی، بازخوانی رسالت های تشکیلات و... .
• تشکیلات هدف محور(ضرورت هدف محوری،شیوه هدف گذاری وپیاده سازی اهداف درتشکیلات و طرح ها)
• اصول برنامه ریزی (نیازسنجی ومخاطب سنجی،هدف و محتوا و قالب، ضرورت و چگونگی آسیب شناسی و...)
• جذب
• کادرسازی و نیروسازی
• اخلاق تشکیلاتی و اصول کار تشکیلاتی
• و...
حوزه رسانه:
• آسیب شناسی رسانه
• جریان شناسی رسانه
• اصول کار رسانه ای: چگونگی جریان سازی و عملیات روانی- ابزارهای رسانه ای و ...
• آموزش های مهارتی تخصصی ابزارها (مثلا آموزش نرم افزارهای طراحی، نرم افزارهای تهیه کلیپ و تدوین و...)
• و...
حوزه اقتصاد مقاومتی:
• مشکلات اقتصادی و جنگ اقتصادی
• تبیین اقتصاد مقاومتی (چیستی و چگونگی، مولفه ها و...)
• چگونگی نقش آفرینی در اقتصاد مقاومتی
• جریان شناسی اقتصادی و آسیب شناسی اقتصادی
• و...
حوزه زنان و خانواده:
• آسیب شناسی مسائل حوزه زن و خانواده
• جریان شناسی مسائل حوزه زنان
• چگونگی نقش آفرینی ما در حوزه زنان (باتوجه به مسائل روز)
• تقویت مبانی معرفتی تشکیلات نسبت به مسائل حوزه زنان و خانواده: جایگاه زن در اسلام و غرب- فمینیسم- حقوق زن در اسلام- عفاف و حجاب و شبهات
حوزه معرفتی:
• ولایت فقیه
• سیر کتب معرفتی (شهید مطهری، شهید بهشتی، امام موسی صدر و...)
• اعتقادی (مثل مباحث توحیدی، انسان شناسی و خداشناسی و...)
• و...
در قدم بعد چیزی که اهمیت دارد سطح سنجی اعضای تشکیلات، نسبت به محتوای اردوی تشکیلاتی است، تا بدانیم که محتوا را باید در چه سطحی به اعضای تشکیلات منتقل کنیم. (مثلا شاید سطح محتوایی افراد قدیمی تر بسیج با افراد تازه وارد به شورای بسیج متفاوت باشد).


*جزئیات فعالیت:

درمورد قالب انتقال این محتواها روش های متفاوتی وجود دارد که به تناسب هر محتوا بهتر است قالب مناسب خودش را استفاده کنیم. قالب کلاس ها و کارگاه های استادمحور یکی از قالب های انتقال محتوا است اما باید توجه شود که تنها قالب نیست!
یکی از ابزارهای انتقال محتوا استفاده از گعده هایی هست که می تواند از طریق مسئول تشکل یا هرکدام از اعضای تشکل گردانده شود.
یکی از قالب های دیگر نشست های هم اندیشی با ادوار تشکل هاست. چون هم نسبت به محتوا عموما تجربه و اشراف لازم را دارند و هم اینکه محتوای مدنظر را می توانند به تناسب سطح و نیاز درونی تشکل (و ناظر به مشکلات و آسیب های تشکل) منتقل کنند، و هم اینکه برای افراد جدید تشکل مقبولیت بیشتری دارند.
مورد بعد این است که این اردو هم مثل تمامی اردوها نیاز به فکر دقیق درمورد سین اردو (زمانبندی و چینش جزئی برنامه های ریز) دارد و باید برای تمام مدت زمان اردو به صورت ریز، برنامه ریزی کنیم تا از تمام مدت زمان اردو به صورت هدفمند بهره ببریم.
یک نکته مهم در زمانبندی برنامه های اردو این است که نباید برنامه های اردو اولا نباید فشرده باشد و اینکه بار محتوایی اردو باید در تمام طول مدت اردو متناسب تقسیم شود تا برای اعضای تشکل خستگی ایجاد نکند و دوما نباید کسالت آور و یکنواخت شود.
بهتر است سعی کنیم برنامه های اردو را متنوع برنامه ریزی کنیم تا بازدهی اردو برای اعضای تشکل بیشتر شود و همچنین با برنامه های مختلف تفریحی، فرهنگی یا... برای رفع کسالت و یکنواختی چاره اندیشی کنیم.
مثلا درمورد برنامه های فرهنگی اردوهای تشکیلاتی می توان این موارد را مثال زد:
ـ برگزاری مسابقات مختلف فرهنگی (به تناسب فضا و اقتضای اردو تشکیلاتی): مثلا مسابقات کتابخوانی، مسابقه تحلیل نویسی (درمورد یک موضوع خاص) و...
ـ دیدار با خانواده های شهدای دفاع مقدس یا مدافع حرم (در شهر برگزاری اردو تشکیلاتی) یا زیارت از مزارشهدای آن شهر
ـ برگزاری هیات یا قرائت دعای جمعی
ـ زیارت جمعی یا حرم گردی (جمعی) در اردوهایی که در شهرهای زیارتی برگزار می شوند
ـ ایجاد دیوار خاطره تشکیلاتی یا برگزاری شب خاطره تشکیلاتی
ـ نشریه درون اردویی
ـ فضاسازی مکان اسکان یا کلاس های اردوتشکیلاتی با استفاده از محتواهای تشکیلاتی یا اخلاقی
ـ دیدار با علمای شهر برگزاری اردو
ـ بازدید از مکان های فرهنگی یا زیارتی شهر محل اردو (مثلا بازدید از موزه دفاع مقدس، بازدید از مکان های زیارتی شهر و...)
ـ کتابخانه سیار تشکیلاتی (یا برپایی میز مطالعه): می توانیم از کتاب های تشکیلاتی یا متناسب با محتوای اردوی خودمان یک کتابخانه سیار ایجاد کنیم تا در زمان های فراغت اردو اعضای تشکل درصورت تمایل مطالعات لازم را انجام دهند.
ـ بازی های گروهی
ـ رفتن به اماکن تفریحی شهر محل اردو: مثلا می توان صرف یک وعده غذایی اردو را در محلی مثل پارک یا جنگل یا کوه یا... درنظر گرفت.
ـ و... .
بهتر است در اردو مسئولیت ها بین اعضای تشکل تقسیم شوند تا از همان اردو کار تشکیلاتی را بهتر یاد بگیریم و در واقع با مسئولیت پذیری خود اعضا اردو را پیش ببریم.
البته بنده پیشنهاد می کنم که به افراد جدیدالورود به بسیج مسئولیت های سنگین یا محتوایی سپرده نشود و تصور می کنم این کار آسیب زاست. شاید بهتر باشد کارهای اجرایی سبک (مثلا تدارکات اردو) را به آن ها بسپاریم.
ما در اردو می توانیم کار نظافت اسکان یا آشپزی و... را هم به صورت گروهی بین اعضای تشکل تقسیم کنیم تا هم همه افراد
در برگزاری اردو سهیم باشند و هم در این فضا صمیمیت و مهارت کارگروهی و... افزایش یابد.
درمورد مکان برگزاری اردو بهتر است هم هدف اردو را مدنظر قرار دهیم و هم امکانات تشکیلات (مالی و بودجه) و هم اینکه مکانی را برای برگزاری مدنظر قرار دهیم که شرکت اعضای تشکل در آن مکان حداکثری باشد.


*نقاط ضعف:

یک نکته مهم در مورد اردوهای تشکیلاتی این است که برگزاری یک اردو مرحله پایانی کار نیست. بلکه تازه نقطه شروع نیروسازی و... است. ما در اردوی تشکیلاتی با محتواهایی که ارائه می دهیم صرفا یک طلیعه ای از نیازهای تشکیلاتمان را ارائه داده ایم و قطعا کار به این ختم نمی شود. تداوم اردوی تشکیلاتی یکی از مسائل مهمی است که اگر بعد از اردوی تشکیلاتی به آن توجه نشود تقریبا خروجی اردو تشکیلاتی را بی اثر می کند.
درمورد تداوم اردو می توان با برگزاری گعده ها و کلاس هایی در حین ترم، دادن محتواهای مکتوب به اعضا، برگزاری اردوهای نیمروزه درون شهری، برگزاری برنامه هایی برای ایجاد یا تقویت دغدغه (مثلا جلسه با اساتید یا ادوار، دیدار خانواده های شهید و...) این تداوم را حفظ کرد. قرار نیست تمامی محتوای مورد نیاز تشکل ما در همان چند روز اردوتشکیلاتی محقق شود. بلکه بخش زیادی از محتوا همان مواردی است که باید بابت تداوم اردو برنامه ریزی و سیربندی شود.
یک نکته بسیارمهم در اردوی تشکیلاتی این است که نباید اردوی تشکیلاتی را صرفا مکان و زمانی بابت انتقال محتوای تشکیلاتی ببینم. به دید بنده مهم تر از انتقال محتوا در اردوهای تشکیلاتی، ارتباط گیری اعضای تشکیلات با هم است. عدم شناخت و ارتباط اعضای یک تشکیلات انسان ساز نسبت به هم و عدم وجود رابطه دوستی و صمیمیت اعضا با هم یکی از آسیب هایی هست که بعضا دامن تشکیلات را می گیرد. بنابراین هرگز تصور نکنید که قراردادن برنامه های تفریحی یا فرهنگی در اردو، بودجه و زمان اردو را تلف می کند! وجود این دست برنامه ها به ایجاد ارتباط و صمیمیت بین اعضای تشکل بسیار کمک می کند.
گاهی پیش می آید که مسئول تشکل به دلیل انجام پیگیری ها و اجرائیات اردو ناچارا از فضای اعضای تشکل فاصله می گیرد. در حالی که مسئول اردو نباید به حدی خودش را درگیر کند که از جمع بچه های تشکل فاصله بگیرد. حتی اگر درگیری های اجرایی اردو زیاد است بهتر است که مسئول تشکل یک نفر را به عنوان مسئول اجرایی اردو در نظر بگیرد تا این درگیری ها را برای خودش کمتر کند و در فضای اعضای تشکل باشد.
از ضعف هایی که گاهی باعث کسل و راکد شدن فضای اردو می شود می توان به چند مورد اشاره کرد؛ اول اینکه بعضا اردوهای تشکیلاتی ما انگار اردوهای جذب افراد جدید به بسیج است. درحالی که اردوهای جذب با اردوهای تشکیلاتی دو فضای جدا هستند و اگر این افراد در اردو شرکت کنند ، ممکن است فضای اردو برای این نیروهای جدید بسیار کسل کننده شود.
یک مورد دیگر این است که بچه های یک تشکل بعضا باهم ارتباط و صمیمیت و حتی شناخت اولیه را ندارند!
مسئله بعد اینکه باید قبل از اردو دغدغه رشد و خودسازی و لزوم شرکت در اردوهای تشکیلاتی را برای اعضای تشکل ایجاد کنیم. زیرا ممکن است شرکت کنندگان نسبت به این انتقال محتواها و... احساس دغدغه و نیاز نداشته باشند و بحث کسالت اور شود.
علت بعد این است که بعضا محتوایی که ما برای اردوی تشکیلاتی درنظر می گیریم منطبق با نیاز اعضای تشکل نباشد.
یک علت دیگر، عدم قرارگیری مسئول تشکل در جمع های بین اعضا است. حضور مسئول هم در ایجاد ارتباط و صمیمیت درون تشکلی، هم در ایجاد دغدغه بین نیروها و هم در ارزیابی و مدیریت اردو و هم در قوت انتقال محتواها اثرگذار است.


تصاویر تجربه اردوی تشکیلاتی دانشگاه شهیدرجایی تهران
مشاهده همه
بارگذاری تصویرهای شما از این تجربه

عکسی در گالری بارگذاری نشده
پرسش و پاسخ پیرامون تجربه
  ارسال


  "اردوی تشکیلاتی دانشگاه شهیدرجایی تهران"
  اشتراک گذاری در:
  کپی لینک ارسال ایمیل
  گوگل پلاس شبکه افسران
  تلگرام
  دسترسی به این صفحه برای کاربران فعال ممکن است.

  برای ادامه به سایت وارد شوید:

  captcha

  اگر هنوز ثبت نام نکرده اید، ثبت نام کنید:

  captcha
  برای دسترسی فعال پس از ورود یا ثبت نام ، آن را فعال نمایید.