اردو جهادی


فایل های ضمیمه

متن (1) ویدیو (0) لینک (0) تصویر (0)

موردی موجود نیست
موردی موجود نیست
خلیج فارس
تشکل: بسیج دانشجویی
نویسنده: محمدجواد همایونی
تاریخ: 1397

* مقدمه از لزوم انجام فعالیت:

مسائل تشکیلاتی و رعایت نظم و به صورت منظم کار کردن یکی از مسائلی است لازمه هر کاری می باشد


*ایده های فعالیت:

در این اردو که شامل 41 تن از جهادگران دانشگاه خلیج فارس بود تمامی افراد داخل اردو به سرگروه و زیر گروه تعریف شدند.


*پیگیری های پیش از فعالیت:

توجیه مسئول برنامه ریزی وهماهنگی اردو،و مسئول گروه جهادی
و تعریف مسئولیت ها و واحد های مختلف مورد نیاز که واحد های تعریف شده در اردو به صورت زیر می باشد:
1.هماهنگی و برنامه ریزی
2.فرهنگی و رسانه
3.آموزش
4.عمرانی
5.پشتیبانی ، مالی
6.آشپزخانه و تدارکات
7.مسئول ارتباط بین واحد های خواهران و برادران
8.حمل و نقل


*جزئیات فعالیت:

در این اردو که به مدت ده روز در یکی از روستاهای استان بوشهر صورت گرفت تمامی افراد شرکت کننده در اردو به صورت سرگروه و زیر گروه تقسیم شدند به این صورت که یک نفر در کل اردو مسئول یک قسمت خاص می بود(مسئول فرهنگی) ولی در ساعت مختلفی که وقتش آزاد بود زیر گروه،گروهی دیگر می شد.ما در این اردو روزانه سه برنامه چاپ و بین افراد شرکت کننده در اردو تقسیم می شد:
1. برنامه کل روز
2.برنامه هر واحد(واحد فرهنگی،عمرانی،......)
3.برنامه هر فرد


*نقاط ضعف:

نبودن تمام مدت بعضی از نیرو های اصلی که مسئولیت واحد ها را بر عهده داشتند.
تعیین نکردن جانشین هر واحد از ابتدا
دربعضی مواقع ارتباط گیری ضعیف واحد ها با همدیگر


*نتایج و پیامد‌ها:

استفاده کامل از وقت تمام کسانی که در اردو شرکت می کردند و جلوگیری از سردرگم شدن اعضا.
تقسیم بندی به صورت زیر گروهی و سر گروهی که انجام شد ظرفیت ها واستعداد های مختلف افراد شرکت کننده در اردو شناسایی شد که برای سپردن مسئولیت به آنها در طول سال تحصیلی کمکفراوانی می نماید.


ایمیل نویسنده: mjhomayouni1997@gmail.com

شماره تماس نویسنده: 09170863508

تصاویر تجربه اردو جهادی
مشاهده همه
بارگذاری تصویرهای شما از این تجربه

پرسش و پاسخ پیرامون تجربه
  ارسال


  دسترسی به این صفحه برای کاربران فعال ممکن است.

  برای ادامه به سایت وارد شوید:

  captcha

  اگر هنوز ثبت نام نکرده اید، ثبت نام کنید:

  captcha
  برای دسترسی فعال پس از ورود یا ثبت نام ، آن را فعال نمایید.