اردوی تشکیلاتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران


فایل های ضمیمه

متن (0) ویدیو (0) لینک (0) تصویر (0)

موردی موجود نیست
موردی موجود نیست
موردی موجود نیست
ع.پ. شهید بهشتی
تشکل: بسیج دانشجویی
نویسنده: خانم اسوار
تاریخ: 1397

* مقدمه از لزوم انجام فعالیت:

ما به طور کلی در طی سال دو اردوی تشکیلاتی برگزار می کنیم. یکی از انها در شهریور و قبل از شروع ترم و دیگری معمولا فروردین و اردیبهشت برای جمع بندی و پایان یک سال است. چون ما ورودی مهر و بهمن داریم در اردیبهشت ماه ورودی های بهمن هم به دانشگاه امده اند و در مجموعه و دانشگاه جاافتاده اند و اردیبهشت زمانی است که ما برای بچه های ورودی بهمن که تازه اضافه شده اند یک اردوی تشکیلاتی داریم. اردوی شهریور هم بصورت کلی و جمعی است و معمولا اردوی تشکیلاتی شهریور ما به نسبت اردیبهشت هم از جهت مبانی و هم بچه ها مهم تر است.


*پیگیری های پیش از فعالیت:

کاری که برای اردوی شهریور امسال انجام دادیم این بود که ما قبل از شروع دوره یک دوره مجازی ترتیب دادیم و یک کانال زدیم و محتواهایی در کانال گذاشتیم. محتواهای ما مرتبط با مباحثی است که قرار است در اردو به بچه ها آموزش داده شود، که از همان مباحث در روز اخر اردو از بچه ها امتحان کتبی می گیریم. می توان گفت این امتحان برای ما حالت فرمالیته دارد اما برای بچه ها میخوهیم کاری کنیم که حتما مطالبی را که در کانال قرار می دهیم، مطالعه کنند.
ما برای مجموعه مان یک سری اهداف تعیین کردیم و طی سلسله جلساتی که حدودا 4،5 ماه طول کشید و از فروردین امسال شروع شد، برای مجموعه مان یک دسته بندی کلی کردیم و اهدافی کلی تعیین کردیم. یکی از اهداف ما بحث رشد و تربیت پایه بود که ما توضیحات و کلاس هایی که در اردوی تشکیلاتی برگزار می کردیم، متناسب با همان اهداف بود؛ مثلا وقتی می خواهیم برای رشد و پرورش کاری انجام دهیم، بزرگترین رشدی که یک فرد باید در مجموعه بکند این است که کار تشکیلاتی و کار تیمی را یاد بگیرد. هدف دیگری که برای مجموعه داشتیم بحث جمعیت و زنان بود. چون ما دانشگاه علوم پزشکی هستیم میخواستیم به صورت ویژه و علمی روی بحث جمعیت کار کنیم،که این جزء اهداف معاونت علمی و به نوعی معاونت اموزشی و فرهنگی ما بود. برای این منظور در اردو استادی را دعوت کردیم که درباره جمعیت، بحث تاریخچه و اینکه چه اتفاقی افتاد که جمعیت ایران به اینجا رسیده است و بحث اهمیت و شیوه فرهنگ سازی آن و ... صحبت کنند. به طور کلی همه کلاس هایی که در اردوی تشکیلاتی برگزار می شدند مرتبط با اهداف ما بودند و از زمانیکه برای مجموعه مان هدف تعریف کردیم کارها منوط به هدف مان شد و هر کار دیگری که انجام می دهیم در راستای اهدافی است که برای مجموعه تعیین کرده ایم. اهداف ما شامل اهداف یکساله، اهداف کوتاه مدت و اهداف بلند مدت که بین دو تا پنج سال هستند، می باشد.


*جزئیات فعالیت:

ما بچه هایی را که در اردوی شهریور می بریم بچه هایی هستند که سعی می کنیم به آنها مسئولیت داده شود، اما در اردیبهشت ماه تا حدودی بچه های تازه کار و بچه هایی که تازه با بسیج اشنا شده اند و میخواهند تازه در مجموعه فعالیت کنند را هم به اردو می بریم.
اردوی تشکیلاتی که در شهریور ماه داشتیم شامل چند قسمت کلی می شد. یکی بحث استاد که اساتید می امدند و تدریس می کردند. یکی دیگر هم بحث گعده ها که مسئول گعده یکی از معاونت ها و یا جانشین خواهران بودند. مثلا وقتی ما بحث جمعیت را داشتیم بعد از اینکه استاد صحبت کرد ما گعده جمعیت را می گذاشتیم و در اینجا چون کار جمعیت زیر نظر معاونت فرهنگی بود، مسئول گعده معاونت فرهنگی بودند و افرادی که در گعده شرکت می کردند جانشین خواهر هر دانشکده بعلاوه معاونت فرهنگی های هر دانشکده بودند.
در واقع اساتید مباحث را به صورت تئوری بیان می کنند و در گعده بچه ها باید متناسب با توضیحاتی که از استاد شنیده اند به راهکارهای عملیاتی برسند که به چه وسیله ای و با چه ابزاری پیامی را که دریافت کرده اند به بچه های دانشگاه برسانند. مسئول هر گعده وظیفه دارد که بر کار نظارت کند تا مطمئن شود به اهدافشان، در طول یک ترم برسند. ما با همین رویکرد گعده ای هم با محوریت موضوعات سیاسی داشتیم و در آن یک برنامه ریزی کوچک و یک برنامه ریزی کلان داشتیم. برنامه ریزی کلان در سطح دانشگاه و برنامه ریزی های کوچک در سطح بچه های پایگاه ها و خودمان است. برای مثال برای بچه های خودمان به منظور رشد بینش سیاسی سیر مطالعاتی ترتیب می دهیم و در سطح کلان به سمت تریبون آزاد، مناظره و یا هرچیزی که متناسب با اهداف ما باشد می رویم.
وجود گعده و دورهمی ها همان قدر مهم است که وجود استاد و درس مهم است و باید در اردوهای تشکیلاتی ما گعده حتما وجود داشته باشد تا بچه ها بتوانند با یکدیگر صحبت و هم فکری کنند و به یک هم نظری برسند که بتوانند کار عملیاتی را پیش ببرند. صحبت های استاد در کلاس ها یک طرح کلی از اردوی تشکیلاتی است که باید به فراخور هر دانشکده تغییراتی در ان به وجود آورد و هر مسئولی این اطلاعات را با همفکری برای خود بومی سازی کند.
می توان گفت اردوهای تشکیلاتی ما به نسبت اردو تشکیلاتی های قبلی سودمندتر بوده است که این سودمندی دو علت اصلی داشت اول اینکه موضوعات ارائه شده موضوعات کاملا مرتبط به هم و پیش بینی شده ای بودند که می دانستیم در طول ترم اینده به درد بچه ها می خورد و از انتقال حجم بالای اطلاعاتی که به طور عملیاتی به درد نمی خورد جلوگیری کردیم. هم اینکه ما بچه ها را بعد از اردو به حال خودشان رها نکردیم و برای رسیدن به اهدافی که در اردو به آن رسیدیم پیگیر بودیم.
علاوه بر آن ما در آنجا جلساتی را داشتیم که اهدافی را که شورای مرکزی برای مجموعه تعیین کرده بود را به همه بچه ها منتقل کردیم تا همه بچه ها در همه پایگاه ها در هر سمتی که هستند بدانند که پازلی که ما پیش رو داریم چیست و هرکدام از انها چه قطعه ای از این پازل هستند، چون معتقد بودیم اگر دانشجویی که در مجموعه فعالیت می کند بداند خودش به تنهایی یک قطعه از یک پازل است آن وقت علاوه بر اینکه هویت پیدا می کند برای مجموعه بیش از قبل تلاش می کند، چون می داند اگر تلاش نکند این پازل کامل نمی شود و ان چیزی که ما در نظر داریم به نتیجه نمی رسد. در جلسه اول یعنی قبل از شروع اردوی تشکیلاتی در همان روز اول برای بچه ها کامل این مسئله توضیح داده می شود و اهداف، پازل و برنامه راهبردی که مجموعه طی یک سال اینده خواهد داشت کاملا بیان می شود. علاوه بر این هر معاونت هم جداگانه با توجه به اهداف خودش برای بچه ها و شورای خودش از پایگاه ها جلسه می گذارد و کارهای عملیاتی را برای انها توضیح می دهد.
بحث دیگری که در اردوهای تشکیلاتی و بطور کلی در سلسله برنامه های بسیج سعی می کنیم جا بیاندازیم استفاده درست از ادوار است. ادوار همانطور که فرصت خوبی برای مجموعه هستند به نوعی می توان گفت که تهدیدی هم برای مجموعه هستند، یعنی اگر نشود ادوار را درست مدیریت کرد ممکن است برای مجموعه مشکل ساز باشد، زیرا این دسته افراد بسیار با تجربه هستند و سابقه کار و مدیریت کردن دارند، و مدیریت کردن آنها توسط نیروهای جدید سخت است و گاها پذیرا نیستند. ما با مدیریت این قضیه هربار سعی می کنیم در اردوی تشکیلاتی مان یک سری از ادوار را همراه خود ببریم تا به عنوان بزرگ مجموعه در کنار مجموعه باشند و بچه ها با آنها ارتباط بگیرند و مشاوری برای مجموعه باشند که اگر مشکلی پیش امد از تجربیات آنها استفاده کنیم و شخصی باشد که پاسخگوی نیازهای بچه ها باشد.
در رابطه با مکان اردو، بردن بچه ها به مکان های زیارتی مانند مشهد در این حال که خیلی خوب است و بحث معنویت وجود دارد، یک مدیریت سختی دارد و اینکه بچه ها همیشه تقاضا دارند به حرم بروند و اعتراض می کنند چرا این قدر کلاس داریم و به حرم نمی رویم. اگر قرار است بچه ها را برای اردو به چنین جاهایی ببریم، قبل از اردو باید این مسئله جا بیفتد که این اردو تشکیلاتی است نه یک اردوی تفریحی و اولویت با تشکیلات و کلاس ها است نه معنویت و رفتن به حرم. البته این بدین معنا نیست که ما با حرم رفتن مشکل داریم اما اولویت اول با کلاس ها است.
نکته دیگر اینکه در اردو های تشکیلاتی برنامه تفریحی خیلی مهم است. چون ما در یک بازه زمانی کوتاه حجم زیادی از اطلاعات را به بچه ها منتقل می کنیم در نتیجه اگر برنامه تفریحی نداشته باشیم قطعا بچه ها اواخر اردو دیگر ان کشش لازم را نخواهند داشت، بنابراین توجه به نوع برنامه ریزی و سین برنامه خیلی مهم است. اگر ما بخواهیم از 8 صبح تا 5 بعد از ظهر به طور متوالی برای بچه ها کلاس بگذاریم قطعا کلاس های اخر بازدهی خود را از دست می دهد. بنابراین داشتن یک برنامه نسبتا شاد بین خود بچه ها بعد از کلاس ها خیلی مهم است. ما وقتی می خواهیم بچه ها را به تفریح ببریم باید به این مسئله توجه کنیم که چطور تفریحی می بریم. مثلا اگر می خواهیم بچه ها را به کوه ببریم قطعا خستگی بچه ها بیشتر می شود و باید در یک بازه زمانی برویم که بعد از ان بچه ها برای استراحت زمان داشته باشند که انرژی که از دست رفته شان دوباره برگردد.
در رابطه با بازی ها چون بحث تشکیلاتی است باید بازی هایی انجام شود که کار تیمی را به بچه ها یاد دهد. ما باید در تک تک رفتارها و برخوردها کار تیمی و جمعی را به بچه ها آموزش دهیم و متناسب با مکان و فضایی که می بریم این کار را انجام دهیم. اسکان و فضای اردوی تشکیلاتی در برگزاری برنامه های تفریحی و جانبی بسیار مهم است. مثلا ما می خواستیم برای تهیه غذا خودمان این کار را با بچه ها به طور گروهی و نوبتی انجام دهیم اما اسکانمان همچین فضایی را نداشت. همچین کارهای تیمی برای جا انداختن مفهوم تشکیلات خیلی به ما کمک می کند چون ما همیشه تشکیلات و کار جمعی را بصورت تئوری به بچه ها اموزش می دهیم و بچه ها وارد پایگاه ها می شوند و 5،6 نفر ادم بخاطر اختلاف سلیقه و عقیده با یکدیگر به مشکل می خورند، بنابراین این طور کارها خیلی در مفهوم بحث تشکیلاتی به ما کمک می کند.
یک مدیریتی که در ساعات برنامه بسیار مهم است ساعات خواب بچه هاست؛ ما باید مثلا برای بچه ساعت 11یا 12شب خاموشی اعلام کنیم که بازده کلاس در ساعت های 8 تا 10 صبح از بین نرود.
نکته ای که وجود دارد این است که تا زمانی که هدفگذاری مشخص نشود اردوی تشکیلاتی ثمری نخواهد داشت. اگر دانشگاهی به مجموعه هدفگداری های ما نرسید یا هنوز برای مجموعه اش هدفگداری نکرده است به جای هدف گذاری بیاید و ریشه یابی کند و یک نظر سنجی از تک تک بچه های مجموعه و نیروهای داخل پایگاه ها انجام دهد و از انها بپرسد چه مشکلاتی را در دانشکده ومجموعه خود می بینند و متناسب با ایراد و مشکلی که پیدا می کنند برای بچه های خود کلاس بگذارند؛ خود ما هم زمانی که هدف نداشتیم همین کار را انجام می دادیم.
برای بحث ارتباط با ناحیه و سازمان بزرگترین نیاز و انتظاری که ما از سازمان داریم این است که به ما استاد معرفی کنند و این بزرگترین کمکی است که سازمان می تواند برای ما انجام دهد اما گاهی پیش می اید که یک استاد به ما معرفی می کنند اما وقتی از بچه ها می پرسیم می گویند که ما از این استاد راضی نیستیم یا استاد قبول نمی کند که بیاید یا هزینه بسیار بالایی می گیرد.
در رابطه با ارتباط خواهران و برادران هم چون مسئول اردو تنها فردی هست که در کل مجموعه حدود 50،60 نفره با برادران ارتباط برقرار می کند، کاملا زیر ذره بین هست و بچه ها به آن توجه می کنند. بچه های شورای عمومی و بچه های پایگاه های دیگر توجه می کنند که شما چه کاری انجام می دهید و چگونه ارتباط می گیرید و باید بسیار دقت شود که تمامی شئونات و حیا در ارتباطات رعایت شود. ما اینطور نیستیم که هر مسئول به طور مستقل و جداگانه با مسئول مقابل خود در واحد برادران ارتباط داشته باشدو ارتباط فقط بین مسئولین پایگاه ها هست و ما در کل به دنبال این هستیم که حداقل ارتباط بین خواهران و برادران وجود داشته باشد. یک نکته دیگر اینکه ارتباط با بی سیم خیلی حاشیه ساز است و خود دستگاه بی سیم خیلی حساسیت زا است. اگر قرار است و لازم است که بچه ها با بی سیم ارتباط بگیرند باید حواسشان به این مسئله باشد که نوع صدا زدن پشت بی سیم و نوع صحبت کردن خیلی مهم است.
به نظر من ارتباط واحد خواهران و برادران به قدری مهم هست که یک استاد یا یکی از ادوار بیاید و درمورد جزئیات ارتباط با برادران با بچه ها صحبت کند. در اردویمان یکی از ادوار ما امد و این مسایل را توضیح داد و کاملا متطقی گفت که این قوانین وجود دارد و علت ان را با منطق توضیح داد و برای بچه ها نحوه ارتباط گیری و صحبت کردن و حتی نحوه نشستن در جلسات را توضیح داد و خدارا شکر بسیار اثر بخش بود.
نکته دیگر این که هر بحثی را برای پیگیری به برادران نسپاریم مخصوصا بحث پیدا کردن استاد. چون کلا فضای انها با فضای ما خیلی متفاوت است و ما می گوییم یک استاد خوب پیدا کنید و انها یک استاد خوب پیدا می کنند که برای خودشان خوب است و برای دخترها اصلا خوب نیست. برای همین تا حد امکان اگر بچه ها کارها را خودشان انجام دهند خیلی بهتر است تا اینکه به برادران واگزار کنند چون با توجه به تجربه نتیجه خوبی نمی گیرند.


تصاویر تجربه اردوی تشکیلاتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران
مشاهده همه
بارگذاری تصویرهای شما از این تجربه

عکسی در گالری بارگذاری نشده
پرسش و پاسخ پیرامون تجربه
  ارسال


  "اردوی تشکیلاتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران"
  اشتراک گذاری در:
  کپی لینک ارسال ایمیل
  گوگل پلاس شبکه افسران
  تلگرام
  دسترسی به این صفحه برای کاربران فعال ممکن است.

  برای ادامه به سایت وارد شوید:

  captcha

  اگر هنوز ثبت نام نکرده اید، ثبت نام کنید:

  captcha
  برای دسترسی فعال پس از ورود یا ثبت نام ، آن را فعال نمایید.