راهیان نور دانشگاه الزهرا(س)


فایل های ضمیمه

متن (0) ویدیو (0) لینک (0) تصویر (0)

موردی موجود نیست
موردی موجود نیست
موردی موجود نیست
الزهرا (س) تهران
تشکل: بسیج دانشجویی
نویسنده: خانم محمد پور
تاریخ: 1397

* مقدمه از لزوم انجام فعالیت:

باید حماسه‌ی شگفت‌آور هشت سال دفاع مقدس که ملت ایران توانست با دست خالی و با توکل بر خدا در برابر یک تهاجم گسترده‌ی بین‌المللی بایستد و موفق و پیروز بیرون بیاید، برای نسل جوان کنونی و نسلهای آینده شناسانده شود تا آنان با شناخت عظمت و تواناییهای این ملت، راه گذشتگان را با احساس امید و عزت ادامه دهند.


*جزئیات فعالیت:

در برنامه های بسیج با توجه به اهداف کلان لازم است تمامی برنامه ها ساختارمند طراحی ، پیگیری و اجرا شود. ساختار پیشنهادی شورای اردوی راهیان نور به این صورت می باشد: مسئول اصلی اردو، مسئول تربیتی، مسئول فرهنگی، مسئول پشتیبانی، مسئول شناسایی، مسئول امتدادیه
نکاتی که درباره تعیین شورای اردو وجود دارد این است که انتخاب مسئولین اردو تقریبا 3 ماه قبل از اردو توسط شورای حوزه انجام شود و مسئول اصلی اردو توسط شورای حوزه و سایر مسئولین توسط مسئول اردو و فرمانده انتخاب شوند. با توجه به اهداف بسیج برای رشد و تربیت نیروهای کارآمد در حوزه های مختلف ، در کلیه ی برنامه های بسیج به خصوص اردوها انجام مسئولیت ها به افراد مستعد و مناسب که پیش از این چنین مسئولیتی نداشته اند محول می شود. این امر موجب فراهم آمدن بستر مناسب برای تربیت نیروها و تسلط در حوزه های مدیریتی اعم از برنامه ریزی، مدیریت زمان ، مدیریت نیروها و... می گردد. در عین حال نیاز این افراد به تجربه گذشتگان و مشورت امر ضروری و غیر قابل اجتناب است، لذا در کنار هر یک از مسئولین فردی با تجربه و مسلط به مباحث به عنوان راهنما در نظر گرفته می شود. راهنما در اصل کمک کار مسئول اردو می باشد.
به صورت کلی وظیفه راهنمای هربخش در قبل،حین و بعد از اردو شامل این موارد می باشد: جهت دهی به ذهن مسئول جدید و نظم دادن به ذهن او، بیان ریز کارهای آن بخش ، بیان نکات مهم و قابل توجه، تذکر آسیب ها، مراقبت از مسئول در رد نکردن خطوط قرمز مانند رد محتواهایی که به هیچ وجه مناسب نیستند یا بسیار ساده هستند و...(در مواردی که جنبه سلیقه دارد راهنما باید ضمن بیان سلیقه خود به مسئول جدید اجازه دهد تا سلیقه خود را اجرا کند)
حال در این قسمت وظایف هر کدام از مسئولین اردو گفته می شود.

وظایف مسئول اردو

قبل از اردو
1) تشکیل جلسات شورای اردو
مسئول اردو باید قبل از اردو به صورت منظم جلسات شورای اردو را برگزار نماید. حتی اگر بعضی از اعضا امکان حضور در جلسه را ندارند نیز باید جلسه تشکیل شود و محتوای آن به صورت جداگانه اطلاع رسانی شود. این جلسات منظم منجر به اطلاع پیداکردن تمام بخش ها از عملکرد یکدیگر شده و نظم وهماهنگی را در کار بالا میبرد. در جلسات ابتدایی بهتر است که فرمانده نیز حضور داشته باشد چراکه مسئولین تجربه چنین کاری را نداشته و نیاز به همراهی و آگاهی بخشی دارند
2) گزارش دهی به فرمانده و شورای حوزه
از آنجایی که اردوی راهیان برنامه ی بزرگی است باید زیرنظر شورای حوزه برگزار شود. به همین دلیل مسئول اردو باید به صورت مداوم گزارشی از روند کارها به فرمانده و شورای حوزه ارائه دهد تا تصمیم گیری های لازم در شورا انجام پذیرد. در واقع مسئول اردو بعد از مشورت با اعضای شورای اردو نتیجه تصمیم خود را به شورای حوزه اعلام میکند تا شورای حوزه تصمیم نهایی را اعلام کنند. البته تصمیم گیرنده نهایی شورای حوزه در موارد کلان اردو (تاریخ و تعداد زائرین،محتوای اردو،راویان،شهید شاخص، ترتیب مناطق و شعار اردو( می باشد و در جزئیات، شورای اردو و مسئول اردو خودشان تصمیم گیرنده نهایی هستند.
3) رصد تمام بخشها
مسئول اردو باید با تمام اعضای شورای خود در ارتباط بوده و از آنها گزارش بگیرد تا در جریان روند کارها قرار داشته باشد.این آگاهی بدان جهت است که مسئول اردو باید تصمیم نهایی را در مورد جزئیات اردو (مانند محتوای ارزاق و گعده ها،خادمین،قالب ها و...) اتخاذ کند. این مسئله به معنی سلب اراده و تصمیم از مسئولین هر بخش و اعضای آنها نیست.بلکه مسئول اردو مراقب رد نشدن از خطوط قرمز میباشد و در مواردی که جنبه سلیقه ای دارد کار به خود اعضا سپرده میشود.
مسئول اردو باید به این نکته توجه نماید که از قبل از اردو مسئولین هر بخش باید برای بعد از اردو نیز برنامه هایی در نظر گرفته باشند خصوصا بخش شناسایی و تربیتی و فرهنگی
حین اردو:
1) ارتباط گیری
درست آن است که مسئول اردو در کنار سایر مسئولیت هایش به ارتباط گیری با زائرین نیز بپردازد و در میان آنها باشد نه جدا از آنها. این یکی از آسیب هایی است که معمولا زائرین بیان میکنند که مسئولین فقط با خودشان هستند و بین ما نمی آیند پس بهتر است که مسئول اردو در طول سفر بین اتوبوس ها در چرخش باشد و بین زائرین بنشیند و نه جلوی اتوبوس در کنار مسئولین.
2) رصد تمام بخشها
این رصد به منظور آن است که مسئول اردو در جریان روند اجرای برنامه ها در سفر و مسائلی که پیش می آید باشد. همچنین مسئول اردو باید حواسش به رفتار های خادمین نیز باشد (از این جهت که آیا به درستی از عهده مسئولیت خود برمی آیند یا نه و رصد حال و هوای روحی خادمین)
3) مدیریت بحران
اگر چنانچه مسئله و مشکلی در اردو پیش بیاید مسئول اردو باید در لحظه بهترین تصمیم را با توجه به شرایط اتخاذ کند.البته برای تصمیم گیری میتواند با اعضای شورای اردو و یا فرمانده مشورت کند. گاهی بدین منظور لازم است در یک منطقه اعضای شورای اردو یا یک بخش از شورا با هم جلسه ای فوق العاده گذاشته و در مورد یک مسئله مهم تصمیم بگیرند.
4) تشکیل جلسات آسیب شناسی
مسئول اردو باید هرشب در طول سفر بعد از اینکه زائرین برای استراحت رفتند، یک جلسه آسیب شناسی با حضور تمام خادمین برگزار نماید.(در حد حداکثر نیم ساعت( هدف از این جلسه آن است که آسیب های هرروز در همان روز مطرح شده و مجددا روز بعد تکرار نشوند. مانند اینکه خادمین نباید خودشان تاخیر داشته باشند یا مثلا در ارتباط گیری باید به این نکات توجه کنند و...

بعد از اردو
1) تشکیل جلسه آسیب شناسی
بلافاصله بعد از اردو باید جلسه آسیب شناسی با حضور اعضای اصلی شورای اردو و مسئول اردو برگزار شود.در این جلسه تمام آسیب شناسی ها از قبل از اردو تا درون اردو مطرح میشودن.همچنین درمورد برنامه های درنظر گرفته شده برای ادامه اردو نیز صحبت میشود. علت عجله برای تشکیل این جلسه آن است که موضوعات به سرعت از ذهن افراد خارج میشود.به همین دلیل بهتر است که همان روز بازگشت و یا حداکثر فردای آن روز جلسه تشکیل شود. با اندکی فاصله )در حد چندروز( جلسه آسیب شناسی دیگری باید برگزار شود که این بار تمام خادمین حضور داشته باشند و آسیب های مدنظرخود را به همراه راهکار بیان نمایند.
2) نوشتن گزارش اردو به همراه آسیب شناسی
مسئول اردو باید بلافاصله بعد از اردو گزارش کاملی از مسئول هر بخش دریافت کرده و آنها را به صورت گزارش جامعی از اردو به همراه آسیب شناسی جمع آوری کند. این گزارش قطعا برای مسئولین سال بعد بسیار مفید خواهد بود.
3) جمع کردن بسته محتوایی اردو
مسئول اردو باید بعد از اردو یک بسته محتوایی کامل از تمام محتواهای اردو شامل ارزاق،محتوای ارزاق و گعده ها،گزارش اردو به همراه مجموعه ی عکسها و کلیپ اردو،دیوار نوشته ها و... جمع آوری کرده و بایگانی نماید. از این بسته میتوان به عنوان محتوای آماده برای سایر دانشگاه ها استفاده کرد.همچنین میتوان آن را در اختیار سایت کالک گذاشته تا از آن استفاده کنند.

وظایف مسئول تربیتی (مخاطب این بخش خاص بسیجیان می باشد)

قبل از اردو
1) جریان سازی بین اعضای بسیج
این جریان سازی باید از دو تا سه ماه قبل اردو ایجاد شود. جریان سازی دراینجا یعنی ایجاد فضایی که اعضای بسیج در حال و هوای شهدا قرار بگیرند و بدانند که عنوان خادم الشهدا یعنی چه و ایجاد فضای مناسب برای آشنایی بیشتر بسیجیان با شهدا و راه شهدا. برخی قالب هایی که می توان این جریان سازی را به وسیله آنها انجام داد به شرح زیر است:
- نصب پوستر موضوعی به دیوار قرارگاه ( احساسی و وصیت نامه شهدا و جملات رهبری (
- نصب تابلو به دیوار قرارگاه (تابلو ما دو بخش داشت یک بخش برای وصیت نامه شهدا و بخشی برای نامه ی بچه ها به شهدا)
- استفاده از کنف و آویختن عکس های موضوعی و رزق های اخلاقی از آن
- پخش صوت در محل قرارگاه
- برپا کردن کتابخانه در محل اتاق اصلی قرارگاه
- مسابقه کتاب
- ارسال بخش هایی از کتاب خاطرات شهدا در فضای مجازی
- جملات انگیزشی در گروه های فضای مجازی بسیج
- تبلیغ و ایجاد ترغیب برای کلاس ها و برنامه های تربیتی پیش از اردو
- گذاشتن قرارهای معنوی مانند دعای عهد و زیارت عاشورا و...، با وضو بودن، ترک گناه و عادات ناپسند، روزه گرفتن، قرارهای دسته جمعی زیارت شهدا، عهدنامه جمعی با شهدا (هفته ی آخر تعدادی عهدنامه آماده شد برای میثاق جمعی با شهدا که شرایط خدام و توقعات کلی از خادمین هم در عهد نامه قید شده بود.)
2) ارائه ی محتوا:
از9 هفته قبل از اردو تا 4 هفته قبل از اردو باید این کار انجام شود. محتواها به طور کلی به دو بخش تقسیم بندی می شوند:
محتواهای عام: محتواهایی که هر بسیجی به طور کلی باید با آنها آشنایی داشته باشد. مثلا توانایی برقراری ارتباط و انس و الفت گرفتن با سایرین و توانایی رفع شبهه پیرامون موضوعات مختلف در حد مطلوب.شامل:
الف) اخلاق و مهارت های ارتباطی:
کارهایی که ما برای رسیدن به این توانایی انجام دادیم: ارائه حدیث های اخلاقی در گروه های فضای مجازی، ارائه جزوه ی مخاطب شناسی، ارائه صوت های استاد پناهیان، ارائه جزوه پیشخوان راهیان نور
ب) آشنایی با شبهات رایج روز(پیرامون ولایت فقیه، حجاب و...)
کارهایی که ما برای رسیدن به این توانایی انجام دادیم: کارگاه 8 ساعته درخصوص شبهات ولایت فقیه توسط یکی از اساتید موسسه امام خمینی" استاد شبان نیا، صوت رفع شبهه ولایت فقیه دکتر غلامی، ارسال جزوه طرح بحث به برخی مسئولین اردودر خصوص رفع شبهه ما در زمینه ولایت فقیه بیشتر کار کردیم و سایر موضوعات فقط در حد یک جزوه رفع شبهه ارائه شد.
ج) احکام رایج در اردو
کارهایی که ما برای این انجام دادیم: تلفظ صحیح نماز، ارسال احکام مربوط به بانوان
د) مهارت های امدادی
در هفته ی آخر کلاس امداد توسط یکی از بچه های بسیج در محل قرارگاه برگزار شد.
محتواهای خاص: محتوایی متناسب با موضوع و اهداف اردو که بسیجیان و به طور تخصصی تر کادر اردو باید نسبت به آنها اشراف داشته باشند.جهت ارائه بهتر محتواهای خاص علاوه بر برگزاری کارگاه در طول ترم،کلاسهای دومین اردوی تشکیلاتی رسالات با توجه به موضوع اردو انتخاب شدند و این اردو به عنوان اردوی آمادگی کادر راهیان قرار داده شد که غائبین آن ملزم به گوش دادن به صوتهای اردو شدند.(بخشی از محتوای خاص محتوایی است که به همه خادمین ارسال می شود و بخشی دیگر از محتوی خاص محتوایی است که تخصصا به مسئولین گعده ارسال می شود.)
در رابطه با محتوای خاص، موضوع محوری ظهور و ویژگی های منتظر، شامل زیر شاخه های تقوا، دشمن شناسی، ولایت، تمدن اسلامی، انتخاب شد. سوره های محوری اردو، سوره های ضحی و انشراح بودند.
کارهایی که در رابطه با ارائه محتوای خاص انجام شد به شرح زیر می باشد:
الف) ارائه ی محتوا در خصوص ظهور و ویژگی های منتظر و منتظر:
- کلاس ویژگیهای منتظر و منتظر دومین اردوی رسالات (استاد ذکریایی) و ارسال صوت آن به غائبین
- جزوه ی تکمیلی پیشخوان فرج
ب) ارائه ی محتوا در خصوص هوای نفس و تقوای عملی:
- جزوه ی تکمیلی پیشخوان تقوا
ج) ارائه ی محتوا در خصوص بصیرت و دشمن شناسی:
- کلاس جریان شناسی سیاسی دومین اردوی رسالات (استاد هاشمی) و ارسال صوت آن به غائبین
- برگزاری کارگاه 8 ساعته با استاد هاشمی با عنوان جریان شناسی از سقیفه تا کنون و ارسال صوت آن به غائبین
د)ارائه ی محتوا در خصوص ولایت :
- برگزاری کارگاه 8 ساعته ولایت فقیه (استاد شبان نیا) و ارسال صوت آن به غائبین
- صوت های کلاس طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن (استاد خاک رنگین(
- جزوه ی تکمیلی پیشخوان ولایت و امامت
ه) ارائه ی محتوا در خصوص تمدن نوین اسلامی:
- جزوه ی تکمیلی تمدن اسلامی
ی) ارسال محتوای تخصصی برای گعده دارها:
- محتوای تخصصی گعده ی نفوذ: صوت کلاسهای استاد حسن عباسی و استاد غضنفری و جزوه ی بیانات رهبری در خصوص نفوذ
- محتوای تخصصی گعده ی تمدن: صوت جلسه ی اول تا پنجم کلاس طرح کلی اندیشه اسلامی استاد خاک رنگین
- محتوای تخصصی گعده ی تفسیر: هماهنگی 2 جلسه تقریبا 2 ساعته کلاس تدبر سوره ی ضحی و انشراح توسط یکی از بچه های بسیج که قبلا این دوره را گذرانده بود
3) ارزیابی
این کار از 5 هفته تا 2 هفته قبل از اردو انجام می شود. ارزیابی خادمین جهت اطلاع از میزان آمادگی آنها در خصوص محتواهای عام وخاص به صورت شفاهی(حضوری یا تلفنی)صورت میگیرد. شفاهی بودن ارزیابی چند علت دارد: ریختن ترس افراد از صحبت کردن، افزایش مهارت فن بیان، تصحیح بلافاصله مطالب در صورت اشتباه افراد.
توجه داشته باشید که ارزیابی از مسئولیت های مهم در اردو مثل مسئولین گعده یا مسئولین فرهنگی باید تخصصی تر باشد. بدیهی است که از هر شخص متناسب با محتوایی که دریافت کرده و متناسب با مسئولیتی که در اردو بر عهده دارد مطالبه میشود. پس از ارزیابی خادمین در صورتی که احساس شود در محتواها اشکالی وجود دارد محتوای تکمیلی ارائه می گردد و در صورتیکه خادمین آمادگی لازم را نداشته باشند فرصت مجدد به آنها داده می شود تا خود را برای ارزیابی مجدد آماده کنند.نمره این ارزیابی به صورت کیفی و با در نظر گرفتن سطح مخاطب داده می شد.
4) جلسات آمادگی خادمین
در این جلسات بیشتر به فضای معنوی و اخلاقی خادمین و همچنین اطلاع رسانی از میزان پیشرفت کارها درهر بخش پرداخته می شود. جلساتی که ما داریم شامل جلسات توجیهی، جلسات آموزشی با خادمین و جلسات بین گعده داران است.
5) مستند سازی
این کار باید از ابتدای شروع کارها تا زمان اردو انجام شود. بخش تربیتی باید از تمام کارهای خود (جلسات،کلاسها و کارگاه ها،جلسات با خادمین،کتابخانه و...) عکس برداری و فیلم برداری بکند تا برای ساخت کلیپ و آرشیو از آن ها استفاده شود. (ضبط صوت کلاسها و کارگاه ها برای ارائه به غائبین ضروری است.)

درحین اردو
1) رصد مسئولین گعده و سایر کادرها
2) پشتیبانی اطلاعاتی از کادر در صورت لزوم

بعد از اردو
1) رها نکردن فضای معنوی کادرتا یک ماه بعد از اردو
2) انتقال ضعف های مشخص شده کادر به گروهان تعلیم و تربیت جهت برنامه ریزی برای رفع آنها
3) نوشتن گزارش بخش تربیتی

وظایف و مسئولیت های بخش فرهنگی

قبل از اردو
1) جریان سازی و فضاسازی دانشگاه
برخی قالب هایی که برای این کار وجود داشت به شرح زیر می باشد:
مکتوبات دیواری: این مکتوبات مانند روزنامه دیواری هایی طراحی شدند که بر روی هر یک از آن ها سه قسمت برای تحریر مطلب وجود داشت، به طوری که در سه بازه ی زمانی قسمتی از یک متن به اندازه ی یک پاراگراف به آن اضافه میشد. محتواهای این قالب به نحوی انتخاب شده بود که هر قسمت از آن ها ذهن مخاطب را به چالش میکشید تا آماده ارائه قسمت بعد شود. این محتواها از بخشی از زندگی تعدادی از شهدای برجسته علمی در جنگ انتخاب شده بودند بدین منظور که نشان بدهیم که بسیاری از شهدا از دانشگاه و درس دل کندند و راهی جبهه ها شدند.
برنامه شب شعر: به منظور نزدیک کردن فضای ذهنی دانشجویان به فضای شهدا و دفاع مقدس برنامه ی شب شعری با حضور شاعر جوان انقلابی و ارزشی "پیمان طالبی" با موضوع شهدا و دفاع مقدس برگزار شد.
فضاسازی دانشگاه: بیشتر تمرکز برای فضاسازی به محلهای ثبت نام اختصاص داده شد که به وسیله نی، گونی، چفیه و... سعی شد تا فضای جبهه ایجاد شود.همچنین در طول ایام ثبت نام در این دو محل صوتهای مرتبط نیز پخش میشد.
برنامه وداع: قبل از حرکت از دانشگاه به سمت راه آهن برنامه ای برای وداع با شهدای گمنام دانشگاه و ایجاد فضای معنوی در بین زائرین ترتیب داده میشود که در آن زیارت عاشورا خوانده میشود و بعد از آن با شهدا عهد میبندیم که راه آنها را ادامه خواهیم داد. بعد از برنامه همراه با پخش صوتهای دوران دفاع مقدس زائرین از زیر قرآن رد میشوند و برای آنها اسفند دود می شود. (ایچاد فضایی مانند فضای اعزام رزمندگاه به جبهه( (بهتر است این برنامه توسط بسیجیانی انجام شود که عازم اردو نیستند که بتوانند بعد از حرکت کاروان فضا را مرتب کنند)
2) پیشنهاد موضوع اردو
بعد از مشورت با اساتید گوناگون،موضوعات پیشنهادی به شورای حوزه ارائه گردید که نهایتا موضوع "ویژگی های منتظر و منتظر" به همراه ریز موضوع های زیر انتخاب شد:
دشمن شناسی: برای انتقال این محتوا بخشی از محتوای رزق فانوس و همسفر آسمانی مربوط به این موضوع بود و گعده نفوذ هم برگزار شد.
تقوا: برای انتقال این محتوا بخشی از محتوای رزق فانوس و همسفر آسمانی مربوط به این موضوع بود، همچنین بخشی از محتوای مکتوبات دیواری اتوبوس و کل محتوای مکتوبات دیواری قطاربا این موضوع مرتبط بود.
ولایت: برای انتقال این محتوا بخشی از محتوای رزق فانوس و همسفر آسمانی و بخشی از محتوای مکتوبات دیواری اتوبوس مربوط به این موضوع بود و علاوه بر آن مبلغ (استاد خاک رنگین) نیز در این زمینه کار می کرد.
تمدن سازی: برای انتقال این محتوا بخشی از محتوای رزق فانوس و همسفر آسمانی و بخشی از محتوای مکتوبات دیواری اتوبوس مربوط به این موضوع بود و علاوه بر آن مبلغ (استاد خاک رنگین) نیز در این زمینه کار می کرد. همچنین برای این محتوا گعده های پنهان و آشکار نیز وجود داشت.
سوره محوری: برای این بخش گعده های آشکار، نسخه چاپی سوره و مسابقه وجود داشت. بخش فرهنگی باید پیشنهاد سوره محوری و شهید شاخص اردو را نیز به شورای حوزه ارائه کند تا تصمیم نهایی گرفته شود. انتخاب شهید شاخص و سوره محوری هم باید با در نظر گرفتن موضوع محوری اردو باشد.
شهید شاخص این اردو "شهید مهدی نوروزی" از شهدای مدافع حرم، انتخاب شدند. این انتخاب به علت فداکاری های بسیاراین شهید در مبارزه با اشرار و دشمنان در مرزهای ایران اسلامی و بعد از آن در مبارزه با تکفیری ها بود و سوره ضحی و انشراح" در این اردو به عنوان سوره های محوری انتخاب شدند. (البته این انتخاب مرتبط با موضوع اردو نبود بلکه به علت توانایی یکی از اعضای بسیج در برگزاری کارگاه تدبر این سوره ها،این تصمیم گرفته شد.)
3) انتخاب محتواهای درون اردو
محتواهایی که در سفر در نظر گرفته شده بود به شرح زیر می باشد:
ارزاق همسفر آسمانی: در اردو برای هر نفر در هر اتوبوس یک شهید همسفر آسمانی در نظر گرفته میشود.(مجموعا 44 شهید که به تعداد اتوبوسها تکرار میشوند. 4 رزق (خاطره ای از شهید همسفر آسمانی) به تعداد روزهای اردو و وصیت نامه شهید برای روز آخر به زائرین داده می شود. همچنین پلاکی با اسم شهید همان ابتدای اردو به زائرین داده میشود که از آن پس برای حضور و غیاب، افراد به اسم شهیدشان صدا می شوند. در انتخاب شهدا سعی بر آن بود که اولا خاطرات آن شهید مرتبط با موضوع محوری اردو باشد و ثانیا تا آنجا که میتوان از شهدای مدافع حرم استفاده کرد تا زائرین احساس نزدیکی بیشتری با آنها داشته باشند اما با توجه به کمبود اطلاعات چه در فضای مجازی و چه در کتب و نشریات پیرامون شهدای مدافع حرم، تعداد قابل توجهی از 40شهید از میان شهدای دفاع مقدس انتخاب شدند. همچنین وصیت نامه بعضی از شهدا مرتبط با موضوع اردو نبودند،ازاین رو برای این تعداد از وصیت نامه شهدای دیگر استفاده شد.
رزق اختیاری: حدود پنجاه جمله پیرامون موضوعات اردو از احادیث ائمه اطهار علیهم السلام، شهدا، امام خامنه ای، آیت الله بهجت و استاد پناهیان انتخاب شدند.این ارزاق در اتوبوسها به گونه ای قرار داده شده بودند که همه بتوانند محتوای آنها را بخوانند و استفاده کنند.
رزق قرآن: روزانه رزقهایی که در هرکدام شماره یک صفحه از قرآن کریم نوشته شده بود بین زائرین پخش و به نیت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها قرائت می شد.
رزق ادعیه (رزق معنوی): تعدادی از ادعیه کتاب شریف مفاتیح الجنان انتخاب و بر روی رزقهایی نوشته و به هر اتوبوس داده شد به گونه ای که هر اتوبوس حدود 50 رزق معنوی داشت که روزانه بین زائرین پخش می شد.
شهید شاخص: مقاله ای پیرامون زندگی این شهید بزرگوار تهیه شد و در اختیار خادمین قرار گرفت تا همه اطلاعاتی کلی درباره ی ایشان داشته باشند و بتوانند آنها را در بین صحبتهای خود انتقال دهند تا بتوان به معنای واقعی شیوه ی زندگی الهی ایشان را تبیین کرد. همچنین یک پوستر از تصویر شهید شاخص طراحی و به تعداد اتوبوسها چاپ شد و درون اتوبوس ها نصب گشت.
شهدای اتوبوس: علاوه بر شهید شاخص اردو، برای هر اتوبوس یک شهید انتخاب شد. این شهدا نیز با در نظر گرفتن موضوع اردو انتخاب شدند. باتوجه به یکی از ریزموضوعات اردو" تمدن" سعی بر آن شد تا از شهدایی استفاده شود که نشان دهنده ی جهانی بودن این راه باشند و نشان دهند که ملیت در این مسیر تفاوتی ندارد. شهدای اتوبوس شهید احمدی روشن، سردار شهید حاج حسین همدانی، شهید علی خلیلی، شهید مهدی آنیلی، شهید جهاد مغنیه، شهید سید مرتضی آوینی و شهید ابراهیم هادی بودند.
جهت شناساندن این شهدا در هر اتوبوس گعده ی کوتاهی پیرامون زندگی آنها برگزار می شود و همچنین پوستر های این شهدا بر روی شیشه جلوی اتوبوس قرار داده میشود و هر اتوبوس به نام شهید آن شناخته می شود. (البته به علت حجم بالای کاری در برنامه ها، گعده شهدا به طور کامل اجرایی نشد.)
فضاسازی قطار: ده حدیث از ائمه اطهار علیهم السلام پیرامون تقوا انتخاب و پوستر آن طراحی و چاپ شد. در هر واگن دو پوستر درباره ی تقوا و یک پوستراز شهید شاخص قرار گرفت.
کتابخانه: برای هر اتوبوس یک کتابخانه ی کنفی ساخته شد و این کتابخانه با تصاویری از شهید همان اتوبوس تزیین شد. در انتخاب کتاب ها نیز موضوع اردو در نظر گرفته می شود.
مکتوبات دیواری اتوبوس: با استفاده از احادیث، سخنان امام خامنهای، شهدا، استاد پناهیان و... حدود 20 پوستر متناسب با موضوع اردو ساخته شد و در اتوبوسها چسبانده شد.
صوت ها: در اسکان مناجات امیرالمؤمنین(ع)، صبح های اتوبوس ها دعای عهد و مناجات شهید گلستانی پخش می شد. مداحی ها شامل مداحی های ولایی، راهیان بود و آهنگهای ارزشی و صوت های انگیزشی و سوره های محوری اردو نیز پخش می شد.
4) ساخت قالب و بسته بندی:
نکته مهم در انتخاب قالب ها جذابیت، خلاقیت و نوآوری میباشد.همچنین تا حد امکان باید برای ساخت قالبها از وسایل موجود استفاده کرد مانند تکه مقواهای مانده در انبار و... . قالب هایی این سفر به شرح زیر می باشد:
قالب رزق همسفر آسمانی: قالب این رزق به صورت شناسنامه طراحی شد که در صفحه اول آن مشخصات شهید نوشته میشد و داخل آن ارزاق قرار میگرفت.وصیت نامه شهید هم به صورت یک پاکت نامه که درون آن متن نوشته میشد طراحی شد.
قالب رزق اختیاری: قالب این رزق به صورت فانوس طراحی و رنگ شد که روزانه برگه رزق جدید به وسیله گیره به آن وصل می شد. این فانوسها درون هر اتوبوس به وسیله نخ کنف آویزان می شد. (در هر اتوبوس 16فانوس که در هر طرف 8فانوس می شد، قرار داشت)
قالب رزق قرآن و ادعیه: قالب این ارزاق به صورت قلب هایی با مقوای رنگی بود.
بسته بندی: برای سهولت کار در حین اردو باید محتواها و ارزاق هر اتوبوس از همان ابتدا به صورت جداگانه بسته بندی شود یعنی پوسترها، ارزاق همسفر و اختیاری، پوستر شهید هر اتوبوس، بسته فرهنگی و.... در جعبه های جداگانه برای هر اتوبوس بسته بندی شود. همچنین باید به تعداد اتوبوس ها یکسری وسایل تهیه کرد مانند قیچی،چسب معمولی و پهن،منگنه،نخ نامرئی، کنف و... این وسایل باید در ب:سته مختص هر اتوبوس قرار داده شود.
5) تهیه بسته فرهنگی و یادبود
بهتر است بسته فرهنگی خیلی جامع و کاملی (کتاب،خودکار،لیوان و...) به زائرین داده نشود چراکه در این صورت قدر نمی دانند. در این اردو فقط یک ساک دستی به همراه چفیه به زائرین داده شد که در طول اردو ارزاق خود را در آن قرار می دادند. همچنین در اردو یک مهر از سنگ مزار شهدای گمنام به زائرین داده شد. برای اینکه این چفیه اهدایی به عنوان یادگاری برای آنها بماند بهتر است که جنس خوبی خریداری شود. به عنوان یادبود برای تشکر از زحمات راویان و مبلغین و همچنین عوامل همراه باید هدیه ای در نظر گرفته شود که در این اردو "جانماز ترمه " تهیه شد.
6) هماهنگی راوی و مبلغ
بخش فرهنگی ابتدا باید راویان و مبلغین پیشنهادی خود را معرفی کند تا شورای حوزه تاییدیه نهایی آنها را بدهد. در انتخاب راویان باید به چندین نکته توجه شود:
صحبت آن راوی را یا به صورت مستقیم خود اعضای توجیه بسیج شنیده باشند و یا از طریق شخص مطمئنی معرفی شده باشد.اهمیت این نکته به این دلیل است که راوی همراه کاروان هرچه مطرح کند به پای بسیج گذاشته میشود و به نوعی ایشان سخنگوی بسیج و افکار بسیج شناخته می شود پس باید نسبت به ایشان اطمینان داشته باشیم.(هم از نظر محتوای سخن و هم از نظر نحوه بیان که گیرا باشد( به دلیل اینکه کاروان کاملا دخترانه هست بهتر است از راویانی که راحت شوخی میکنند و همچنین مبلغین آقای جوان استفاده نکرد. وجود یک راوی قدیمی که چندین سال است با دانشگاه همراه بوده اند بسیار ضروری است چرا که در اردو کاملا نقش پدرانه ایفا میکنند و کمک حال کادر هستند.)حتی اگر صحبت های ایشان تکراری شده باشد.
تعداد راویان و مبلغین همراه باید با توجه به تعداد اتوبوسها باشد به نحوی که هم تمام اتوبوسها روزانه از حضور این افراد بهره مند شوند و هم زمانی برای سایر کارهای فرهنگی و گعده ها باقی بماند.(حضور یک راوی و یا مبلغ خانم در بین جمع بسیار لازم است چون باعث ایجاد یک فضای صمیمی می شود.) به منظور هماهنگی هرچه بیشتر بین راویان،حتما جلساتی با راویان و مبلغین همراه کاروان ترتیب داده شود. در طی این جلسات موضوع اردو به این بزرگواران گفته میشود تا در حین روایت خود به مسائل مرتبط با موضوع اردو بپردازند.همچنین باید به این نکته تاکید شود که فقط روایت احساسی نباشد بلکه در هرمنطقه درباره موقعیت منطقه، نحوه جنگ،راهکارهای رزمندگان،چگونگی نفوذ دشمن و... گفته شود. راهیان همراه کاروان آقایان حسنی، شهیدی، کریمی، جلیل زاده و سرکار خانم کاتبی(فقط برای یک روز) بودند. همچنین مبلغین همراه کاروان آقای خاک رنگین و خانم اعتمادی بودند. علاوه بر راویان ثابت، در بعضی مناطق خاص ازراویان بومی و منطقه ای استفاده شد مانند سوسنگرد که همسر و برادرشهید سبحانی صحبت کردند و همچنین در یادمان شهید ضرغام حاج قاسم صادقی از رزمندگان همان منطقه و برپاکننده همان یادمان صحبت کردند.
7) چینش برنامه روزانه فرهنگی درون اردو:
برنامه روزانه فرهنگی یعنی برنامه دقیق صحبت راویان و مبلغین در هر اتوبوس و همچنین زمان اجرای برنامه های فرهنگی، گعده ها،پخش صوت و حتی زمان تفکر و استراحت زائرین. این برنامه هم مربوط به زمانهای بین مناطق و در مسیر میباشد و هم خود مناطق. (این برنامه باید به تعداد تمام مسئولین اتوبوس،مسئولین فرهنگی،راویان و مبلغین و مسئول اصلی اردو چاپ شود.( برای تنظیم این برنامه باید به چند نکته توجه شود:
تمام راویان و مبلغین حالت چرخشی داشته باشند به گونه ای که همه اتوبوسها در روز از حضور حداقل یکی از آنها بهره مند شوند.
در هر روز حتما برای برگزاری گعده ها و سایر کارهای فرهنگی وقتی در نظر گرفته شود و گونه ای نباشد که تمام وقت راویان صحبت کنند. همچنین بعد از هر منطقه حتما زمانی برای تفکر زائرین در نظر گرفته شود.
در روز بعضی زمانها به استراحت زائرین اختصاص داده شود. مثلا بیشتر زائرین بعد از صرف ناهار خواب آلود می شوند و ظرفیت گوش دادن به روایت را ندارند.
به علت تغییرات زیادی که در اثر تاخیر در برنامه ایجاد می شود،برنامه فرهنگی باید با انعطاف چیده شود به گونه ای که در صورت تغییر برنامه ها تمام برنامه های فرهنگی به هم نریزد.
8) مستند سازی:
بخش فرهنگی باید از تمام کارهای خود)جلسات،کارهای اجرایی ساخت قالب،جلسات با راویان،برنامه وداع و...( عکس برداری و فیلم برداری بکند تا برای ساخت کلیپ و آرشیو از آن ها استفاده شود.

در حین اردو:
1) اداره ی فضای حاکم بر اتوبوسها
در اردو فضای حاکم براتوبوسها باید به دست بخش فرهنگی باشد یعنی زمانهایی که به علت تاخیر در حرکت یا دیر رسیدن غذا و... زائرین خسته و منتظر هستند،فرهنگی باید فضا را به دست بگیرد و کاری انجام دهد که موجب مشغول شدن آنها بشود. همچنین بخش فرهنگی باید درون اتوبوس یک فضای صمیمانه ایجاد کند و با زائرین ارتباط دوستی برقرار کند و با خواندن سرودهای دسته جمعی در اتوبوس شور و انگیزش ایجاد کند. برای اطلاع از نظر زائرین جهت بهبود شرایط، در هر اتوبوس یک دفترچه برای نظرات زائرین اختصاص داده شود و این دفترچه روزانه بین زائرین دست به دست شود و افراد نظراتشان را بنویسند.
2) برگزاری گعده ها
تمدن سازی، تفسیر قرآن، نفوذ، شهید شاخص؛ این گعده ها در مسیر و در زمانهای بین مناطق در هر اتوبوس برگزار می شود.
3) پخش ارزاق و صوتها
ارزاق در هر اتوبوس براساس صلاح دید مسئول فرهنگی در زمانهای خالی پخش میشود.البته پلاک شهید همان ابتدا به زائرین داده میشود. صوتها هم در زمانهای خالی پخش میشود البته در زمانهای استراحت نباید هیچ صوتی پخش شود.برای سهولت در کار پخش صوتها بهتر است که صوتها به همان ترتیبی که قرار است پخش شود در فلش ریخته شود. همچنین در مناطق لازم است که یک یا دو سیستم صوت برای صحبت راویان وجود داشته باشد.(تقریبا در تمام مناطق سیستم های صوتی نیاز به شارژ دارند.)
4) فضاسازی اتوبوس و قطار
جهت فضاسازی باید افرادی که مسئول این قسمت هستند زودتر از بقیه وارد قطار و اتوبوس ها شده و کار فضاسازی را انجام دهند.برای سهولت در این کار باید وسایل مربوط به فضاسازی در بسته های جدا قرار داده شود که این افراد بتوانند به راحتی آنها را بردارند. فضاسازی اتوبوس با 20 پوستر در هر اتوبوس با موضوع اردو، پوستر شهید شاخص، اینفوگرافیک تمدن سازی(مخصوص گعده تمدن سازی)، کف پایی (7عدد برای هر اتوبوس با محتوای گناهان کبیره) و فانوس ها بود. فضاسازی قطار هم با پوسترهایی با موضوع تقوا و پوستر شهید شاخص بود.
5) صحبت راویان و مبلغین
این کار باید دقیقا طبق برنامه فرهنگی روزانه انجام شود و مسئول فرهنگی باید به جابه جایی به موقع و درست راویان و مبلغین توجه کند و برای این جابه جایی آنها را همراهی کند. همچنین باید به صورت کلی به صحبتهای راویان و مبلغین توجه شود تا درصورت وجود مشکل سریعا تذکر داده شود و صحبت شود.
6) مراسم اختتامیه
در این مراسم باید یک جمع بندی از محتواهای ارائه شده در اردو گفته شود و همچنین از زحمات راویان و مبلغین و عوامل همراه تشکرشده و یادبودی به آنها داده شود.در آخر از زائرین به خاطر تمام کمبودها و کاستی ها حلالیت طلبیده می شود.
7) مستند سازی
بخش فرهنگی باید از تمام بخشهای اردو (هنگام روایت در منطقه، حرکت کاروان، درون اتوبوسها، پخش غذا، نماز و... ) عکس برداری و فیلم برداری بکند تا برای ساخت کلیپ و آرشیو از آن ها استفاده شود. همچنین گزارش مختصری از اردو به همراه عکسهای اردو باید به صورت لحظه به لحظه بر روی سایت بسیج و دانشگاه بارگذاری شود. تعدادی از عکسهای اردو باید به صورت دسته جمعی باشد به گونه ای که کل کاروان در عکس دیده شود. چنین عکسی برای گزارش به دانشگاه و سازمان بسیار مفید هستند.

بعد از اردو
1) جمع کردن وسایل و محتواهای باقیمانده جهت آرشیو و ارائه در یادواره
2) ارسال پیامکهایی به زائرین جهت حفظ حس معنوی و ارتباط
3) ارسال عکس های اردو در گروهای بسیج جهت یادآوری فضای اردو
4) جمع آوری عکس ها و فیلم ها از تمام بخشها و ساخت کلیپ
5) نوشتن گزارش بخش فرهنگی

وظایف و مسئولیت های بخش شناسایی

قبل از اردو
1) تبلیغات
به طور کلی قالب هایی که برای تبلیغات وجود داشت به این شرح بود: بنر و استند و پوستر، صفحه اصلی سایت دانشگاه، کف دستی و کف پایی، کانال ها و گروه های شبکه های مجازی، پیجر دانشگاه و تبلیغ چهره به چهره (این قالب مهمترین و موثرترین قالب می باشد.) در تبلیغات باید به چند نکته توجه شود:
از قالبهای مختلف استفاده شود. همچنین در انتخاب قالب ها باید خلاقیت و نوآوری وجود داشته باشد. طرح بنر و پوستر باید به گونه ای باشد که با یک نگاه، توجه مخاطب را به خود جلب کند و همچنین گویای هدف اردو و آنچه میخواهیم در اردو به آن برسیم باشد. (به عنوان مثال در طرح بنر امسال از آنجا که هدف اردو رسیدن به تمدن نوین اسلامی بود،از راهیان نور راهی به سمت بیت المقدس کشیده شده بود که این نشان دهنده ادامه داشتن این مسیر و مقصد است.)
کیفیت عکس انتخابی بنر باید بالا باشد چراکه در ابعاد بزرگ چاپ می شود. حتما باید به همانجایی که بنر را چاپ میکند گفته شود که چهارطرف آن را برای نصب آماده کند. مجوز تبلیغات باید جدا از مجوز کلی اردو زودتر ارسال شود تا برای نصب زودتر تبلیغات خصوصا بنر مشکلی ایجاد نشود، همچنین بهترین مکان دانشگاه که کاملا در دید دانشجویان باشد باید از قبل برای نصب بنر هماهنگ و رزرو شود. باید در نظر داشت که بنر باید روز قبل از شروع تبلیغات نصب شود.
معمولا پوسترها و کف دستی ها باید بعد از چند روز مجددا تجدید شوند.
تبلیغ چهره به چهره در خوابگاه،سلف،مسجد و کلاسها بهترین بازخورد و تاثیر را دارد.
2) ثبت نام و مشخص کردن لیست نهایی
در فرآیند ثبت نام باید به چند نکته توجه شود:
بسیجیانی که مسئول ثبت نام می باشند باید ارتباط گیری و اخلاق خوبی داشته باشند.همچنین باید هنگام ثبت نام از فضای اردو و حال و هوای جبهه و جنگ صحبت کنند و از همان ابتدا افراد را آماده حضور در اردو بکنند. (اخلاق و ارتباط گیری خوب دو نکته مهم و کلیدی در انتخاب مسئولین این بخش می باشد. بهتر است اسامی ثبت نام کنندگان همان ابتدا وارد نرم افزار اکسل شود و از اسم نویسی دستی خودداری شود. این لسیت باید هرشب بازبینی شده و اشکالات و نواقص آن برطرف شود.
تمامی اطلاعات هنگام ثبت نام از افراد گرفته شود که شامل نام و نام خانوادگی،کد ملی،تاریخ تولد،شماره همراه و ثابت،رشته و ترم،نام پدر و شماره همراه ایشان،آدرس محل سکونت (تهران یا خوابگاه)، پرداخت یا عدم پرداخت وجه التزام و اینکه دفعه چندمی است که با دانشگاه به اردو می رود، می شود. همچنین هنگام ثبت نام اسامی افرادی که میخواهند با هم در یک کوپه و اتوبوس باشند نیز گرفته می شود.
هنگام ثبت نام مبلغی به عنوان وجه التزام از افراد گرفته شود. درصورت انصراف فرد تا قبل از یک هفته مانده به اردو،این مبلغ برگردانده می شود. (این مسئله باید موقع ثبت نام به افراد گفته شود و زمانی هم برای بازگرداندن پولها در نظر گرفته شده و اعلام شود.)
به هیچ عنوان از اولیای دانشجویان ثبت نام به عمل نمی آید چرا که حضور این بزرگواران فضا را ازحالت دانشجویی خارج میکند. اولویت حضور در اردو با دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه خودمان (بار اولی ها و سایرین) سپس دانشجویان دانشگاه های دیگر می باشد. درصورت خالی بودن ظرفیت از کسانی که به تازگی فارغ التحصیل شده اند نیز ثبت نام به عمل می آید. به علت تعداد زیاد لغوکنندگان، همیشه باید بسیار بیشتر از ظرفیت ثبت نام انجام شود.
برای سهولت در مشخص کردن لیست نهایی با وجود لغو بسیار افراد،بعد از اتمام مهلت ثبت نام،کل افراد قرعه کشی می شوند و براساس الویت در یک لیست جدید نوشته میشوند که در این لیست اسامی افراد ذخیره به خوبی مشخص می باشد. باید به تک تک افراد قرعه کشی شده پیامک ارسال شود.لازمه تایید ثبت نام نهایی واریز هزینه اردو میباشد.(برای کسانی که مشکل مالی دارند استثنا وجود دارد که میتواند شامل تاخیر در پرداخت،پرداخت کمتر و یا عدم پرداخت باشد.) بعد از مشخص کردن لیست نهایی، باید این لیست برای بیمه به مسئول پشتیبانی داده شود.
3) سازماندهی خادمین
فراخوان خادمین: این فراخوان از طریق گروه های مجازی، سامانه پیامکی، سایت و به صورت لسانی اطلاع رسانی می شود. همچنین می توان از پوسترهایی در سطح دانشگاه برای اطلاع رسانی فراخوان استفاده کرد. فراخوان به تمامی بسیجیان داده می شود. (کسی میتواند خادم باشد که وارد بسیج شده و قصد ماندن داشته باشد چراکه عده ای فقط برای اردوها حضور پیدا می کنند.) به علت تعداد زیاد خادمینی که لغو میکنند باید تعداد ثبت نام شوندگان بسیار بیشتر از تعداد مورد نیاز باشد. (تا شب قبل از اردو هم احتمال لغو وجود دارد.) به همین خاطر حتی بعد از تمام شدن مهلت ثبت نام خادمی نیز، اسم نویسی اتفاق می افتد اگرچه این مسئله نباید برای همه بیان شود بلکه فقط خود مسئولین اصلی از این قضیه اطلاع دارند. در فراخوان باید این نکته ذکر شود که افراد علارغم توانایی برای حضور در اردو می توانند به عنوان خادم قبل و بعد از اردو ثبت نام نمایند.
اولین جلسه توجیهی خادمین: در این جلسه بعد از بیان یک مقدمه از اردوی راهیان و هدف و مقصود آن توسط مسئول اصلی و فرمانده ، تقسیم بندی کارهای اردو از نظر زمانی (قبل،حین،بعد) و محتوایی (تربیتی،فرهنگی،شناسایی،پشتیبانی) توسط مسئول شناسایی اردو بیان می شود و سایر مسئولین اردو هرکدام درباره بخش خود توضیح مختصری ارائه میکنند. سپس افراد براساس علاقه و توانایی خود یکی از بخش ها را انتخاب کرده و با مسئول مربوطه مرتبط می شوند. همچنین در این جلسه شروط خادمی و بحث مطالعاتی و آزمون نهایی آن مطرح شده و ایمیل افراد جهت ارسال محتواها گرفته می شود.(برگزاری ادامه جلسات خادمین با بخش تربیتی میباشد.)
مشخص کردن کادر اردو: مسئولیت های درون اردو باید به صورت جزئی مشخص شده و سپس به هر خادم یک مسئولیت داده شود. مسئولیت دهی براساس توانایی ها و استعدادهای شخص و همچنین با درنظر گرفتن نگاه تربیتی و رشد می باشد. مسئولیت هرکس در اردو باید به صورت کاملا دقیق برای او توضیح داده شده و محتوا و آموزش خاص مسئولیتش به او داده شود. بخش شناسایی اردو وظیفه دارد که دائما بررسی نماید تا مسئولین هر بخش اردو به صورت مستمر جلساتی با اعضای خود داشته باشند. این جلسات به منظور هماهنگی هرچه بیشتر کادر صورت می گیرد. ترجیحا افراد در همان حیطه ای که قبل از اردو فعالیت داشتند،حین اردو نیز فعالیت بکنند به عنوان مثال کسیکه قبل از اردو جزو تصمیم گیرندگان بخش فرهنگی بوده است، حین اردو مسئول فرهنگی اردو باشد که هم از ابتدای کار حضور داشته باشد و هم کار را از خودش بداند و نه خود را صرفا یک نیروی اجرایی...یعنی در اصل مسئولیت قبل از اردو با توجه به مسئولیت حین اردوی شخص به او داده شود. البته باید به این نکته توجه داشت که کادر اردو به علت لغو افراد ممکن است تا نزدیکی های اردو دائما در حال تغییرات باشد.همچنین این مسئولیت ها می توانند با توجه به تعداد نهایی کادر کلی یا جزئی شوند، مثلا در صورت کم بودن تعداد کادر، مسئول رزق میتواند مسئول صوت و بیدار باش هم باشد و برعکس.
4) اتوبوس بندی و کوپه بندی
کوپه بندی براساس درخواست زائرین چیده میشود و فقط جاهای خالی با اعضای بسیجی پر میشود تا فضای بیشتری برای ارتباط گیری وجود داشته باشد.همزمان با اعلام نتیجه نهایی قرعه کشی به افراد، اسامی افراد هم کوپه اش هم به ایشان داده میشود تا درصورت تمایل به تغییر زودتر اعلام کنند. جهت سهولت در کار، لیست کوپه بندی ها به مسئولین واگن ها داده شود تا در راه آهن اعلام مجدد مکان هرکس با سرعت بیشتری انجام گردد. البته همیشه تعدادی درخواست جابه جایی در لحظه حضور در راه آهن نیز وجود دارد که باید با صبر و حوصله سعی در حل آنها نمود.(در هر واگن یک نفر به عنوان مسئول واگن انتخاب میشود که مسئولیت ارتباط گیری با مسئول واگن قطار و همچنین مراقبت نسبت به رفت و آمد دانشجویان با او می باشد.) قبل از کوپه بندی باید از تعداد دقیق کوپه ها درهر واگن اطمینان حاصل کرد (از طریق پرسیدن از راه آهن) چراکه گاهی ممکن است ابتدا تعداد کوپه ها در هر واگن10 عدد اعلام شود اما هنگام سوار شدن بعضی واگن ها کوپه آخر نداشته باشند. از این رو بهتر است کوپه های آخر به افراد خودی داده شود که در صورت بروز مشکل امکان جابه جایی راحت تر باشد.
اتوبوس بندی نیز براساس درخواست زائرین انجام میشود. البته به این نکته نیز توجه میشود که حتی المقدور رشته های مشابه در یک اتوبوس قرار داشته باشند برای مثال مهندسی ها در یک اتوبوس و هنری ها در اتوبوس دیگر.این کار برای ارتباط گیری بیشتر جهت کار دانشکده ای بسیار مفید است. نحوه قرار دادن کادر در اتوبوس ها نیز بسیار مهم است و باید در تمام اتوبوس ها حتما نیروی با تجربه حضور داشته باشد. همچنین باید کادر درون اتوبوس به گونه ای مکمل هم باشند یعنی بتوانند نقص های یکدیگر را جبران کنند و در تمام اتوبوس ها حتما افرادی با انرژی و جنب و جوش زیاد حضور داشته باشند تا بتوانند با همه ارتباط گرفته و از ایجاد حالت خمودگی در افراد جلوگیری کنند.
در هر اتوبوس ترجیحا از کادری با رشته مشابه زائرین استفاده شود.
5) طراحی فرم شناسایی و نظر سنجی
فرم شناسایی فرمی است که به مسئولین فرهنگی اتوبوس ها داده می شود تا آنها را متناسب با شناختی که از زائرین اتوبوسشان پیدا می کنند پر کنند. این فرم به همراه توضیح نحوه پر کردن آن باید قبل از اردو به مسئولین فرهنگی داده شود. در این فرم علایق، استعدادها، توانمندی ها، روحیات و...سنجیده می شود.
نظرسنجی اردو شامل بخش های مختلف اردو میباشد (پشتیبانی،فرهنگی،اخلاق کادر و...) فرم نظر سنجی نباید فقط حالت بله/خیر داشته باشد بلکه برای بهتر مطرح شدن مسائل باید به صورت بلند پاسخ پرسیده شود.

در حین اردو
1) رصد فضای زائرین و کادر
این کار به منظور شناخت بیشتر نسبت به افراد برای محول کردن مسئولیتها انجام می شود. یعنی پیدا کردن زائرین فعالی که توانایی برعهده گرفتن مسئویت را دارند و همچنین بررسی عملکرد کادر برای دادن مسئولیت بیشتر و یا تغییر مسئولیت (این کار بهتر است توسط مسئول اتوبوس و یا مسئول فرهنگی اتوبوس انجام شود و فرد خاصی بدین منظور به صورت چرخشی در اتوبوسها حضور نداشته باشد.)
2) پخش نظرسنجی ها
این کار در قطار برگشت انجام میشود و قبل از رسیدن به تهران هم گرفته میشود. (پخش فرمها توسط مسئول اردو و یا مسئول پشتیبانی انجام می شود.)

بعد از اردو
1) جمع آوری فرم های شناسایی و بررسی آنها و تحویل به گروهان شناسایی حوزه
2) نوشتن گزارش بخش شناسایی

وظایف و مسئولیت های بخش پشتیبانی

قبل اردو
1) تامین بودجه
برای تامین بودجه باید ابتدا به دانشگاه و سپس به مکان های مختلف برای درخواست بودجه نامه زده شود از جمله شهرداری منطقه ، شهرداری کل ، بسیج شهرداری کل ، امور زنان شهرداری ، باغ موزه دفاع مقدس ،ستاد کل راهیان نور و ... . لازم است که نامه ها به صورت حضوری پیگیری شوند و به فکس نامه اکتفا نشود.(کار پیگیری باید هرچه زودتر و سریع تر برای مشخص شدن وضعیت بودجه انجام گیرد، زیرا بسیاری از موارد دیگر به بودجه مربوط میشود.) غیر از کمک های مالی میتوان از کمک های غیرمالی بخش های مختلف هم استفاده کرد مانند تهیه میان وعده رایگان یا ارزان تر و...
2) هماهنگی با سازمان بسیج دانشجویی
قطار، غذا، اسکان و اتوبوس های مناطق باید با سازمان بسیج دانشجویی هماهنگ شود و پس از سنجیده شدن شرایط، قراردادهای لازم بستهشود.چنانچه در این زمان سازمان برنامه ریزی های سفر راهیانش را انجام نداده بود،میتوان تا حدودی برحسب شرایط سال قبل روی مساعدت سازمان حساب کرد و در عین حال سایر کارهای غیر وابسته به سازمان را انجام داد مانند تامین بودجه و .... . قبل از بستن قرارداد اسکان و غذا لازم است که برنامه ریزی مناطق انجام شده باشد تا بتوان مشخص کرد که هر روز از چه منطقه ای باید غذا را دریافت کنیم. همچنین به صورت کلی تعداد غذاها باید کمتر از تعداد نفرات باشد که میزان آن بستگی به تعداد نفرات کل دارد.
به دلیل شلوغی بسیار زیاد مناطق جهت هماهنگی ها به دو وسیله نیاز است: ماشین پیشرو و بیسیم
اهمیت ماشین پیشرو از آن جهت است که گاهی لازم است یک ماشین جلوتر از کاروان به منطقه بعدی رفته و شرایط آنجا را برآورد کند و همچنین محل اسقرار کاروان را آماده نماید تا از معطلی و تاخیر در حرکت کاروان جلوگیری شود. این مسئله خصوصا در زمانی که تعداد کاروان بالا می باشد و زمان سفر نیز اوج شلوغی مناطق است بیشتر احساس می شود. اهمیت بیسیم نیز از آن جهت است که در بسیاری از مناطق تلفن همراه آنتن نمیدهد و جهت هماهنگی کاروان بیسیم نیاز است. تعداد بیسیم مورد نیاز به تعداد اتوبوس های کاروان به علاوه2 یا 3 عدد بیسیم اضافه است بدین گونه که در هر اتوبوس یک بسیم وجود داشته باشد به علاوه اینکه مسئول اردو و مسئول پشتیبانی و فرهنگی نیز باید بیسیم داشته باشند تا بتوانند برنامه ها را با هم هماهنگ نمایند. برای تهیه این دو وسیله هم از طریق سازمان میتوان اقدام کرد و هم از طرق دیگر ماند سپاه،دانشگاه و ... .
3) برنامه ریزی مناطق
در انتخاب مناطق باید به نکات زیر توجه شود:
حتما در برنامه مناطق جدید گنجانده شود و حتما زائرین به داخل شهرها برده شوند تا با شرایط زندگی مردم عادی آشنا شوند. باید در برنامه روزانه اندکی انعطاف درنظر گرفته شود به طوریکه اگر تاخیری ایجاد شد تمام برنامه ها به هم نریزد.(برنامه روزانه خیلی پر بسته نشود.) همچنین قبل از برنامه ریزی حتما در مورد مناطق و مسیر و زمان رفت و برگشت به آنها به صورت دقیق از یک فرد آگاه (مثلا رانندگان اتوبوس همان مناطق) پرسیده شود.همچنین ممکن است یک سال به دلیلی یک منطقه بسته باشد و امکان رفتن به آنجا وجود نداشته باشد.
برنامه مناطق این سفربه شرح زیر بود:
روز اول: حرکت
روز دوم: شرهانی، فتح المبین، دوکوهه
روز سوم: دوکوهه، فکه، کانال کمیل، میشداغ
روز چهارم: میشداغ، دهلاویه، سوسنگرد، طلائیه، هویزه
روز پنجم: هویزه، علقمه، ضرغام، شلمچه، خرمشهر
روز ششم: بیمارستان امام حسین(ع)، محمودوند، برگشت به تهران
4) خرید اقلام پشتیبانی
اقلامی که خراب شدنی نیستند را باید زودتر تهیه کرده و سایر اقلام فاسد شدنی را دیرتر و نزدیک تر به اردو خریداری کرد. البته برخی اقلام را میتوان به جای خریدن از دانشگاه یا سازمان به امانت گرفت. خرید اقلام مورد نیاز بخش فرهنگی اردو نیز با بخش پشتیبانی است. اقلام پشتیبانی باید حداکثر یک هفته قبل از اردو بسته بندی شده باشند. اگر چنانچه امکان خریداری اقلام توسط شخصی که ساکن جنوب باشد وجود دارد بهتر است که اقلام از همانجا خریداری شده و نگه داری شود چراکه هم کمکی به اقتصاد منطقه است و هم از جهت جابه جایی وسایل در مسیر کار را راحت تر می کند.
لیست برخی اقلام سفر به این شرح می باشند: دستمال کاغذی، لوازم بهداشتی، جعبه کمک های اولیه، قرص ها و داروهای مورد نیاز، آبلیمو (جهت جلوگیری از حالت تهوع(، عرق نعنا، آّب معدنی، شربت (درصورت صلاح دید(، خرما، قند و شکر و چایی (درصورت نیاز و بسته به شرایط(، لیوان و قاشق یک بار مصرف، سفره یکبار مصرف، کلمن آب، تریموس چایی، چسب نواری پهن، طناب، زیرانداز (درصورت نیاز)، آمپلی فایر و میکروفون (درصورت نیاز) و.... .
5) هماهنگی قطار
هماهنگی قطار رفت و برگشت از طریق سازمان و براساس برنامه مناطق و تاریخ از قبل مشخص شده اردو صورت می گیرد. بدین منظور باید بلافاصله بعد از مشخص شدن این موارد جهت قطعی کردن قطار به سازمان مراجعه شود چرا که ظرفیت قطارها محدود می باشد. درمورد قطارها باید به این نکته توجه شود که حتما تمامی واگن ها و کوپه های کاروان کنار هم قرار داشته باشند.
6) هماهنگی اتوبوس مناطق و اتوبوس داخل تهران
هماهنگی اتوبوس مناطق از طریق سازمان و بعد از قطعی شدن قطار انجام میگیرد.دراین زمینه باید تاکید شود که لزوما تمام اتوبوس ها سالم بوده و خیلی قدیمی نباشند. همچنین تمام آنها دارای کولر، یخچال آب و سیستم صوت و تصویر سالم باشند. همچنین به دلیل دخترانه بودن کاروان باید درمورد رانندگان این اتوبوسها نیز نکاتی در نظر گرفته شود.از جمله اینکه سن پایین نداشته باشند و از نظر سلامت اخلاقی و برخوردی حتما بررسی و تایید شوند. تعداد صندلی های هر اتوبوس هم باید از قبل پرسیده شود چون در اتوبوسهای مختلف متفاوت است.
هماهنگی اتوبوس داخل تهران باید از طریق دانشگاه و یا شهرداری انجام گیرد.(ترجیح با شهرداری است چراکه در اینصورت رایگان می شود.)
برای مشخص کردن تعداد اتوبوسهای مورد نیاز در این قسمت باید از قبل آمار گرفته شود که چه تعدادی از دانشگاه به راه آهن میروند و همینطور در برگشت چه تعدادی به دانشگاه بازمی گردند.
7) هماهنگی رفت و آمد راویان
هماهنگی رفت و برگشت راویان و همچنین هزینه ای که باید به این بزرگواران جهت حضور در اردو داده شود از طریق قرارگاه نور سازمان بسیج دانشجویی انجام میگیرد.قرارگاه نور بلیط هواپیما را هماهنگ کرده و هزینه را به حساب این بزرگواران واریز میکند و فقط لازم است که ما مشخصات و زمان حضور این افراد را به آنها اطلاع بدهیم. البته در این اردو نیازی به تهیه بلیط نبود چراکه راویان از قبل در منطقه بوده و بعد از کاروان ما نیز همچنان در آنجا می ماندند.
8) تهیه میان وعده
روزانه دوبار میان وعده داده میشود که شامل کیک یا بیسکوییت،آبمیوه و میوه طبیعی میباشد.از خرما و شربت هم میتوان جهت تنوع استفاده کرد.بهتر است برای تهیه میان وعده از طریق سازمانهای مختلف از جمله شهرداری و یا خود شرکت های تولیدی پیگیری صورت گیرد تا هزینه ها کاهش پیدا کند. (در این اردو بخش اعظم میان وعده توسط بانی و شرکت مینو تهیه شد.آبمیوه ها و بخشی از کیکها توسط بانی و بقیه بیسکوییت ها و کیک ها توسط شرکت مینو به صورت رایگان در اختیارمان قرار گرفت.( برای تهیه میوه باید با سازمان هماهنگ شود تا میوه ها هم همراه غذاها فرستاده شوند.البته باید بسیار تاکید شود که کیفیت میوه ها خوب باشند.
بسیار خوب است اگر بتوانیم کل میان وعده ها را از قبل ازهمان مناطق تهیه کرده و نگه داری کنیم) توسط فردی آشنا و ساکن همانجا (.این کار هم به اقتصاد آن منطقه کمک میکند و هم کار را از لحاظ حمل و نقل بسیار آسان میکند.همچنین در اینصورت اطمینان بیشتری وجود دارد که میوه های خریداری شده با کیفیت باشند. سایر میان وعده ها هم میتوان از شرکت تولیدی مربوطه در استان خوزستان تهیه کرد. اگر چنانچه میان وعده ها قرار باشد از دانشگاه به سمت راه آهن برود باید از قبل یک عدد وانت از سازمان هم برای جابه جایی آنها هماهنگ شود.
9) بیمه افراد
پس از اتمام ثبت نام و قطعی شدن لیست زائران باید جهت بیمه افراد به سازمان مراجعه شود.برای بیمه اطلاعات دقیق افراد لازم میباشد که بهتر است تمامی این اطلاعات از قبل به هنگام ثبت نام از آنها گرفته شده باشد. بیمه کردن افراد الزامی میباشد چرا که بدون بیمه حکم اردو توسط سازمان داده نمیشود.بعد از بیمه افراد باید حکم اردو نیز گرفته شود تا کاروان مجاز به حرکت باشد.حکم نیز باید همان یک هفته مانده به اردو گرفته شود.

در حین اردو
1) هماهنگی های زمانی
در تمام مدت طول اردو مسئول پشتیبانی باید مراقب زمان بندی ها باشد و سعی کند از تاخیر کاروان کم بکند.چنانچه به خاطر تاخیر، برنامه زمانبندی بهم ریخت مسئول پشتیبانی باید با هماهنگی مسئول اردو و مسئول فرهنگی یکی از مناطق برنامه را حذف کند تا سایر برنامه ها بهم نریزد. همچنین باید مراقب باشد که تمام اتوبوسها با هم حرکت کرده و عقب نمانند یا جلوتر نروند.
2) بارکردن و تخلیه وسایل
جهت انتقال وسایلی که قرار است از تهران با کاروان همراه شود باید از قبل یک وانت به همراه یکی از آقایان هماهنگ شود که اقلام را از دانشگاه تا راه آهن ببرند.این کار باید حدودا 3 ساعت قبل از حرکت انجام شود. آنجا نیز باید با همکاری سایر آقایان اقلام تخلیه شده و به وسیله باربرها در کوپه مخصوص وسایل قرار داده شوند. بعد از رسیدن به مقصد نیز مجددا باید وسایل از داخل قطار خارج شوند.
3) هماهنگی های مجدد اسکان و غذا
هر وعده غذایی باید تقریبا 3 الی4 ساعت زودتر مجددا به مسئول آن یادآوری شود. (یادآوری ناهار از صبح و شام بعدازظهر( همچنین1 ساعت مانده به رسیدن به اسکان باید به مسئول آنجا زمان رسیدن کاروان اعلام شود تا هماهنگی های نهایی جهت آماده بودن اسکان انجام شود. جهت تحویل اسکان نیز باید بعد از تخلیه کامل، مسئول پشتیبانی به همراه یک نفر از مسئولین آن اسکان محل را بازدید کرده و تعداد پتوها را بررسی کنند. اینکار زمان زیادی می گیرد پس باید همزمان با تخلیه هربخش مسئول پشتیبانی این کار را انجام دهد.
4) پخش اقلام در اتوبوسها
همزمان با رسیدن به مقصد و تخلیه اقلام از قطار باید وسایل مربوط به هر اتوبوس شامل بسته های فرهنگی و مقداری از میان وعده ها در آن اتوبوس قرار داده شود. بهتر است که تمام میان وعده ها در یک اتوبوس باشند که شمارش و مراقبت از آنها راحت تر صورت گیرد. (در اتوبوسی که مسئول تدارکات در آن قرار دارد.) در هر منطقه میان وعده های هر اتوبوس به مسئول تدارکات آن اتوبوس داده می شود.
5) پخش میان وعده ها و غذا
براساس زمانبندی های انجام شده توسط مسئول تدارکات، مسئولین تدارکات هر اتوبوس در زمان های مقرر میان وعده ها را در اتوبوس پخش میکنند. پخش میان وعده ها باید به صورت همزمان صورت گیرد. بعد از اتمام پخش باید اضافات در منطقه بعدی سریعا به مسئول تدارکات اصلی تحویل داده شود تا اگر جایی کمبودی وجود داشت بتوان از آن استفاده کرد. برای پخش غذا در مناطق باید ابتدا جایی مناسب پیدا شود و کاروان مستقر گردد. برای جلوگیری از تاخیر در رسیدن غذا باید حدودا یک ساعت زودتر از زمانی که برای صرف غذا در نظر گرفته شده است، سفارش غذا داده شود تا در زمان مورد نظر تحویل رفته شود.(معمولا آژانس ها تاخیر دارند.) همان ابتدا به زائرین گفته شود که غذای اضافی خود راجدا کنند و خادمین ابتدا از این غذا استفاده نمایند تا اسراف به حداقل برسد.

بعد از اردو
1) جمع کردن اقلام
بلافاصله بعد از اردو باید اقلام باقی مانده جمع آوری شده و انبار شوند. اقلام خوراکی نیز در صورت فاسد نشدن برای اردوهای بعدی نگه داری شوند در غیر اینصورت به جایی داده شود تا مصرف گردند. چنانچه وسیله ای نیز امانت گرفته شده است باید سریعا بازگردانده شود.
2) تسویه حساب
بلافاصله بعد از اردو تا حداکثر یک هفته بعد باید تسویه حساب های مالی انجام شود. پول هایی که قرض گرفته شده بازگردانده شوند و همچنین طلب ها وصول گردند. بعد از اردو باید یک گزارش دقیق و جامع به همراه تمام هزینه های جزئی و کلی آماده شده و به مسئول اردو و فرمانده داده شود


آیا این محصول را پسندیدید؟
تصاویر تجربه راهیان نور دانشگاه الزهرا(س)
مشاهده همه
بارگذاری تصویرهای شما از این تجربه

عکسی در گالری بارگذاری نشده
پرسش و پاسخ پیرامون تجربه
  ارسال


  دسترسی به این صفحه برای کاربران فعال ممکن است.

  برای ادامه به سایت وارد شوید:

  captcha

  اگر هنوز ثبت نام نکرده اید، ثبت نام کنید:

  captcha
  برای دسترسی فعال پس از ورود یا ثبت نام ، آن را فعال نمایید.