تعامل خواهران و برادران بسیجی


فایل های ضمیمه

متن (0) ویدیو (0) لینک (0) تصویر (0)

موردی موجود نیست
موردی موجود نیست
موردی موجود نیست
ع.پ. اصفهان
تشکل: بسیج دانشجویی
نویسنده: خانم خسرویان
تاریخ: 1397

* مقدمه از لزوم انجام فعالیت:

برخی موارد ضروری در ارتباط بین اعضای مجموعه حوزه برادران و خواهران وجود دارد که رعایت آنها بسیار حائز اهمیت است و برای اینکه کارهای بسیج بین خواهران و برادران بدون حاشیه و مشکلی انجام شود به عبارتی می توان گفت رعایت این موارد واجب است.


*جزئیات فعالیت:

قبل از اینکه به مسائل وقوانین بپردازیم توجه به نکات زیر ضروری است
کل روابط موجود بین مسئولین حوزه برادران وخواهران (که آن هم براساس آیین نامه داخلی هر حوزه و پایگاه تعریف شده است) شامل پیامک، ارتباط در فضای مجازی، تماس تلفنی، ارتباط در زمان برگزاری برنامه مشترک در سطح دانشگاه، جلسه حضوری (جلسه تخصصی واحد و جلسه شورای عمومی) و فضای عادی دانشگاه می شود که اولویت نحوه ارتباطات به این ترتیب می باشد: اول پیگیری فعالیت های مشترک از طریق پیامک و بعد در صورت لزوم تماس تلفنی و در صورتی که چندین مورد مختلف و متفاوت نیاز به جمع بندی و برنامه ریزی داشته باشند، جلسه حضوری.
لازم است نظارت کامل بر تک تک مواردی که در ادامه بیان می شوند از طریق مسئول حوزه و جانشین خواهر حوزه (یا مسئول بازرسی برادران و خواهران ) انجام شود و حتی در صورت مشاهده کوچکترین مورد خلاف موارد ذکر شده به طریق درست تذکر داده شود. نکته ای که مهم است برای تمامی موارد مطرح شده دلایل کاملا موجه موجود است و این قوانین، قوانینی افراطی یا سختگیرانه نیستند.
نکاتی در رابطه با ارتباط پیامکی
1. ارسال پیامک در ساعت مناسب ( به طور روتین از 8 صبح تا 9 شب به جز شرایط اضطراری و کار وهماهنگی فوری به عنوان مثال در شب قبل از اردوی راهیان نور در صورت ضرورت)
2. در صورتی که چندین مسئله بیان می شود مسائل به صورت جداگانه شماره گذاری شود.
3. افعال وضمایر تماما جمع به کار برده شود
4. ترجیحا افعال به صورت مجهول بکار برده شود (لزوم توجه به انجام کلیت کار و نه شخص انجام دهنده )
5. استفاده از معادل رسمی کلمات به عنوان نمونه :من.....................بنده خیلی ممنون (در صورت لزوم )....... تشکر
6. عدم کاربرد برخی کلمات که در مکالمات رسمی جای ندارند.
به عنوان نمونه :چشم؛انجام احوال پرسی؛عباراتی که برخی در پایان پیامک ها استفاده می کنندمثل (یاعلی)
7. عدم استفاده از نام خانوادگی شخص مقابل در پیام
8. عدم ذکر نام خانوادگی سایر مسئولین در پیامک، در صورت نیاز از عنوان مسئولیت استفاده شود. به عنوان مثال : از طریق مسئول فرهنگی برادران پیگیری شود
9. به هیچ عنوان صحبت ها با دلایل یا مسائل غیر تشکیلاتی مطرح نشود. به عنوان نمونه در صورتی که عدم هماهنگی یک فعالیت به دلیل مشکل شخصی پیش آمده می باشد به هیچ عنوان دلیلی برای توضیح آن مشکل شخصی وجود ندارد.
نکاتی در رابطه با ارتباط در فضای مجازی
1. ارسال مطالب در ساعات رسمی باشد.
2. ارسال مطالب طولانی که در پیامک امکانپذیر نمی باشد از این طریق باشد.
3. به هیج عنوان چت در تلگرام انجام نشود.
4. پیشنهاد می شود پس از ارسال مطالب در تلگرام پیامک ارسال شود. به عنوان نمونه :فایل مربوط به واحد مطالعات زنان و خانواده در تلگرام ارسال شد
5. به هیچ عنوان از استیکر ، ایموجی یا ... در تلگرام استفاده نشود.
6. فایل ها یا مطالب ارسالی در تلگرام ترجیحا فوروارد نشده باشد (اکانت شخص سومی نباشد)
7. مسئولین خواهری که با برادر در ارتباط هستند ، به هیچ عنوان عکس شخصی برای پروفایل نباید داشته باشند.
نکاتی در رابطه با ارتباط در تماس تلفنی
1. در ساعات رسمی تماس انجام شود
2. ترجیحا قبل از تماس تلفنی پیامک ارسال شود. به عنوان نمونه :امکان تماس هست؟
3. در تماس تلفنی رسمی ترین حالت ممکن حفظ شود. به عنوان نمونه : افعال جمع به کار برده شود، ترجیحا افعال مجهول به کار برده شود و لحن صحبت کردن کاملا رسمی باشد و هیچ گونه خنئه یا بحث خارج از مسائل تشکیلاتی بیان نشود.
4. نام خانوادگی مسئول دیگر که مامور پیگیری هستند مطرح نشود و در صورت ضرورت مسئولیت ایشان مطرح شود. به عنوان نمونه این کار توسط مسئول فرهنگی خواهران پیگیری خواهد شد
5. عدم کاربرد برخی عبارات به عنوان نمونه :سلام واحوال پرسی و عبارات پایانی خاص مثل : یاعلی ، قربان شما و...
6. به هیچ عنوان شخص سومی در محتوای تماس درگیر نباشد به عنوان مثال یکی از طرفین در حین صحبت کردن با مسئول مقابل یا نفر سومی هم صحبت ومشورت کند.
7. ترجیحا تماس تلفنی در شرایط رسمی برقرار شود به عنوان نمونه در محیط پر سروصدا انجام نشود.
نکاتی در رابطه با ارتباط در جلسه حضوری
الف.جلسه اختصاصی واحد
1. برگزاری جلسه حضوری در ساعات رسمی و تا قبلا از اذان مغرب و عدم برکزاری جلسه در ساعات اذان
2. حضور مسئولین خواهر و برادر واحد مربوطه
3. دستور جلسه و مواردی که لازم است در رابطه با آنها بحث شود، از قبل مشخص شده باشند.
4. در حین جلسه مسائل به ترتیب مطرح شده و طرفین به جمع بندی رسیده و پیش بروند.
5. به هیچ عنوان دو طرف (خواهران با خودشان و در سمت مقابل هم برادران با خودشان ) بلند بلند صحبت نکنند.
6. به هیچ عنوان جلسه از حالت رسمی خارج نشود. به عنوان نمونه افعال وضمایر جمع به کار برده شود، نام خانوادگی سایر افراد مطرح نشود، عکس العمل خاص نباشد، در حین صحبت شخص مقابل صحبت نشود و... .
7. تلفن همراه در حالت بی صدا باشد
8. جلسات باید همیشه در محل مشخصی از حوزه یا پایگاه برگزار شود (نه اینکه هر زمان در یک محل)
9. به نحوه نشستن طرفین در پشت میز جلسات دقت شود ( به شکلی که در فاصله وموقعیت مناسب در جهت کمترین برخورد باشند)
10. جمع وبندی وگزارش پایان جلسه تهیه شود.
11. پوشش ظاهری مناسب برای جلسه تعیین شود. به عنوان نمونه در قسمت خواهران حتما چادر باشد و ترجیحا لباس تیره پوشیده شود و از رنگ شاد و روشن در جلسات استفاده نشود و از زیور آلات تا حد امکان استفاده نشود ( به عنوان مثال ناگشتر خاص یا دستبند یا...)
12. ترجیحا محل برگزاری جلسات به شکلی باشد که ابتدا برادران وارد شده نشسته و پس از چند دقیقه خواهران وارد شده ودر محل مناسب بنشینند در پایان جلسه نیز ابتدا خواهران خارج شوند و پس از چند دقیقه و رفتن کامل خواهران ، برادران خارج شوند.
ب.جلسه شورای عمومی
1. فقط در زمان های ضروری برای مجموعه و بنابر صلاح دید مسئول حوزه و نظر جانشین خواهر حوزه برگزار شود.
2. با توجه به اینکه کل مجموعه شورای حوزه برادران وخواهران در این جلسه حضور دارند محل برگزاری جلسه بسیارمهم است وبه عنوان نمونه به هیچ عنوان خواهران و برادران نباید روبروی هم باشند.
3. برنامه و دستور جلسه با ریز جزئیات از قبل مشخص باشد.
4. مسئول بازرسی، مسئول کنترل جلسه و پیشبرد موارد هستند.
5. نام خانوادگی افراد مطرح نشود و در صورت ضرورت با ذکر مسئولیت مخاطب قرار بگیرند.
6. موارد ذکر شده برای جلسه واحد در این جا هم لازم الاجرا باشند .
نکاتی در رابطه با ارتباط در برگزاری برنامه های مشترک در سطح دانشگاه:
1. ترجیحا محل ورود و خروج خواهران و برادران متفاوت باشد.
2. محل فعالیت های جانبی در زمان برنامه خواهران و برادران جدا باشد. به عنوان نمونه در صورتی که در حین برنامه توزیع ویژه نامه هم هست محل توزیع خواهران و برادران جدا باشد.
3. تنها مسئواین اصلی برگزار کننده برنامه با هم در ارتباط باشند. به عنوان مثال مسئولین فرهنگی خواهر و برادر حوزه می توانند در حین برنامه هماهنگی ها را انجام داده، که انجام این هماهنگی ها هم ترجیحا باید به شکل تلفنی و در نهایت و ضرورت به شکل حضوری باشد. ( به هیچ عنوان ارتباط سایر مسئولین خواهر و برادر در حین برنامه نباید باشد)
4. در صورتی که قبل از برگزاری برنامه نیازبه فضا سازی و آماده کردن محیط است ؛ ترجیحا خواهران وبرادران در دوزمان مختلف باید فضاسازی را انجام دهند.
5. سین برنامه و هماهنگی های آن قبلا به طور کامل انجام شده باشد که نیاز به هماهنگی در حین برنامه به حداقل برسد.
6. عدم تجمع خواهران و برادران مجموعه پس از برگزاری برنامه در محل برگزاری برنامه یا درب خروج

نکاتی در رابطه با ارتباط در فضای عادی دانشگاه و خارج از فعالیت های تشکیلاتی
1. در این حالت به هیچ عنوان ارتباطی تعریف نمی شود به طور مثال در صورتی که شما جانشین خواهر حوزه هستید و در دانشگاه با مسئول حوزه برخورد می کنید هیچگونه ارتباطی از قبیل سلام و... بحث و گفتگو و.. تعریف نمی شود ( توجه شود که باید برای همه افراد به صورت کامل مطرح شود که ما در مجموعه بسیج دانشجویی صرفا با شخصیت حقوقی افراد کار می کنیم و تعامل و ارتباط با شخصیت حقیقی افراد کاملا تعریف نشده واشتباه است).
2. در فضاهای مجازی از قبیل اینستاگرام ، گروه های تلگرامی و... به هیچ عنوان بحث بین طرفین انجام نشود و حتی ترجیحا در گروه های مشترک نباشند. به عنوان نمونه به هیچ عنوان گروه مشترک بین خواهران وبرادران بسیج دانشجویی تعریف نمی شود.
3. توجه به رعایت کامل حجاب وشانیت فردی در محیط عادی دانشگاه ضروری است.
4. در صورتی که بنابر ضرورت در مجموعه با شخص مقابل (از حوزه مقابل) در ارتباط هستید، اصلا ضرورتی ندارد که افرادی خارج از مجموعه ( به عنوان نمونه همکلاسی یا...) در جریان قرار بگیرند.


آیا این محصول را پسندیدید؟
تصاویر تجربه تعامل خواهران و برادران بسیجی
مشاهده همه
بارگذاری تصویرهای شما از این تجربه

عکسی در گالری بارگذاری نشده
پرسش و پاسخ پیرامون تجربه
  ارسال


  دسترسی به این صفحه برای کاربران فعال ممکن است.

  برای ادامه به سایت وارد شوید:

  captcha

  اگر هنوز ثبت نام نکرده اید، ثبت نام کنید:

  captcha
  برای دسترسی فعال پس از ورود یا ثبت نام ، آن را فعال نمایید.