مسابقه عکاسی


فایل های ضمیمه

متن (0) ویدیو (0) لینک (0) تصویر (0)

موردی موجود نیست
موردی موجود نیست
موردی موجود نیست
غیرانتفاعی خیام مشهد
تشکل: بسیج دانشجویی
نویسنده: سجاد درخشنده
تاریخ: 1397

* مقدمه از لزوم انجام فعالیت:

برگزاری مسابقه عکاسی یکی از متداول ترین کارهایی است که در هر برنامه اردویی قابل اجرا است اما اگر با هدف مشخصی انجام شود هم انگیزه افراد بیشتر میشود و هم به نوعی بیشتر افراد را در گیر میکند
از طرفی دغدغه گزارش تصویری گرفتن از برنامه و اردو تا حد زیادی رفع میشود.


*ایده های فعالیت:

تعریف 3 هدف برای مسابقه عکاسی و انتخاب 3 عکس برتر که در هر بخش از مسابقه:
1 عکسی که تعداد افراد بیشتری در عکس در حال خنده باشند
2 عکس از منظره که تعداد مصنوعات دست ساز انسان ها کمتر و یاصفر باشد
3 عکسی که افراد بیشتری در عکس متوجه عکاسی شما نشوند


*پیگیری های پیش از فعالیت:

انتخاب و توجیه یک مسئول برگزاری اردو


*جزئیات فعالیت:

تعریف 3 هدف برای مسابقه عکاسی و انتخاب 3 عکس برتر که در هر بخش از مسابقه:
1 عکسی که تعداد افراد بیشتری در عکس در حال خنده باشند
2 عکس از منظره که تعداد مصنوعات دست ساز انسان ها کمتر و یاصفر باشد
3 عکسی که افراد بیشتری در عکس متوجه عکاسی شما نشوند
با این کار افراد و کسانی که در اردو شرکت می کنند همیشه تمایل دارند در کنار یک دیگر باشند و اگر کسی بخواهد عکسی بگیرد که بقیه متوجه نشوند با یک اشاره کوچک تبدیل به یک عکس با لبخند می شود


*نقاط ضعف:

شاید در بعضی از قسمت های اردو که شما نیاز دارید توجه همه افراد به مطلب و یا شخص خاصی متمرکز باشد خلاف ان اتفاق بیفتد.


*نتایج و پیامد‌ها:

ایجاد روحیه همدلی
جمع نگه داشتن افراد کنار یکدیگر
شناسایی افراد مستعد در زمینه عکاسی
تهیه گزارش تصویری
و...


ایمیل نویسنده: sajjad819s@gmail.com

آیا این محصول را پسندیدید؟
تصاویر تجربه مسابقه عکاسی
مشاهده همه
بارگذاری تصویرهای شما از این تجربه

عکسی در گالری بارگذاری نشده
پرسش و پاسخ پیرامون تجربه
  ارسال


  دسترسی به این صفحه برای کاربران فعال ممکن است.

  برای ادامه به سایت وارد شوید:

  captcha

  اگر هنوز ثبت نام نکرده اید، ثبت نام کنید:

  captcha
  برای دسترسی فعال پس از ورود یا ثبت نام ، آن را فعال نمایید.