کارگاه‌های طرح هادی دانشگاه علوم پزشکی تهران


فایل های ضمیمه

متن (0) ویدیو (0) لینک (1) تصویر (0)

موردی موجود نیست
موردی موجود نیست
موردی موجود نیست
ع.پ. تهران
تشکل: بسیج دانشجویی
نویسنده: مدیر کالک
تاریخ: 1398

* مقدمه از لزوم انجام فعالیت:

با توجه به ایجاد بستر هایی برای نقش آفرینی های علمی و ایده طرح هادی در شورا مطرح و چارچوب بندی و اجرا شد که به شرح زیر است .


*پیگیری های پیش از فعالیت:

همانطور که میدانید انجام هر برنامه ای در دانشگاه های مختلف پرسه بسیار متفاوتی دارد پس در این تجربه سعی شده که که اصول اولیه و اهداف تجربه بیان شود و مباحث اجرایی را با توجه به این موضوع هر دانشگاه خودشان پیگیری کنید.


*جزئیات فعالیت:

۱- کارگاه معرفی رشته
اهداف کارگاه:
ایجاد آشنایی اولیه بین هدی/مهتدی‌ها
روشن‌کردن مسیر برای دانشجویان و کمک به آنان در انتخاب اهداف تحصیلیشان
زمانبندی:
تکمیل محتوا با مشورت هادی‌ها و اعضای بسیج: ۳۱شهریور
انتخاب اساتید هر دانشکده: ۲۴شهریور- تبلیغات: از ۴مهر
برگزاری کارگاه: هفته دوم یا سوم مهرماه
بازخورد: هفته ‌دوم آبان
شرح کارگاه:
معرفی کامل رشته و اهداف آن
معرفی گرایش‌های رشته و آینده شغلی هر کدام
معرفی ارتباط رشته با دیگر رشته‌ها و بقیه اعضای کادر درمان

فعالیت‌ پس از کارگاه:
ساخت اثری برای معرفی یکی از گرایش‌های رشته یا خود رشته
پیشنهاد نوع اثر: پوستر، کلیپ، متن، متون مصور، بروشور، مصاحبه با اساتید و...
وظایف‌هادی‌ها
تقسیم کار و هم‌گامی با هدی/مهتدی‌ها در کلیه مراحل تهیه اثر
شناسایی استعدادهای هدی/مهتدی‌ها در زمنیه‌های مختلف
درگیر کردن هرچه بیش‌تر دانشجویان در کار


۲- کارگاه روش‌های موفقیت در دانشگاه
اهداف کارگاه:
تقویت رابطه هادی‌ها با هدی/مهتدی‌ها
جلوگیری از سردرگمی اولیه جدیدالورودها در مورد دانشگاه
جلوگیری از تک‌بعدی شدن جدیدالورودها
زمانبندی:
تکمیل ریز محتوا با مشورت هادی‌ها و اعضای بسیج: ۱۹ شهریور
انتخاب اساتید هر دانشکده: ۹مهر
تبلیغات: از ۱ آبان
برگزاری کارگاه: هفته دوم یا سوم آبان‌ماه
 بازخورد: ۷ آذر
شرح کارگاه:
روش‌های درس‌خواندن صحیح
مقررات و روند آموزشی (تعداد واحد‌ها، طرح، مراحل مختلف تحصیل، مقررات حذف و غیبت)
مهارت‌های مورد نیاز برای یک دانشجو (آشنایی با آینده شغلی، توانایی‌های جانبی و...)
روش‌های برنامه‌ریزی صحیح

فعالیت‌ پس از کارگاه:
ساخت یک اثر در مورد چالشی در زندگی دانشجویی
پیشنهاد چالش‌ها: درس و کلاس، خوابگاه، واسه چی دانشجو شدیم؟، انتخاب واحد و...
پیشنهاد نوع اثر: نمایشنامه انیمیشن، پوستر، کلیپ، متن، متون مصور و...
وظایف‌هادی‌ها
کمک به‌ هدی/مهتدی‌ها در انتخاب موضوع و نوع اثر
تقسیم کار و هم‌گامی با هدی/مهتدی‌ها در کلیه مراحل تهیه اثر
۳-اردوی مهارتی-تفریحی
اهداف کارگاه:
استحکام رابطه هادی‌ها با هدی/مهتدی‌ها
افزایش نشاط جدیدالورودها
توانمندکردن هرچه بیش‌تر هادی‌ها در مدیریت فعالیت‌ها
زمانبندی:
تکمیل ریز محتوا با مشورت هادی‌ها و اعضای بسیج:۱۲ مهر
مشخص کردن مسئولین و کادر اردو: ۷آبان
تبلیغات: از ۲۴آبان
برگزاری اردو: هفته اول و دوم آذر
بازخورد: هفته آخر آذر

شرح کارگاه:
ه کارگاه روش‌های صحیح برنامه‌ریزی آشنایی اولیه با نرم‌افزار‌های مفید (مثل نقشه‌ذهنی و...)
تفریح و ورزش (مسابقه ورزشی بین گروه‌های هادی‌ها و یا حتی دانشکده‌ها)
احتمالا هر دو یا سه دانشکده (بنا به زمانبندی و تعداد ثبت‌نامی‌ها) با هم به اردو برده می‌شوند
مکان پیشنهادی: پارک چیتگر، پارک بانوان – مشهد مقدس

فعالیت‌ پس از کارگاه:
‌ برنامه‌ریزی دو هفته و بررسی میزان موفقیت در این برنامه‌ریزی و ارائه آن به هادی‌ها در صورت تمایل برای راهنمایی بیش‌تر
وظایف‌هادی‌ها
دعوت از هدی/مهتدی‌ها برای شرکت در اردو
حضور هادی‌ها در اردو الزامیست!
درگیر کردن هرچه بیش‌تر هدی/مهتدی‌ها در اردو (به‌طور کلی مدیریت هدی‌هایشان)


۴-کلاس آموزشی یا مهارتی
اهداف کارگاه:
کمک به جدیدالورودها برای موفقیت در دروس
زمانبندی:
انتخاب نوع کارگاه: ۸آذر
انتخاب اساتید هر دانشکده: ۲۰آذر
تبلیغات: هفته آخر آذر
برگزاری کارگاه: هفته اول یا دوم دی
بازخورد: هفته سوم بهمن
شرح کارگاه:
پیشنهاد کارگاه آموزشی: کلاس رفع اشکال، اعتکاف علمی، قرار دورهمی درس خواندن
پیشنهاد کارگاه مهارتی: روش‌های ارائه موثر، آشنایی با ICDL

فعالیت‌ پس از کارگاه:
نداریم
وظایف‌هادی‌ها
مشارکت فعال در یافتن چالش‌ جدیدالورودها در دروس مختلف
‌ تهیه و در اختیار قرار دادن خلاصه و نمونه سوال و هرگونه محتوای کمک آموزشی برای هدی/مهتدی‌ها

۵-کارگاه آشنایی با روش‌های پژوهش و جست وجو
اهداف کارگاه:
شناساندن اهمیت کار پژوهشی صحیح و متوجه نیازهای کشور به جدیدالورودها (بخش گفتمان‌سازی طرح جهاد علمی)
زمانبندی:
تکمیل ریز محتوا: ۶آبان
انتخاب اساتید هر دانشکده: ۱۰ آذر
برگزاری کارگاه برای هادی‌ها: هفته دوم یا سوم آبان
تبلیغات: از ۷ بهمن
برگزاری کارگاه برای هدی‌ها: هفته سوم یا چهارم بهمن
بازخورد: ۵ اسفند
شرح کارگاه:
اهمیت و اهداف کار پژوهشی
روش‌های پژوهش و به دست آوردن نیازها پژوهشی
روش جست‌و جو در پایگاه PubMed، SID و علم‌نت
روش به‌دست آوردن اطلاعات میدانی
معیارهای پژوهش خوب

فعالیت‌ پس از کارگاه:
جست و جو در پایگاه‌های مربوطه و یافتن یک راهکار مناسب برای یکی از مشکلات مردم مناطق محروم
وظایف‌هادی‌ها
راهنمایی مستمر و فعال هدی/مهتدی‌ها


۶-کارگاه آشنایی با انواع مقالات و بخش‌های مقاله
اهداف کارگاه:
انجام یک فعالیت پژوهشی زودبازده برای حل مشکلات مردم
حل مشکلات مردم
افزایش مهارت‌های پژوهشی دانشجویان
زمانبندی:
تکمیل ریز محتوا: ۷دی
انتخاب اساتید هر دانشکده:۱۷ دی
برگزاری کارگاه برای هادی‌ها: هفته دوم و سوم آبان
تبلیغات: از ۷ فروردین
برگزاری کارگاه برای هدی‌ها: هفته سوم یا چهارم فروردین
بازخورد: ۳اردبیهشت
شرح کارگاه:
هدف از انتشار مقاله
انواع مقاله
بخش‌های مقاله
تمرین خواندن یک مقاله در کلاس


فعالیت‌ پس از کارگاه:
بررسی شرایط و متون و پیشنهاد یک راهکار مناسب برای یکی از مشکلات مردم مناطق محروم
وظایف‌هادی‌ها
انتخاب موضوع
همراهی گام‌به گام و مشاوره در روند کار


*نتایج و پیامد‌ها:

همانطور که ملاحضه کردید این طرح فراگیری میباشد و تقریبا میتواند همه نیاز های یک مجموعه کامل را برطرف کن هم در موضوعات علمی و هم جذب وتثبیت و هم پارامتر هایی که شما بعد از انجام دادن این طرح به آن میرسید.


*توضیحات فایل های ضمیمه:

در این فایل شما میتوانید بهتر و جامع تر و به صورت تصویری این طرح را درک کنید.


تصاویر تجربه کارگاه‌های طرح هادی دانشگاه علوم پزشکی تهران
مشاهده همه
بارگذاری تصویرهای شما از این تجربه

عکسی در گالری بارگذاری نشده
پرسش و پاسخ پیرامون تجربه
  ارسال


  "کارگاه‌های طرح هادی دانشگاه علوم پزشکی تهران"
  اشتراک گذاری در:
  کپی لینک ارسال ایمیل
  گوگل پلاس شبکه افسران
  تلگرام
  دسترسی به این صفحه برای کاربران فعال ممکن است.

  برای ادامه به سایت وارد شوید:

  captcha

  اگر هنوز ثبت نام نکرده اید، ثبت نام کنید:

  captcha
  برای دسترسی فعال پس از ورود یا ثبت نام ، آن را فعال نمایید.