مطالبه گری با طعم تشکیلات


فایل های ضمیمه

متن (0) ویدیو (0) لینک (0) تصویر (0)

موردی موجود نیست
موردی موجود نیست
موردی موجود نیست
پیام نور واحد ایلام
تشکل: بسیج دانشجویی
نویسنده: مدیر کالک
تاریخ: 1398

* مقدمه از لزوم انجام فعالیت:

مطالبه گری در درون دانشگاه نوعی آرمانگرایی را نمایندگی میکند لذا دانشگاه بدون مطالبه، دانشگاه و تشکلی مرده و بدون آرمان است.


اما مطالبه گری صحیح مختصاتی دارد که بدون برخورداری از آنها،به بیراهه می رود.

پس احساس نیاز شد تا در دانشگاه جریان سازی مطالبه گری را تمرین کنیم و خود را برای مطالبه گری های بزرگ تر آماده کنیم.


*ایده های فعالیت:

نخستین نکته، به ماهیت مطالبه بر میگردد.آیا هر نوع مطالبه ای ارزش پیگیری دارد؟ قطعا" نه، مطالبه، بخصوص در ابعاددانشگاهی باید متضمن ارزش های واقعی و آرمان های آن جامعه باشد و مغایرتی با قانون و عرف حاکم بر آن جامعه نداشته باشد.


دومین نکته،نحوه ابراز مطالبه و چگونگی پیگیری آن است.اگر بهترین مطالبات هم به شیوه ناصحیح و از راه های غیرقانونی دنبال شود نه تنها به نتیجه مورد نظر نمیرسد چه بسا معکوس و به ضد خودش تبدیل شود.


ابراز و پیگیری نامناسب مطالبات صحیح،مثل سخن حقی میماند که با الفاظ و واژگان زشت و رکیک بیان شود.


سومین ویژگی برای مطالبه گری صحیح،تشخیص درست و صحیح مطالبه شونده است.یعنی اینکه بدانیم مطالبه خود را از چه فرد یا مرجعی درخواست نماییم.
چهارمین و آخرین خصیصه مطالبه گری صحیح هم، انتخاب زمان مناسب است.

باتوجه به سخنان مقام معظم رهبری که درمورد مطالبه به حق از مسعولین صحبت کردن و بعد از دیدن مشکلات دانشگاه و انتقادات دانشجویان به بعضی از مسائل دانشگاه( نظیر افزایش بی دلیل شهریه، وضعیت بد سلف دانشگاه و برخورد نادرین اساتیدو...)ترتیب یک جلسه با اعضای شورا بسیج را دادیم و بعد از برسی های فراوان به این نتیجه رسیدیم که ترتیب یک جلسه باریاست دانشگاه استان رو برای پاسخ گویی به سولات دانشجویان انجام بدیم.تاضمن پیگیری مظالبات دانشجویان تمرین جریان سازی در سطح استان را نیز تمرین کنیم.


*پیگیری های پیش از فعالیت:

البته همه شما میدانید که برای پیگیری چنین کارهایی لازم است ضمن طرح سوالات و جلسات طرح سوال و بارش فکری در شورا سناریویی برای یک مطالبه دقیق ،صحیح، صریح آماده کنیم. پس جلسه هایی را پیش از هرگونه اقدام برنامه ریزی کردیم.


*جزئیات فعالیت:

برای این کار شروع به تقسیم کار کردیم به گونه ای که هریک از اعضا شورای تخصصی این کارگروه مطالبه گری که از اعضای و مسئولین ستادی حوزه نیز بودند مسئول چیگیری تشکیلاتی بخشی از این برنامه مطالبه گری شدند و این که هر کدام،یک کارو انجام بدن مثلا( مسئول تحلیل و برسی مامور پیگیری سوالات دانشجویان دانشگاه و جریان سازی دانشجویی برای همراه کردن دهن مخاطبان شد و مسئول نیروی انسانی وظیفه ی فراخوان تمام دانشجویان را بر عهده گرفت ، فرمانده حوزه وظیفه پیگیری مجوزات لازم برای اجرای این برنامه شدند وهمچنین راضی کردن ریاست دانشگاه برای انجام این کار شدند، مسئول فرهنگی مسئول مدیرت میدانی و پیگیری برنامه ریزی کامل برنامه شدند و... )پس شروع کردیم به اجرای یک کار تشکیلاتی تمام عیار برای دقدقه آنچه که دانشجویان مطالبه داشتند از مسئولین دانشگاه .
خلاصه برنامه به خوبی انجام شد و مخاطبان زیادی شرکت کردندو برکات زیادی از جمله برکشت مجموعه به فضای عام دانشجویی داشت و این که دانشجویان متوجه شدند که میتوانند برای همه امور خود به بسیج دانشجویی مراجعه کنند و این تشکل را امین خود قرار دهند.
ایج بدست أمده از جلسه برای تمام دانشجویان خوشایند بود.
و از ریاست دانشگاه توسط مسعول بسیج قول گرفته شد که یک زمانی تأیین شود برای این که ریاست دانشگاه این موضوعات راپیگیری کند و نتیجه ان را به دانشجویان بدهد.
تجربه ای از :امیرحسین نساری


شماره تماس نویسنده: ٠٩١٨٨٤٤٦٦٧١

آیا این محصول را پسندیدید؟
تصاویر تجربه مطالبه گری با طعم تشکیلات
مشاهده همه
بارگذاری تصویرهای شما از این تجربه

عکسی در گالری بارگذاری نشده
پرسش و پاسخ پیرامون تجربه
  • ناشناس: به نظرم به موفقیتی نرسیده صرفا یک کار بدون هدف بوده و فقط یک قول گرفته شده همین پاسخ
ارسال


دسترسی به این صفحه برای کاربران فعال ممکن است.

برای ادامه به سایت وارد شوید:

captcha

اگر هنوز ثبت نام نکرده اید، ثبت نام کنید:

captcha
برای دسترسی فعال پس از ورود یا ثبت نام ، آن را فعال نمایید.