کتاب یار مازیار


فایل های ضمیمه

متن (0) ویدیو (0) لینک (0) تصویر (0)

موردی موجود نیست
موردی موجود نیست
موردی موجود نیست
ع.پ. ساری
تشکل: بسیج دانشجویی
نویسنده: بهمن پورامین
تاریخ: 1398

* مقدمه از لزوم انجام فعالیت:

1.تداوم استفاده از کتب درسی و غیر درسی
2.جلوگیری ازهدر رفت کتب


*پیگیری های پیش از فعالیت:

تجمیع کتب در سطح دانشکده و خوابگاه ها
هماهنگی با مسئول کتابخانه جهت اختصاص کمد


*جزئیات فعالیت:

در راستای اهداف تیم مازیار در کنار ترویج فرهنگ کتاب خوانی با توجه فراوانی واحد های درسی رشته پزشکی و عدم نیاز به تعدادی از کتب در ترم های بالاتر جهت استفاده مجدد از کتب و جلوگیری از هدر رفت آنها پیش از غیر قابل استفاده شدن تیم مازیار اقدام به تجمیع کتب درسی و غیر درسی در سطح دانشگاه کرده ضمن همکاری تیمی بین بخشی در سطح واحد های پایگاه از جمله بخش فرهنگی کمد کتاب طراحی شد.


*نقاط ضعف:

عدم انتصاب مسئول ثابت جهت پایش و مدیریت کتاب یار
دردسترس عموم بودن کتاب یار ! و ناتوانی در نظارت چرخش کتب


*نتایج و پیامد‌ها:

اجرای این طرح همراه با بازخورد های مثبت بین دانشجویان و مسئولین در سطح دانشکده سبب ارتقا فعالیت تیمی بین بخشی پایگاه دانشکده پزشکی و استفاده مجدد از تعداد فراوانی از کتب گردید.بایستی در ادامه تجمیع و بازپخش کتب تداوم یافته و درخصوص بازگشت کتب به کتابیار فرهنگسازی بیشتری صورت گیرد.


*شیوه‌های تبلیغات:

چهره به چهره
فضای مجازی


آیا این محصول را پسندیدید؟
تصاویر تجربه کتاب یار مازیار
مشاهده همه
بارگذاری تصویرهای شما از این تجربه

پرسش و پاسخ پیرامون تجربه
  ارسال


  دسترسی به این صفحه برای کاربران فعال ممکن است.

  برای ادامه به سایت وارد شوید:

  captcha

  اگر هنوز ثبت نام نکرده اید، ثبت نام کنید:

  captcha
  برای دسترسی فعال پس از ورود یا ثبت نام ، آن را فعال نمایید.