تریبون آزاد


فایل های ضمیمه

متن (0) ویدیو (0) لینک (0) تصویر (0)

موردی موجود نیست
موردی موجود نیست
موردی موجود نیست
رازی
تشکل: بسیج دانشجویی
نویسنده: محمد حسین پور
تاریخ: 1400

* مقدمه از لزوم انجام فعالیت:

روز ملی استکبار ستیزی


*پیگیری های پیش از فعالیت:

طراحی نحوه برگزاری برنامه، هماهنگی تدارکات مورد نیاز


*جزئیات فعالیت:

برنامه تریبون آزاد با موضوع استکبار ستیزی و تبیین ماهیت استکبار


*نقاط ضعف:

مشکلات نرم افزاری


*نتایج و پیامد‌ها:

تبیین ماهیت استکبار جهانی


*شیوه‌های تبلیغات:

فضای مجازی


تصاویر تجربه تریبون آزاد
مشاهده همه
بارگذاری تصویرهای شما از این تجربه

عکسی در گالری بارگذاری نشده
پرسش و پاسخ پیرامون تجربه
  ارسال


  دسترسی به این صفحه برای کاربران فعال ممکن است.

  برای ادامه به سایت وارد شوید:

  captcha

  اگر هنوز ثبت نام نکرده اید، ثبت نام کنید:

  captcha
  برای دسترسی فعال پس از ورود یا ثبت نام ، آن را فعال نمایید.