هسته‌ی عدالت شهری شیراز


فایل های ضمیمه

متن (0) ویدیو (0) لینک (0) تصویر (0)

موردی موجود نیست
موردی موجود نیست
موردی موجود نیست
شیراز
تشکل: بسیج دانشجویی
نویسنده: paal
تاریخ: 0022

*ایده های فعالیت:

استفاده از ظرفیت علمی دانشجویان و کنشگران جهت شناسایی و کمک به رفع مسائل مدیثریت و عدالت شهری


*جزئیات فعالیت:

سوال اول:دغدغه و علت شکل گیری
ما از اعضای فعال بسیج دانشجویی بودیم و پس از اتمام مقطع کارشناسی و ورود به مقطع ارشد و ارتباط
رشته‌های ما که از مدیریت تا شهر سازی بود با موضوعات مدیریت شهری و همچنین نزدیکی به انتخابات شورای شهر شروع به برگزاری سلسله جلساتی در موضوع مسائل شهری کردیم و در ادامه با روی کار آمدن شورای شهر جدید و با ارتباط گیری با مسئولین آن فعالیت های خود را توسعه دادیم.

سوال دوم: نحوه‌ی جذب و پرورش نیرو در ساختار شما و منابع ورود نیرو(آیا سیر خاصی وجود دارد)
اگر کسی هم علاقه مند باشد و علائقی در این زمینه‌ها داشته باشد با توجه به تخصصشان آموزش میبینند و بعد از فعالیت در صورت توانایی و درخواست وارد هسته اصلی می‌شوند.
اگر شخصی در شهرستانها توانایی پیاده سازی این هسته را داشته باشد،در حال حاضر 7 گروه‌ شهرستانی این هسته با عناوین مختلف در 7 شهرستان استان به وجود آمده است که وظیفه مطالبه گری در امور مدیریت شهری را بر عهده دارند که افراد این تیم‌ها بعد از فراخوان‌های عمومی به دانشجویان و مصاحبه از علاقه مندان با عنایت به آشنایی افراد با مباحث و مسائل شهری شهرستان خود و آشنایی با مباحث و قوانی مدیریت شهری در قالب تیم‌های 5 الی 7 انتخاب شده که آموزش‌های متفاوتی به هر گروه داده می‌شود.
در آموزش‌هایی که به هرگروه داده می‌شود مسائلی همچون :
1. وظایف و اختیارات شوراها
2. وظایف و اختیارات شهرداری‌ها
3. نقد بررسی قوانین‌ و آیین‌نامه‌های مرتبط
4. تجربه‌های مشابه و موفق در این زمینه‌ها
5. ابزار مطالبه گری شهری و سواد رسانه‌ای

در نظر گرفته می‌شود.
سوال سوم: از فعالیت‌ها و خدماتی که این هسته تا الان انجام دادن برامنون بیان کنید.
به دلیل ارتباط قوی با شورای شهر شیراز و بدنه‌ی شهرداری، جلسات مستمر حضوری و غیر حضوری هفتگی با کمیسیون‌های مختلف شورای شهر و مشورت‌هایی که به شورا در باره طرح‌ها داده می‌شود وهمچنین در بحث مناطق حاشیه نشین شهر، بازدیدهایی با حضور شهردار منطقه و ناظر شورای شهر در آن منطقه صورت دادیم و لیستی از مسائل صورت گرفته تهیه شده و طبق یک جدول زمان بندی مشخص درحال پیگیری مسائل هستیم.
همچنین درباره کارخانه‎‌ی روغن نباتی نرگس شیراز که قدمتی 70 ساله دارد و به دلیل سوداگری بخش خصوصی به سمت تعطیلی می‌رفت،قرارگاه احمدی روشن و دادستانی پیگیر این مسئله بودند اما از زمانی که مالک درخواستی به شهرداری مبنی بر تغییر کاربری بخشی از کارخانه برای تبدیل شدن به ملک تجاری داده بود و چون این موضوع با مباحث عدالت شهری مرتبط بود ما وارد شدیم و در بازدیدی که دادستان،مدیرکا بازرگانی استان از کارخانه داشتند مطالب خود را بیان کردیم که این فعالیت در جلوگیری از بروز فسادهایی که این موضوع می‌توانست به همراهه داشته باشد جلوگیری کردیم.

سوال چهارم: شیوه‌ی تامین نیرو درابتدای شروع به کار فعالیت؟
فعالیت این هسته در بدو شروع به صورت قرارگاهی بود،به همین دلیل از نیروهای اندیشه ورز و خبره‌ی بسیج دانشجویی استان فارس که علاقه مند به فعالیت در این زمینه‌ها بودند شکل گرفت که هم در احصای مسائل شهر شیراز فعالیت‌هایی داشتند هم در شکل گیری و تثبیت جلسات اولیه‌ی هسته نقش ایفا کنند. این افراد حدود 22 نفر با سوابق مختلف تحصیلی و مطالعاتی بودند که نقطه اشتراک تمامی آنها، سابقه‌ی مطالبه‌گری و فعالیت جهادی در امور شهری بوده.
در ادامه که این قرارگاه شکل یک هسته‌ی مطالبه گر تخصصی را به خود گرفت،سه کارگروه حقوقی،معماری و شهرسازی،امور بانوان تشکیل شد که افراد حاضر در کارگروه‌های حقوقی و معماری و شهرسازی را، عموما دانشجویان تخصصی این رشته‌ها که مشغول تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد هستند تشکیل می‌دهند.در کارگروه امور بانوان نیز نماینده‌ای از هسته در کمیته‌ی بانوان شهرداری و شورای معرفی شده است و در قامت تصمیم سازی در آن کمیه فعالیت می‌کنند می‌کنند، در حال حاضر نیز به احصای مسائل بانوان در شهر مشغول هستند.


• سوال پنجم:نوع مسائل و شیوه‌ی دست یافتن به مسائل و اولویت بندی مسائل دریافتی

مسائل ما در دو بعد مسائل اندیکشده‌ای و مسائل میدانی و شهری است که مسائل اندیشکده‌ای بیشتر شامل قوانین و آیین نامه‌ها بوده و مسائل شهری بیشتر شامل مباحث مربوط به زیرساخت‌های شهری همچون سیستم فاضلاب،حمل نقل عمومی همچون مترو شیراز و مسائل دیگری همچون معتادان متجاحر است.
مسائل مد نظر هسته با حضور میدانی و مصاحبه از مردم ، استفاده از فضای مجازی،شبکه‌ی اساتید دانشگاهی استان در زمینه‌های مختلف،قرارگاه فجر سپاه استان فارس در زمینه‌ی مسائل و آسیب‌های اجتماعی و همچنین سابقه‌ی زیست و کنشگری کنشگران در مناطق احصا و جمع آوری می‌شود.برای مثال با حضور در مناطق مختلف شهر و بررسی‌هاف میزان سهم هر منطقه در توسعه‌ی عمرانی را استخراج کرده و مطابقت با عدالت شهری در زمینه توسعه را بررسی کردند.

در اولویت بندی مسائل هم با دو موضوع عمومی بودن مسئله و مرتبط بودن با مستضعفین و حواشی شهر اقدام به مرتب کردن مسائل،اقدام میدانی و ارتباط گیری با مسئولین کرده.

• سوال ششم: به چه صورت از سایر گروه‌های کنشگر و تخصصی ارتباط میگیرید و آنها را در حل مسائل دخیل می‌کنید؟
با اینکه ما در ساختار بسیج دانشجویی هستیم،خودمان را محدود نکرده و سعی می‌کنیم از ظرفیت افراد دلسوز در این زمینه استفاده کنیم.برای مثال با ارتباط گیری با مسئولین گروه دانشکده‌های شهرسازی موجود در شهر شیراز،افراد مستعد و انقلابی علاقه مند به این زمینه را به هسته‌ی ما معرفی کردند و ما با ارتباط گیری با اشخاص و تعریف کارها با آنها متوجه این موضوع می‌شوند که هسته‌ی عدالت شهری به نوعی یک دانشگاه دوم و یک کارگاه عملی برای آنهاست.این افراد در جلساتی که با مسئولین شهری برگزار می‌شود طرح‌هایی می‌دهند و وقتی مشاهده می‌کنند که بعضا این طرح‌ها به درخواست مسئولین مکتوب می‌شوند و وقتی اثرگذاری کار را که می‌بینند دلگرم می‌شوند و درخواست‌هایی برای همکاری از طرف دانشجویان مختلف دریافت می‌کنیم گواه این موضوع است .• سوال هشتم: شیوه فعالیت رسانه‌ای و ارتباط با مردم و تولید محتوا

فعالیت هسته در فضای مجازی بیشتر حول اطلاع رسانی فعالیت‌ها در قالب های مکتوبات و گزارش تصویری در اینستاگرام صورت می‌گیرد.هم جهت اطلاع رسانی فعالیت‌ها هم به جهت بیان مشکل قانونی مسائل مطرح شده و پیگیری شده.
ما قبل از انجام هر برنامه‌ای،شماره‌ی‌ای برای دریافت پیشنهادات و موضوعات از مردم در پوسترها قرار می‌دهیم.
فعالیت رسانه‌ای ما بیشتر حالت قرارگاهی داشته و با کمک فضای مجازی ناحیه‌ی بسیج دانشجویی استان اطلاع رسانی‌ها و مصاحبه با خبرگزاری‌ها صورت میگرفته ،اما ددر کل یک گروه رسانه‌ای در هستته نیست و ما در حال پیگیری یک پانوق مطالبه گری جهت برگزاری نشست‌های مداوم و مستمر هفتگی هستیم تا گفتمان سازی در این بسصتر بهتر صورت بگیرد.
در ترم تحصیلی آینده قصد داریم سامانه‌ای را ایجاد کنیم که تراز فعالیت‌های هسته باشد و وظیفه‌ی گزارش گیری از مردم را به عهده داشته باشد و مردم با پایش موضوعات دریافتی ما را برای مطالبه راهنمایی خواهند کرد و ما با دسته بندی . مردم به سامانه‌های شهرداری و شورا اقبال چندانی ندارند.

• سوال نهم: نوع و شیوه‌ی ارتباط،کنشگری و همفکری با دستگاه‌های حاکمیتی مربوطه

در ابتدای تشکیل هسته عدالت شهری اعضای این هسته در نامه‌ای به دادستان استان فارس با بیان هدف و پیشینه خود در این زمینه‌ها درخواست حمایت قضائی لازم را داشتند که این حمایت‌ها صورت گرفت همچنین در جلسه‌ای با دادستان استان قرار به تسهیل گری مطالب گری و حضور میدانی کنشگران شد که کارخانه‌ی روغن نباتی یکی از نمونه‌های این موضوع است.
در زمینه شورای شهر نیز ابتدا جلساتی با رئیس شورا و سخنگوی شورا با بیان اهداف و شیوه‌ی مطالبه دانشجویی این هسته،تعامل هموار شد و شورا در تسهیل شدن ارتباط گیری و دسترسی به مدیران شهرداری نقش موثری ایجاد می‌کند.
در کل درابتدا برای مطالبه از هر دستگاهی ابتدا از در تعامل وارد میشویم و شیوه و هدف تبیین خود را بیان میکنیم تا مدیران حس نکنند این مطالبه گری از طرف افراد خودسر است و بیان میکنیم.


• سوال دهم:ساختار و منابع مالی هسته‌ی عدالت شهریور

هزینه‌های این هسته عمدتا توسط اعضا تامین شده و برای مسائل و امکاناتی همچون ابزار رسانه و سالن و ... با همکاری ناحیه بسیج دانشجویی تامین می‌شود گاهی هم روابط عمومی سازمان‌های مخاطب تامین سالن و ... را بر عهده می‌گیرند.
ساختار تشکیلات هم بر اساس نامه‌ی ما شامل یک مسئول هسته ،یک دبیر،یک نائب دبیر است که وظیفه مسئول تعیین سیاست‌های کلی است و دبیر مسئول هماهنگی و نامه نگاری و ... است و نائب دبیر در صورت نبودن دبیر وظایف آن را برعهده خواهد داشت و سه کارگروه اصلی این هسته عبارتند از کارگروه حقوقی و کارگروه معماری و شهرسازی و کارگروه امور بانوان.
مسئول هسته با توجه به اینکه ذیل مجموعه بسیج دانشجویی تعریف می‌شود،ناحیه تعیین می‌کند دبیر و نائب دبیر را خود اعضای هسته به صورت سالیانه انتخاب می‌کنند


*توضیحات فایل های ضمیمه:

پیج اینستاگرام:
https://www.instagram.com/edalaat_shahr_ir/

ویرگول:
https://virgool.io/@nabz.shahr


آیا این محصول را پسندیدید؟
تصاویر تجربه هسته‌ی عدالت شهری شیراز
مشاهده همه
بارگذاری تصویرهای شما از این تجربه

عکسی در گالری بارگذاری نشده
پرسش و پاسخ پیرامون تجربه
  ارسال


  دسترسی به این صفحه برای کاربران فعال ممکن است.

  برای ادامه به سایت وارد شوید:

  captcha

  اگر هنوز ثبت نام نکرده اید، ثبت نام کنید:

  captcha
  برای دسترسی فعال پس از ورود یا ثبت نام ، آن را فعال نمایید.