بازخوانی نقش جنبش دانشجویی


فایل های ضمیمه

متن (0) ویدیو (0) لینک (0) تصویر (0)

موردی موجود نیست
موردی موجود نیست
موردی موجود نیست
صنعتی امیرکبیر
تشکل: بسیج دانشجویی
نویسنده: خادم سامانه کالک
تاریخ: 1400

* مقدمه از لزوم انجام فعالیت:

هدف شما از برگزاری این برنامه چه بوده است؟ نزدیک به چندین سال است که جنبش دانشجویی مانند قبل نیست و این مسئله برای هر فرد هوشمندی که اندکی در این فضا بوده باشد، قابل درک است. شاید دیگر نتوان نام "جنبش" بر این فعالیت‌ها گذاشت. آنچه که ما بیش از هر چیز حس می‌کردیم فقدان راهی برای تاثیرگذاری حقیقی در صحنه سیاست و گرفتار روزمرگی و کلیشه‌های فعالیت دانشجویی شدن، بود. به همین منظور لازم دانستیم حداقل در یک جلسه درباره بنیادی‌ترین مسئله فعالیت دانشجویی، یعنی نقش آن، صحبت کنیم.


*ایده های فعالیت:

دلیل استفاده از این عنوان برای نام برنامه چه بوده است؟ گاهی لازم است با تغییر شرایط زمانه و به اقتضای آن، بازتعریفی برای نقش گروه‌ها ارائه شود؛ گرچه جنبش دانشجویی جایگاهی مهم‌تر و ویژه‌تر نسبت به هر گروهی دارد. شاید بتوان گفت که امروز دانشجویان نقش خود را گم کرده‌اند و باید راهی برای بازخوانی آن پیدا کنند.
کدام بخش ها از تشکل درگیر برنامه ریزی،اجرا و انتشار برنامه بوده اند؟(تفویض اختیارات در برنامه به چه شکل بود) شورای تبیین و مسئولین تشکل از برگزارکنندگان بودند.

در حین برنامه ریزی با جه ایده های دیگری برای برگزاری برنامه برخوردید؟ شکل دیگری از برنامه یعنی مناظره و با تعداد بیشتر مهمانان مدنظر بود.

چرا برای برنامه این نوع گفتگو را انتخاب کرده اید؟ بیشتر زمان برنامه به گفتگو میان دانشجویان و مهمانان گذشت و علت این بود که برنامه متعلق به نقش دانشجویان بود و لازم دانستیم تا حرف آنان شنیده شود.


*پیگیری های پیش از فعالیت:

چه نکاتی را با میهمانان برای اجرای برنامه مطرح کردید؟ نکات مطرح شده با میهمانان بیشتر ناظر به زمانبندی برنامه و فرصت دادن به دانشجویان برای گفتگو حول موضوع برنامه بود.

محل برگزاری برنامه کجا بوده است؟ خانه اندیشه ورزان.
انتخاب مکان برنامه بر اساس چه معیارهایی بوده؟ نزدیکی به مکان دانشگاه به آن دلیل که برنامه درباره دانشگاه و دانشجو بوده است. علاوه بر این مناسب بودن فضا برای گفتگو هم مدنظر بود.


*جزئیات فعالیت:

روش شما برای دعوت از میهمانان به چه صورت بوده؟ طی چند تماس تلفنی و تبادل نظر با مهمانان درباره برنامه دعوت انجام گرفت.
میهمانان برنامه چه کسانی بودند؟ آقای علیرضا شفاه و محمدهادی محمودی.
دلیل استفاده از این میهمانان برای برنامه نقش جنبش دانشجویی چه بوده است؟ چند ماه پیش جلساتی با افراد موسسه اشراق و اندیشکده علم و سیاست فارسی برگزار شد و متوجه شدیم که آقای شفاه و محمودی نظرات خاصی در فضای جنبش دانشجویی دارند. علاوه بر این، این افراد عمیقا موضوعات را بررسی کرده‌اند و اینطور نیست که در هیاهوی این روزها صرفا حرفی زده باشند.

میزان استقبال در بستر مجازی به شکل بود؟ میزان استقبال خیلی بالا نبود.
در محل گفتگوی حضوری ، برای ارتباط مخاطبین و میهمانان جهت ارائه مباحث چه تدابیری اندیشیده بودید؟ یکی از نکات مهم مدنظر نحوه چیدمان صندلی‌ها بود که فضای گفتگو را فراهم کنند.
مخاطبین حضوری برنامه با چه معیارهایی دعوت شده بودند؟ برنامه اعلان عمومی شده بود اما مخاطبین برنامه و حتی مهمانان هم دانشجو بودند با تفاوت در مقاطع تحصیلی.

برنامه در مرحله اجرا چه مقدار به اهدافتان نزدیک بود؟ برنامه به اهداف نزدیک بود اما مسئله اصلی اینجاست که همچین موضوع و ادبیاتی قابل بررسی در یک جلسه نیست.


*نقاط ضعف:

نقاط قوت برنامه خود را بفرمایید؟ قالب متفاوت برنامه(متن خوانی)، ادبیات متفاوت برنامه در مقایسه با برنامه‌های روزمره و روتین فعالین دانشجویی، عمیق بودن مباحث و عدم گذر سطحی از موضوعات.
نقاط منفی برنامه خود را بفرمایید؟ سنگین شدن برخی مباحث که ناشی از عدم آشنایی دانشجویان فنی با فضای فلسفی و عادت به ادبیاتی دیگر بود.


*نتایج و پیامد‌ها:

پس از اجرای برنامه چه فعالیت هایی را انجام دادید؟ پرسیدن نظر اعضای تشکل درباره برنامه و تلاش برای برگزاری جلساتی مستمر برای رشد بیشتر اعضا در این موضوع و در نهایت یافتن راهی برای نقش آفرینی

اگر بخواهید دوباره چنین برنامه ای را اجرا کنید چه فعالیت هایی را انجام خواهید داد و چه فعالیت هایی را انجام نمیدهید؟ استمرار در برگزاری و تشویق اعضا برای نوشتن متن را انجام خواهیم داد.


*شیوه‌های تبلیغات:

برنامه شما پخش زنده د اشته است؟دلیل پخش زنده چه بوده است؟ برنامه از صفحه بسیج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر پخش شد چون افرادی تمایل داشتند در برنامه شرکت کنند اما بخاطر شرایط کرونایی امکان حضور نداشتند.


*توضیحات فایل های ضمیمه:

گفتگو با آقای رشیدی


تصاویر تجربه بازخوانی نقش جنبش دانشجویی
مشاهده همه
بارگذاری تصویرهای شما از این تجربه

پرسش و پاسخ پیرامون تجربه
  ارسال


  دسترسی به این صفحه برای کاربران فعال ممکن است.

  برای ادامه به سایت وارد شوید:

  captcha

  اگر هنوز ثبت نام نکرده اید، ثبت نام کنید:

  captcha
  برای دسترسی فعال پس از ورود یا ثبت نام ، آن را فعال نمایید.