تنظیم ساختار بیانیه


فایل های ضمیمه

متن (0) ویدیو (0) لینک (0) تصویر (0)

موردی موجود نیست
موردی موجود نیست
موردی موجود نیست
ارومیه
تشکل: بسیج دانشجویی
نویسنده: آرشیو کالک
تاریخ: 1392

*جزئیات فعالیت:

در مسائل مناسبتی بیانیه ها مبنایخاصی دارند. راجع به رای اعتماد فرجی دانا و توفیقی بیانیه دادیم. برای تنظیم بیانیه یک شورای تحلیل و بررسی داریم یک بیانیه توسط مسئول بررسی و تحلیل تنظیم می شود یک کسی هم ساختار ادبی اش را تنظیم میکند. مشکل خاصی بعد از صدور بیانیه نبوده است و راجع به مسائل صنفی هم بیانیه داده نشده است.


بیاینه نقش آفرینی سیاسی آیا این محصول را پسندیدید؟
تصاویر تجربه تنظیم ساختار بیانیه
مشاهده همه
بارگذاری تصویرهای شما از این تجربه

عکسی در گالری بارگذاری نشده
پرسش و پاسخ پیرامون تجربه
  ارسال


  دسترسی به این صفحه برای کاربران فعال ممکن است.

  برای ادامه به سایت وارد شوید:

  captcha

  اگر هنوز ثبت نام نکرده اید، ثبت نام کنید:

  captcha
  برای دسترسی فعال پس از ورود یا ثبت نام ، آن را فعال نمایید.