نحوه برگزاری تجمع


فایل های ضمیمه

متن (0) ویدیو (0) لینک (0) تصویر (0)

موردی موجود نیست
موردی موجود نیست
موردی موجود نیست
ارومیه
تشکل: بسیج دانشجویی
نویسنده: آرشیو کالک
تاریخ: 1392

*جزئیات فعالیت:

تجمع← مخالفت با مسئولین دانشگاه نبوده است. تجمع ما راجع به روز نکبت بود که آخرش بیانیه هم خوانده شد. چون تایم نماز همه مسئولین جمع میشوند همه را پیدا می کنیم و از آنها اجازه تجمع می گیریم. روز قبل هم با سامانه پیامکیsmsمی دهیم می گوییم بعد از نماز تجمع است. هم چهره به چهره هم به صورت پیامکی تبلیغ می کنیم. مجوز را در جلسات شورا فرهنگی هماهنگی می کنیم که این شورا متشکل از نماینده تشکل ها، رئیس دانشگاه، معاون فرهنگی و معاون دانشجویی و مسئول حراست و نهاد است. تا حالا مشکلی در مجوز گرفتن نداشتیم داخل یک فرمی مطرح میشود در همان جلسه امضا میشود.


تجمع نقش آفرینی سیاسی آیا این محصول را پسندیدید؟
تصاویر تجربه نحوه برگزاری تجمع
مشاهده همه
بارگذاری تصویرهای شما از این تجربه

عکسی در گالری بارگذاری نشده
پرسش و پاسخ پیرامون تجربه
  ارسال


  دسترسی به این صفحه برای کاربران فعال ممکن است.

  برای ادامه به سایت وارد شوید:

  captcha

  اگر هنوز ثبت نام نکرده اید، ثبت نام کنید:

  captcha
  برای دسترسی فعال پس از ورود یا ثبت نام ، آن را فعال نمایید.