تصمیم سازی در دانشگاه


فایل های ضمیمه

متن (0) ویدیو (0) لینک (0) تصویر (0)

موردی موجود نیست
موردی موجود نیست
موردی موجود نیست
علم و صنعت ایران
تشکل: بسیج دانشجویی
نویسنده: آرشیو کالک
تاریخ: 1392

*جزئیات فعالیت:

جلساتمان جلساتی بودند که صرفا با حضور بچه های بسیج برای بحث پیرامون مسائل داخلی دانشگاه و بررسی وضعیت و همچنین مسائل روز کشور برگزار میشد.در این جلسات روال به نحوی بود که مسئول سیاسی جلسه را آغاز میکرد و بچه ها به صورت نوبتی نظرات خود را ارائه میکردند.این جلسات مدیر جلسه نداشتند و فقط مسئول سیاسی تنها کاری که انجام میداد مدیریت زمان صحبت کردن بچه ها بود.موضوعاتی مثل بود و نبود انجمن اسلامی و شورای صنفی،مذاکرات با 1+5 ،تحریم ها،انتخابات و... بودند.این جلسات جدای از جلسات شورای مرکزی بسیج است که بررسی شرایط دانشگاه هم در آن صورت میگیرد و تبادل نظر میان معاونت های بسیج انجام میگیرد.افرادی در این جلسات شرکت می کنند که توسط مسئول سیاسی انتخاب می شوند و او پیامک جلسه را به آن ها می دهد.هر کسی نمی تواند در این جلسات شرکت کند به این دلیل که گاهی اوقات مباحثی در این جلسات مطرح می شود که مربوط به فضای دانشگاه است و این بحث ها نباید به خارج از دفتر بسیج برود.


جلسات نقش آفرینی سیاسی آیا این محصول را پسندیدید؟
تصاویر تجربه تصمیم سازی در دانشگاه
مشاهده همه
بارگذاری تصویرهای شما از این تجربه

عکسی در گالری بارگذاری نشده
پرسش و پاسخ پیرامون تجربه
  ارسال


  دسترسی به این صفحه برای کاربران فعال ممکن است.

  برای ادامه به سایت وارد شوید:

  captcha

  اگر هنوز ثبت نام نکرده اید، ثبت نام کنید:

  captcha
  برای دسترسی فعال پس از ورود یا ثبت نام ، آن را فعال نمایید.