روند یک تجمع انقلابی


فایل های ضمیمه

متن (0) ویدیو (0) لینک (0) تصویر (0)

موردی موجود نیست
موردی موجود نیست
موردی موجود نیست
علم و صنعت ایران
تشکل: بسیج دانشجویی
نویسنده: آرشیو کالک
تاریخ: 1392

*جزئیات فعالیت:

پیرامون تجمعات باید گفت که معمولا در مناسبت های خاص یا هنگام وقایع خاص تجمع شکل میگیرد.مثلا 13 آبان یا به دلیل هتک حرمت به ساحت مقدس قرآن و معصومین (ع) برگزار می شود. این تجمع ها عمدتا با کمک و همکاری سایر تشکل های مذهبی دانشگاه و همچنین نهاد رهبری دانشگاه برگزار میشوند. تعدادی از تجمعات هم که در بیرون دانشگاه برگزار می شوند. این دست از تجمعات به صورت هماهنگ با یو8 یا شورای تبیین یا سایر تشکل های دانشجویی کشور برگزار میشوند.در برگزاری این دست از تجمع ها معمولا ستادی متشکل از مسئولین بسیج ها یا نماینده هایشان یا مسئولین تشکل ها، تشکیل می شود. هماهنگی های این تجمع ها مانند هماهنگی محل تجمع و گرفتن مجوز تجمع و هماهنگی کارهای رسانه ای تجمع و... معمولا در این ستاد انجام می شود و کارهای اجرایی تجمع به کف بسیج نمیرسد . در تجمع های درون دانشگاهی استقبال در سطح 100 تا 150 نفر است(معمولا) ولی بسته به موضوع و مناسبت تجمع این مقدار میتواند کمتر شود و به زیر 100 یا بالای 200 نفر برسد. در تجمعات برون دانشگاهی که به صورت مشترک است، وضعیت به نحو دیگری است. کلا تجمعات جزو مقولاتی نیستند که بتوان نسبت به آنها دید تشکیلاتی داشت مگر آن قسمتی از کار که باید علاوه بر تبلیغات صحنی و عمومی، به صورت فرد به فرد با دانشجویانی که کار تشکیلاتی نمیکنند و یا اعضای تشکل ها صحبت کرد و آنها را اقناع کرد که چرا حضور در این تجمع ها ضرورت دارد و آنها را در تجمع شرکت داد. غیر از این قسمت دیگر نمیتوان کار دیگری انجام داد چون هماهنگی یک تجمع به مقداری حائز اهمیت است که باید بدانیم این کار را نباید به هر کسی سپرد.در انجام دیگر فعالیت های سیاسی باید به فکر کار تشکیلاتی و جذب بود. همانطور که گفته شد اگر تجمعی باشد یا تشکل ها(به طور عمده بسیج) با هماهنگی نهاد یا خود نهاد برگزار میکند یا این که طیف خاکستری دانشگاه بدون مجوز تجمع اعتراضی برگزار میکنند.خود بسیج هم روال خاصی را در این زمینه دنبال نمیکند.چون این تجمع ها چه درون دانشگاهی چه برون دانشگاهی معمولا به صورت مقطعی و ناگهانی برگزار میشوند.جلسات داخلی بسیج و نحوه ی برگزاری شان کاملا وابسته به مسئول سیاسی و پس از آن شرایط زمانی است.


تجمع نقش آفرینی سیاسی آیا این محصول را پسندیدید؟
تصاویر تجربه روند یک تجمع انقلابی
مشاهده همه
بارگذاری تصویرهای شما از این تجربه

عکسی در گالری بارگذاری نشده
پرسش و پاسخ پیرامون تجربه
  ارسال


  دسترسی به این صفحه برای کاربران فعال ممکن است.

  برای ادامه به سایت وارد شوید:

  captcha

  اگر هنوز ثبت نام نکرده اید، ثبت نام کنید:

  captcha
  برای دسترسی فعال پس از ورود یا ثبت نام ، آن را فعال نمایید.