بیداری اسلامی


فایل های ضمیمه

متن (0) ویدیو (0) لینک (0) تصویر (0)

موردی موجود نیست
موردی موجود نیست
موردی موجود نیست
علم و صنعت ایران
تشکل: بسیج دانشجویی
نویسنده: آرشیو کالک
تاریخ: 1392

*جزئیات فعالیت:

برنامه های صحنی مختلفی که در سال گذشته انجام شد را می توان تقسیم بندی کرد.دسته ای از آنها که کاملا مناسبتی و هماهنگ با یک روز خاص مثل 13 آبان، 16 آذر ، 9 دی ،روز مجلس،انتخابات ریاست جمهوری و.... بودند. دسته ی دوم شامل برنامه هایی هستند که مقطعی و با توجه به حوادث و شرایط روز کشور و جهان برگزار می شوند. به مناسبت 13 آبان همایش مبارزه با استکبار جهانی برگزار شد.این همایش در ابتدا با پرسش و پاسخ از دو تن از مبارزین و فعالین بحرینی که تحت شکنجه هم قرار گرفته بودند آغاز شد.در این نوع مراسم ها مجری از مهمانان سوال می پرسد .بعد از این پرسش و پاسخ، سخنرانی حاج سعید قاسمی پیرامون موضوع استکبارستیزی و بیداری اسلامی به مدت یک ساعت برگزار شد.بعد از اتمام سخنرانی اگر کسی سوالی از مهمان برنامه داشت یا نظری را خواست ارائه کند اسمش را روی یک کاغذ می نویسد و تحویل مسئول جمع آوری اسامی در سالن می دهد و مجری با خواندن اسم تعدادی از اسامی به آنها فرصت می دهد تا سوال خود را بپرسد یا نظراتش را پیرامون صحبت های سخنران مطرح کند و یا این که خودش سوالات کتبی را از مهمان می پرسد.


تصاویر تجربه بیداری اسلامی
مشاهده همه
بارگذاری تصویرهای شما از این تجربه

عکسی در گالری بارگذاری نشده
پرسش و پاسخ پیرامون تجربه
  ارسال


  دسترسی به این صفحه برای کاربران فعال ممکن است.

  برای ادامه به سایت وارد شوید:

  captcha

  اگر هنوز ثبت نام نکرده اید، ثبت نام کنید:

  captcha
  برای دسترسی فعال پس از ورود یا ثبت نام ، آن را فعال نمایید.