اردوی جهادی فرهنگی دانشگاه لرستان


فایل های ضمیمه

متن (0) ویدیو (0) لینک (0) تصویر (0)

موردی موجود نیست
موردی موجود نیست
موردی موجود نیست
لرستان
تشکل: بسیج دانشجویی
نویسنده: آرشیو کالک
تاریخ: 1392

* مقدمه از لزوم انجام فعالیت:

هدف ما بیشتر بحث فرهنگی در منطقه می باشد که بیشتر توسط خواهران انجام می گیرد. همچنین بحث آبرسانی از اهداف اصلی ما در منطقه هدفمان نیز می باشد.


*جزئیات فعالیت:

بسته به کاری که تعریف می کنیم منابع فرق می کند. مثلا برای بحث آبرسانی با اداره آب و فاضلاب تعامل می کنیم و هزینه و مصالح را از آن ها می گیریم البته بخشی از هزینه را از دانشگاه هم می گیریم.
روش ما برای انتقال تجربه این است که بچه های جدید در کنار بچه های قدیمی تر تجارب را کسب می کنند.
ملاک ما برای انتخاب منطقه فقط محرومیت آن است.
اردوی خوب آن است که هر کاری را که شروع می کنیم حتما نتیجه بخش باشد یعنی کار را تمام کنیم و به نتیجه برسانیم و بعد منطقه را ترک کنیم چه در بحث فرهنگی، چه در بحث عمرانی.
توسط بچه های بومی همان منطقه مردم را در مورد فعالیت هایمان توجیه می کنیم که البته کار خیلی سختی است.
به صورت مذاکره و گفتگو مسئولین و معتمدین منطقه را مجاب می کنیم که از فعالیت هایمان حمایت کنند. البته به صورت رسمی هم نامه می زنیم.
فرسایشی شدن حرکت های جهادی آسیب این نوع فعالیت هاست. یعنی اینکه کاری را در یک منطقه شروع می کنیم ولی به نتیجه نمی رسانیم که راهکار آن کار مستمر در منطقه می باشد.
ملاک ما برای انتخاب پروژه ها این است که: 1- وسع گروهمان به آن برسد. 2- عام المنفعه و مفید و ضروری باشد.
از جمله فعالیت های فرهنگی ما برای بچه های جهادی این است که با دعوت از روحانی پیرامون بحث هایی مثل ازدواج گعده هایی برگزار می کنیم.
برای اهالی روستا: 1- هدیه برای جذب بچه ها و... تهیه می کنیم. 2- آموزش های عقیدتی و احکام به بچه ها را داریم.
برای بهبود فعالیت های فرهنگی روی بحث تهاجم فرهنگی بیشتر کار شود. مثلا توجیه کردن مردم منطقه در مورد معایب ماهواره.
بچه ها به طور معمول در دانشگاه در قالب هیات و جلسات و پیامک در ارتباطند.
به صورت صحبت چهره به چهره با اهالی از فعالیت های گروه بازخورد می گیریم.
با استفاده از مستندساز مستندی از اردو تهیه می کنیم و همچنین با تالیف نشریه این فعالیت ها را در منطقه ترویج می دهیم.
برای حضور موثر خواهران: 1-فاصله اسکان خواهران و برادران در فاصله مناسبی از هم باشد. 2- یکی دو نفر از آقایان حتما در روستای منطقه فعالیت خواهران حضور دارند تا مشکلی پیش نیاید. 3- فقط مسئول خواهران و برادران در طول اردو با هم در ارتباط باشند.


*شیوه‌های تبلیغات:

تبلیغات به صورت بنر و نشریه در صحن دانشگاه و خوابگاه و همچنین اساتید صورت می گیرد تا نیروها برای اردو جذب شوند. بحث گزینش هم به صورت شناخت چهره به چهره و یا تحقیق در مورد فرد از افراد دیگر می باشد.


تصاویر تجربه اردوی جهادی فرهنگی دانشگاه لرستان
مشاهده همه
بارگذاری تصویرهای شما از این تجربه

عکسی در گالری بارگذاری نشده
پرسش و پاسخ پیرامون تجربه
  ارسال


  "اردوی جهادی فرهنگی دانشگاه لرستان"
  اشتراک گذاری در:
  کپی لینک ارسال ایمیل
  گوگل پلاس شبکه افسران
  تلگرام
  دسترسی به این صفحه برای کاربران فعال ممکن است.

  برای ادامه به سایت وارد شوید:

  captcha

  اگر هنوز ثبت نام نکرده اید، ثبت نام کنید:

  captcha
  برای دسترسی فعال پس از ورود یا ثبت نام ، آن را فعال نمایید.