مجازی زدگی در بیانیه


فایل های ضمیمه

متن (0) ویدیو (0) لینک (0) تصویر (0)

موردی موجود نیست
موردی موجود نیست
موردی موجود نیست
تهران
تشکل: بسیج دانشجویی
نویسنده: آرشیو کالک
تاریخ: 1392

*جزئیات فعالیت:

کار نوینی که در زمینه بیانیه کردیم این بود که بیانیه های تخصصی صادر کردیم و از بانک مسکن مطالبه کردیم در آن مقطع بانک مسکن میخواست سیستم عاملش را ازIBM بخرد که جاسوسی محض بود و ما بیانیه دادیم و پیگیری کردیم تا از این کار منصرف شدند. بیانیه های تخصصی لازم است. البته باید در نظر داشت که بیانیه دارد خلا ناشی از تنبلی ما را می پوشاند، یعنی اینکه ما داریم غرق می شویم در بیانیه دادن و احساس کار کاذب به ما می دهد، یعنی اینکه یک شخصی یا نهادی حرفی می زند و اولین چیزیکه به ذهن ما می رسد اینست که ما بیانیه بدهیم ولی این بیانیه اقناعی نیست و صرفا جدلی است، شاید حالا یکی بگوید بسیج فلان دانشگاه تهران یا شورای تبیین بیانیه داده است در مورد این موضوع و سر و صدا کند ولی آن شخصی که در دانشگاه هست یک سری آدرس های غلط یا درست فلان مسئول کشوری را میبیند بعد که بیانیه ی بسیج را میبیند که عموما تا هزار کلمه بیشتر نیست و بیشتر هم حول بحث های مجادله ای است موضع منفی میگیرد و این موضع گیری منفی هم طبیعی است. به جای این کار بسیج باید کمر همت ببندد بیاید در مورد همان مساله یک ویژه نامه اقناعی-تحلیلی در آورد، اگر عرضه بیشتری دارد بیاید یک مستند در مورد آن بسازد. یک نکته ای عرض کنم چرا اصلاحاتی ها توانستند جریان دانشجویی قوی راه بیاندازند که بعدا هم در سطح کشور تقویت شد؟ همه شان که مزدور و پول بگیر نبودند! چه شد که اینطور رشد کردند؟ همانطور که تحکیم بیانیه میداد، انجمن بیانیه میداد در راستای این فضا سازی رسانه ای کلاس هاشان هم برگزار می شد، سروش از این دانشگاه به اون دانشگاه سخنرانی میکرد، کدیور سخنرانی میکرد، اینها را کتابچه کردند و با این کتابچه ها و حلقه ها و گعده ها مخ زدند.


بیانیه نقش آفرینی سیاسی اصلاح طلب آیا این محصول را پسندیدید؟
تصاویر تجربه مجازی زدگی در بیانیه
مشاهده همه
بارگذاری تصویرهای شما از این تجربه

عکسی در گالری بارگذاری نشده
پرسش و پاسخ پیرامون تجربه
  ارسال


  دسترسی به این صفحه برای کاربران فعال ممکن است.

  برای ادامه به سایت وارد شوید:

  captcha

  اگر هنوز ثبت نام نکرده اید، ثبت نام کنید:

  captcha
  برای دسترسی فعال پس از ورود یا ثبت نام ، آن را فعال نمایید.