بیانیه


فایل های ضمیمه

متن (0) ویدیو (0) لینک (0) تصویر (0)

موردی موجود نیست
موردی موجود نیست
موردی موجود نیست
امام صادق (ع)
تشکل: بسیج دانشجویی
نویسنده: آرشیو کالک
تاریخ: 1392

*جزئیات فعالیت:

معمولا مسئول واحد سیاسی یا جانشین بسیج بیانیه ها را می نویسند. در مورد بیانیه هم چند اصل مثل حزبی نبودن و در نظر گرفتن اصول کلی گفتمان انقلاب و عدم تخریب دولت و رویکرد حمایتی از دولت در عین حفظ شدن مطالبه گری باید رعایت شود. معمولا بیانیه در موضوعات کلان انقلاب اسلامی مثل موارد فرهنگی یا توافقنامه ژنو یا مانند انتخابات صورت میگیرد و سعی می شود که بیانیه خرج مسائل کم ارزش نشود. بیانیه در دانشگاه روی ستون مخصوصی در مسجد که همه هم می شناسند نصب میشود و همینطور در سایت بسیج هم کار می شود معمولا اگر نیاز باشد به خبرگزاری ها هم ارسال می شود. نامه هایی به مسئولین ارسال می شود که بسته به نوع رویکرد برخی رسانه ای می شوند و برخی هم خیر ولی بازخورد گرفته شده و معمولا اثرگذاری هم داشته اند. در مورد موضوعات دانشگاهی هم بیانیه نمی دهیم و به صورت نامه به مسئولین دانشگاه پیگیری میکنیم و این مسائل هم معمولا مسائل خود بسیج است و با مسائل دانشجویان زیاد کار نداریم. معمولا برخورد امنیتی با بیانیه ها نداشتیم و البته عمدتا بیانیه ها هم ضوابط را رعایت می کنند و در چهارچوب صحیح تنظیم می شوند. بیانیه مشترک معمولا نداریم به جز بیانیه مشترکی کهU8تصمیم گرفته باشد.


بیاینه نقش آفرینی سیاسی آیا این محصول را پسندیدید؟
تصاویر تجربه بیانیه
مشاهده همه
بارگذاری تصویرهای شما از این تجربه

عکسی در گالری بارگذاری نشده
پرسش و پاسخ پیرامون تجربه
  ارسال


  دسترسی به این صفحه برای کاربران فعال ممکن است.

  برای ادامه به سایت وارد شوید:

  captcha

  اگر هنوز ثبت نام نکرده اید، ثبت نام کنید:

  captcha
  برای دسترسی فعال پس از ورود یا ثبت نام ، آن را فعال نمایید.