شهید چمران اهواز
تشکل: بسیج دانشجویی
نویسنده: آرشیو کالک
تاریخ: 1392

ما هر سال برای ورودی ها اردو داشتیم و7 اتوبوس از افراد را قم اردو می بردیم. خودمان در مجموعه ی بسیج دانشجویی رازی به این نتیجه رسیدیم که ما برنامه ریزی جدی نداریم. و صرفا به دنبال این هستیم که افراد جدیدالورود را با فضای روحانی و معنوی قم آشنا کنیم و رفاقتی را نیز بین افراد به وجود آوریم اما محتوای عمیقی نداریم.

و به این نتیجه رسیدیم که این اردو با توجه به هزینه ای که برای این کار انجام می دهیم جوابگوی نیاز ما نیست. پس تصمیم گرفتیم برنامه ی اردو را تغییر دهیم. اردوهای تفریحی یک روزه ای را ایجاد کردیم مثل کوهنوردی و استخر و... در خلال این اردوهای تفریحی افراد فعال را شناسایی کردیم و در نهایت این افراد را به اردویی که جایگزین اردوی ورودی کردیم در بهمن ماه ببریم. ما توانستیم جذب خوبی در این مدت داشته باشیم و در بهمن ماه یک اردوی 100 نفره از افراد هدفمند داشته باشیم. البته بعد از اردو به این نتیجه رسیدیم 100 نفر تعداد بالایی است و اگر ما 50 نفر قوی تر را نیز شناسایی کنیم و هدفمندتر و منسجم ترتغذیه نماییم این 50 نفر بقیه افراد را نیز تغذیه می کنند.

ورودی جدید به این تجربه امتیاز دهید:

تصاویر تجربه اردوی ورودی جدید

مشاهده همه
بارگذاری تصویرهای شما از این تجربه

عکسی در گالری بارگذاری نشده
پرسش و پاسخ پیرامون تجربه
  ارسال


  دسترسی به این صفحه برای کاربران فعال ممکن است.

  برای ادامه به سایت وارد شوید:

  captcha

  اگر هنوز ثبت نام نکرده اید، ثبت نام کنید:

  captcha
  برای دسترسی فعال پس از ورود یا ثبت نام ، نام را فعال تمایید.