بیانیه


فایل های ضمیمه

متن (0) ویدیو (0) لینک (0) تصویر (0)

موردی موجود نیست
موردی موجود نیست
موردی موجود نیست
صنعتی اصفهان
تشکل: بسیج دانشجویی
نویسنده: آرشیو کالک
تاریخ: 1392

*جزئیات فعالیت:

سال گذشته طرح ولایت کشوری در دانشگاه ما برگزار شد. ما سعی کردیم از این فرصت استفاده کنیم. یکی از استفاده هایمان تنظیم بیانیه ای با امضای هزار دانشجو از سراسر کشور بود. موضوع آن بیانیه حمایت از دولت در شرایطی بود که آقا می خواست فضای کشور آرام بماند. فارغ از موضوعش جمع آوری آن همه امضا پای یک بیانیه جریان ساز شد.


بیانیه نقش آفرینی سیاسی آیا این محصول را پسندیدید؟
تصاویر تجربه بیانیه
مشاهده همه
بارگذاری تصویرهای شما از این تجربه

عکسی در گالری بارگذاری نشده
پرسش و پاسخ پیرامون تجربه
  ارسال


  دسترسی به این صفحه برای کاربران فعال ممکن است.

  برای ادامه به سایت وارد شوید:

  captcha

  اگر هنوز ثبت نام نکرده اید، ثبت نام کنید:

  captcha
  برای دسترسی فعال پس از ورود یا ثبت نام ، آن را فعال نمایید.